Nowy sklep

już ON-LINE

Mięśnie brzucha

Mięśnie brzucha chronią narządy wewnętrzne. Mięśnie brzucha dzielą się na: mięśnie proste, mięśnie skośne, mięsień piramidowy oraz mięsień poprzeczny.


Reklama

Spis treści

Budowa mięśni brzucha 

Mięśnie brzucha otaczają jamę brzuszną chroniąc narządy położone w jej wnętrzu. Dzielimy je na dwie grupy: przednio-boczną oraz tylną. Do bocznych i przednich mięśni brzucha zalicza się mięsień skośny zewnętrzny brzucha (musculus obliquus externus abdominis), mięsień skośny wewnętrzny brzucha (musculus obliquus internus abdominis), mięsień poprzeczny brzucha (musculus transversus abdominis), mięsień prosty brzucha ( musculus rectus abdominis) i mięsień piramidowy (musculus pyramidalis). Do tylnych mięśni brzucha zalicza się mięsień czworoboczny lędźwi i grupę mięśni międzypoprzecznych bocznych lędźwi.

Mięśnie skośne brzucha

Najbardziej zewnętrznie położony jest mięsień skośny zewnętrzny brzucha (musculus obliquus externus abdominis), położony w części przedniej i bocznej brzucha, między V żebrem a kością miedniczną. Swój początkowy przyczep ma on na ośmiu ostatnich żebrach. Włókna końcowe znajdują się na przedniej powierzchni brzucha, które przechodząc w szerokie, płaskie rozcięgno i krzyżując się z włóknami przeciwnej strony, tworzą w linii pośrodkowej brzucha – kresę białą (linea alba). W obrębie kresy białej znajduje się okrężne pasmo włókniste pępka zwane pierścieniem pępkowym (annulus umbilicalis). Skurcz mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha jednostronny zgina kręgosłup i klatkę piersiową na boki i obraca tułów w stronę przeciwległą.

Skurcz obustronny zgina natomiast kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi. Jest czynnym mięśniem wydechowym. Przy ustalonej klatce piersiowej dźwiga miednicę. W stanie rozkurczu mięsień skośny zewnętrzny brzucha uwypukla się nad grzebieniem biodrowym tworząc wraz ze skórą fałd biodrowy.

Bezpośrednio pod mięśniem skośnym zewnętrznym brzucha leży mięsień skośny wewnętrzny brzucha. Najgłębszą warstwę mięśni brzucha stanowi natomiast mięsień poprzeczny brzucha. Jest on głównym mięśniem biorącym udział w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.

Reklama

Mięsień prosty brzucha

Mięsień prosty brzucha jest silnym płaskim mięśniem, rozpościerającym się pomiędzy mostkiem, V – VII żebrem, a kością łonową. Jego skurcz zgina tułów do przodu, przyciągając do siebie wyrostek mieczykowaty i spojenie łonowe. Wzmacnia tłocznię brzuszną i jest najsilniejszym antagonistą mięśnia prostownika grzbietu.

Skurcze wszystkich mięśni powłok brzucha wraz z jednoczesnym skurczem przepony biorą udział w wytwarzaniu tłoczni brzusznej. Polega na zmniejszeniu objętości trzewi oraz wzroście ciśnienia w jamie brzucha, co ma ważne znaczenie przy podstawowych czynnościach fizjologicznych, takich jak: oddawanie moczu i stolca, poród oraz podczas wymiotów czy kaszlu.Mięśniebrzucha">

Mięśnie brzucha


Reklama

Mięśnie brzucha