Nowy sklep

już ON-LINE

Mięśnie goleni

Mięśnie goleni czyli mięśnie podudzia to mięśnie kończyny dolnej. Mięśnie goleni dzielą się na 3 grupy: boczne, przednie i tylne.


Reklama

Spis treści

Mięśnie goleni anatomia

W ramach mięśni goleni wyróżnia się grupę przednią, boczną i tylną. W skład grupy przedniej wchodzą: mięsień piszczelowy przedni (musculus tibialis anterior), mięsień prostownik długi palców (musculus extensor digitorum longus) i mięsień prostownik długi palucha (musculus extensor hallucis longus). Są one odpowiedzialne przede wszystkim za zginanie stopy i prostowanie palucha oraz za nawracanie i odwodzenie stopy.

Do grupy bocznej zalicza się mięsień strzałkowy długi i krótki (musculus peroneus longus et musculus peroneus brevis). Mięsień strzałkowy długi jest najsilniejszym mięśniem nawracającym stopę. Unosi także brzeg boczny, a opuszcza brzeg przyśrodkowy stopy. Podobne, jedynie znacznie słabsze działanie ma mięsień strzałkowy krótki.

Powierzchowną grupę tylną mięśni goleni stanowi mięsień trójgłowy łydki (musculus triceps surae). Składają się na niego mięsień brzuchaty łydki (musculus gastrocnemius) i mięsień płaszczkowaty (musculus soleus) oraz mały mięsień podeszwowy. Mięsień brzuchaty łydki i płaszczkowaty są mięśniami najsilniej zginającymi stopę w kierunku podeszwowym. Podnoszą nasze ciało na palce i odrywają piętę od podłoża. Odwracają i przywodzą stopę. Pierwszy z nich zgina tez kolano, obraca goleń do wewnątrz i na zewnątrz.


Reklama

Mieśnie goleni