Amipar

Spis treści

Amipar - skład

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

Amipar - Działanie

Działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, głównie przez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego i nie wpływa na czynność płytek krwi. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1 h. Przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 3-4 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów mikrosomalnych. Jest wydalany z moczem w postaci glukuronianów, siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną.

Amipar - wskazania

Gorączka; bóle różnego pochodzenia o słabym lub średnim nasileniu (głowy, kręgosłupa, reumatyczne, mięśniopochodne, zębów, miesiączkowe).

Amipar - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, choroba alkoholowa; wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej, długotrwałe głodzenie. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, astmą oskrzelową i uczuleniem na kwas acetylosalicylowy.

Amipar - ciąża

Nie ma przeciwwskazań do stosowania paracetamolu w okresie ciąży w dawkach terapeutycznych. W razie zdecydowanej konieczności paracetamol jest jednym z najczęściej stosowanych u kobiet ciężarnych leków przeciwbólowych. Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiet karmiących. Z dostępnych danych wynika, iż paracetamol jest bezpieczny dla dziecka i może stosowany przez matkę podczas karmienia piersią.

Amipar - efekty uboczne

Istnieją pojedyncze opisy zmian w obrazie morfologicznym krwi po paracetamolu (trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, methemoglobinemia), skórnych reakcji uczuleniowych. Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Stosowany w dużych dawkach lub długotrwale może upośledzać czynność wątroby lub nerek.

Amipar - interakcje

Stosowanie z lekami z grupy NLPZ zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek. Z lekami hamującymi rozkład paracetamolu w wątrobie (rifampicyna, karbamazepina, fenobarbital, glutetymid, fenytoina) zwiększa się ryzyko uszkodzenia wątroby; z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Cymetydyna, metyrapon, probenecid, antypiryna, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol - wydłużają okres półtrwania paracetamolu we krwi. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Paracetamol nie wpływa na zmianę czasu krwawienia i agregację płytek krwi u zdrowych i chorych na hemofilię.

Amipar - dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. 2-6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Nie należy przekraczać dawki 4 g na dobę w leczeniu doraźnym i 2,6 g na dobę - w długotrwałym. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni u dzieci lub 10 dni u dorosłych.

Amipar - uwagi

Pharmindex