To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Keithon

Spis treści

Reklama

Keithon - skład

1 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 100 mg, 150 mg lub 200 mg ketoprofenu i 20 mg omeprazolu; lek zawiera sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

Reklama

Keithon - działanie

Preparat złożony - połączenie niesterydowego leku przeciwzapalnego (ketoprofen) z inhibitorem pompy protonowej (omeprazol). Ketoprofen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, a także hamuje agregację płytek krwi. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Omeprazol bezpośrednio i zależnie od dawki hamuje aktywność H+/K+ ATP-azy, przez co blokuje końcowy etap wydzielania kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka. Hamuje zarówno podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu solnego w żołądku, niezależnie od czynnika pobudzającego wydzielanie kwasu. Ketoprofen, po doustnym podaniu, wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego (osiągając Cmax w czasie 6 h) oraz podlega metabolizmowi pierwszego przejścia. W 99% wiąże się z białkami osocza. Przenika do płynu maziowego, gdzie jego stężenie, większe niż w surowicy, występuję po 4 h od podania doustnego. Podlega 2 procesom biotransformacji: hydroksylacji oraz sprzęganiu z kwasem glukuronowym. Jest wydalany w postaci metabolitów, głównie przez nerki. T0,5 wynosi ok. 7 h. Omeprazol jest nietrwały w kwaśnym środowisku, dlatego jest podawany w postaci granulek dojelitowych, odpornych na działanie soku żołądkowego. Wchłanianie odbywa się w jelicie cienkim. Osiąga Cmax po 1-3 h. Całkowita biodostępność wynosi ok. 30-40%. W 95% wiąże się z białkami osocza. Jest całkowicie metabolizowany, głównie w wątrobie przy udziale CYP2C19. Około 20% metabolitów jest wydalane z kałem, 80% z moczem. T0,5 wynosi około 40 min.

Keithon - wskazania

Objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i choroby zwyrodnieniowej stawów u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie lub u których istnieje ryzyko rozwinięcia się po podaniu NLPZ choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy.

Reklama

Keithon - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ketoprofen, omeprazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występująca w wywiadzie astma, będąca wynikiem podawania ketoprofenu, innych NLPZ lub kwasu acetylosalicylowego. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Krwawienie z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. III trymestr ciąży. Nie stosować z zielem dziurawca zwyczajnego lub atazanawirem. Nie stosować z klarytromycyną u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Reklama

Keithon - ostrzeżenia

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jelit, zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów: z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie (szczególnie powikłaną krwawieniem lub perforacją), z zaburzeniami czynności płytek krwi, w podeszłym wieku oraz u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (takie jak: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe). U pacjentów z grup ryzyka należy rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki. Wszystkich pacjentów otrzymujących preparat należy monitorować pod kątem toksycznego wpływu leku na przewód pokarmowy. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie preparatu. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, np. wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Crohna, ze względu na możliwość zaostrzenia objawów choroby. U pacjentów z astmą oskrzelową związaną z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa stosowanie preparatu może wywołać napad astmy. Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występowały wcześniej reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne lub fototoksyczność. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości, preparat należy odstawić. Ze względu na ryzyko zatrzymania płynów i wystąpienia obrzęków należy dokładnie monitorować pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca. Ze względu na ryzyko wystąpienia zatorów tętnic (zawał serca, udar mózgu), pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni preparatem bardzo ostrożnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (takimi jak: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, przyjmujących leki moczopędne, po przebytych dużych zabiegach chirurgicznych, z hipowolemią oraz w szczególności u osób w podeszłym wieku, należy uważnie monitorować ilość wydalanego moczu oraz czynność nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie oznaczać aktywność enzymów wątrobowych. U wszystkich pacjentów stosujących lek długotrwale zaleca się kontrolowanie morfologii krwi oraz czynności wątroby i nerek. U ciężko chorych pacjentów zaleca się kontrolowanie czynności narządu wzroku i słuchu, gdyż obserwowano przypadki wystąpienia ślepoty i głuchoty po dożylnym podaniu omeprazolu. Ketoprofen może maskować objawy współistniejących chorób zakaźnych. Lek ma postać o przedłużonym uwalnianiu, stąd nie jest on odpowiedni w przypadku, gdy oczekuje się szybkiego ustąpienia objawów na początku leczenia. Podczas leczenia występuje niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella spp. i Campylobacter spp.. Należy zachować ostrożność stosując preparat z lekami, z którymi daje interakcje, zwłaszcza z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym (np. warfaryną lub fenytoiną) oraz z cyklosporyną - stężenie tych leków powinno być oznaczane, gdyż może być wymagana redukcja dawkowania. Unikać stosowania z lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami COX-2. Zgłaszano występowanie ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak omeprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez 1 rok. U pacjentów, u których zastosowane będzie długoterminowe leczenie lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej z digoksyną, lub lekami, które mogą spowodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), należy rozważyć oznaczenie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia i okresowo w jego trakcie.  Długotrwałe stosowanie (powyżej 1 roku), może zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa (o 10-40%), szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi w celu zapewnienia przyjmowania odpowiedniej dawki witaminy D i wapnia. Nie zaleca się stosowania u dzieci <15 lat. Ze względu na zawartość sacharozy, kapsułek nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy- izomaltazy. Ze względu na zawartość p-hydroksybenzoesanów, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Reklama

Keithon - ciąża

Lek może być stosowany w I i II trymestrze ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności, z wyjątkiem bardzo ograniczonych zastosowań położniczych, które wymagają specjalnego monitorowania. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Ketoprofen stosowany w III trymestrze ciąży może powodować u płodu ciężkie zaburzenia układu oddechowego, krążenia i nerek; zastosowany bezpośrednio przed porodem może wydłużać czas krwawienia zarówno u matki jak i u płodu oraz hamować skurcze macicy, opóźniając lub przedłużając poród. NLPZ oraz omeprazol są wydzielane do mleka kobiecego - należy unikać stosowania leku podczas karmienia piersią. Stosowanie ketoprofenu może zaburzać płodność u kobiet - w przypadku kobiet mających trudność z zajściem w ciążę lub poddawanych badaniom w związku z bezpłodnością należy rozważyć zaprzestanie przyjmowania ketoprofenu. Nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę.

Reklama

Keithon - efekty uboczne

Niepożądane działania dotyczące poszczególnych składników, mogą być potencjalnymi objawami niepożądanymi występującymi w przypadku stosowania preparatu złożonego. Ketoprofen. Często: nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, wzdęcia, ból brzucha, dyskomfort, ból w okolicy brzusznej. Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, senność, ospałość, szumy uszne, wysypka, pokrzywka, świąd, zaburzenia nastroju. Rzadko: zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie, wrzód trawienny, krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja jelit, odbiegające od normy wyniki testów czynności nerek, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, nasilenie objawów pokrzywki przewlekłej, łysienie, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zapalenie wątroby. Bardzo rzadko: leukopenia, niedokrwistość, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, niewyraźne widzenie, napad astmy (szczególnie u pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ), obrzęk (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem), zespól Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, wstrząs anafilaktyczny. Badania kliniczne oraz dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) jest związane z niewielkim ryzykiem zwiększenia występowania zatorów tętniczych (np. zawał serca lub udar mózgu). Omeprazol. Często: senność, bezsenność, zawroty pochodzenia błędnikowego, ból głowy, biegunka, zaparcie, wzdęcia (niekiedy z bólami brzucha), nudności, wymioty. Niezbyt często: zaburzenia widzenia (w tym: niewyraźne widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia i ograniczone pole widzenia), ślepota, szumy uszne, głuchota, zaburzenia smaku, świąd, wysypki skórne, łysienie, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, wzmożone pocenie, złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, zwiększenie wartości enzymów wątrobowych, obrzęki obwodowe. Rzadko: niedokrwistość niedobarwliwa, mikrocytowa anemia u dzieci, parestezje, uczucie pustki w głowie, dezorientacja, omamy (szczególnie u ciężko chorych pacjentów w podeszłym wieku), brązowo-czarne zabarwienie języka podczas jednoczesnego leczenia klarytromycyną, łagodne torbiele gruczołowe, słabość mięśni, ból mięśni i stawów. Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza, pobudzenie, depresja (szczególnie u ciężko chorych pacjentów w podeszłym wieku), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza, zapalenie trzustki, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespól Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, pokrzywka, podwyższona temperatura, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny, zapalenie naczyń na tle alergicznym, gorączka, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez, niewydolność wątroby i encefalopatia u pacjentów z ciężką chorobą wątroby w wywiadzie, hiponatremia, ginekomastia. Ponadto: hipomagnezemia.

Keithon - interakcje

Z uwagi na zawartość ketoprofenu, nie zaleca się stosowania preparatu złożonego jednocześnie z: innymi NLPZ, w tym z kwasem salicylowym w dawkach ≥3 g/dobę (ryzyko owrzodzenia oraz krwawienia z przewodu pokarmowego); kortykosteroidami (ryzyko owrzodzenia oraz krwawienia z przewodu pokarmowego); doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub heparyną (nasilenie działania leku przeciwzakrzepowego, ryzyko krwawień); lekami przeciwpłytkowymi (ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRIs (ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); litem (zwiększenie stężenia litu we krwi, nasilenie toksyczności litu; jeśli jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy monitorować stężenie litu we krwi oraz odpowiednio modyfikować jego dawki podczas terapii skojarzonej lub po odstawieniu NLPZ); metotreksatem w dawkach >15 mg/tydz. (zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi, nasilenie toksycznego działania metotreksatu na układ krwiotwórczy; nie należy stosować metotreksatu u pacjentów, którzy otrzymali ketoprofen mniej niż 12 h wcześniej oraz przed rozpoczęciem terapii ketoprofenem). Ze względu na zawartość omeprazolu, nie zaleca się stosowania preparatu złożonego jednocześnie z: zielem dziurawca (możliwe zmniejszenie stężenia omeprazolu we krwi); atazanawirem (zmniejszenie ekspozycji na atazanawir; klarytromycyną - u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (zwiększenie stężenia omeprazolu i klarytromycyny we krwi). Ze względu na ketoprofen, ostrożnie stosować z: lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi, np. solami potasu, diuretykami oszczędzającymi potas, inhibitorami ACE, cyklosporyną, takrolimusem, trimetoprymem (ryzyko hiperkaliemii; jeśli leczenie skojarzone jest konieczne, należy kontrolować stężenie potasu we krwi; ponadto ryzyko hiperkaliemii zwiększa się także w przypadku stosowania z innymi NLPZ lub heparyną, jednak taka terapia skojarzone nie jest zalecana, z uwagi na ryzyko krwawienia); lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE, antagonistami receptora angiotensyny II (osłabienie działania moczopędnego i hipotensyjnego, pogorszenie czynności nerek; pacjenci powinni zostać nawodnieni, a czynność nerek monitorowana na początku leczenia); metotreksatem w dawkach <15 mg/tydzień (zwiększona toksyczność metotreksatu; w początkowych tygodniach leczenia należy co tydzień kontrolować obraz morfologiczny krwi; dokładna obserwacja kliniczna jest wymagana w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek oraz w podeszłym wieku); pentoksyfiliną (ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego; należy częściej obserwować stan kliniczny pacjenta oraz monitorować czas krwawienia); zydowudyną (ryzyko ciężkiej niedokrwistości w pierwszym tygodniu leczenia skojarzonego; zaleca się pomiar stężenia komórek krwi całkowitej oraz retikulocytów 8 -15 dni po rozpoczęciu leczenia skojarzonego); ß-adrenolitykami (osłabienie działania hipotensyjnego); cyklosporyną lub takrolimusem (nasilona nefrotoksyczność, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku); lekami trombolitycznymi (ryzyko krwawienia); domacicznymi środkami antykoncepcyjnymi (osłabienie skuteczności antykoncepcyjnej). Z uwagi na omeprazol, ostrożnie stosować z: cyklosporyną (ryzyko zwiększenia stężenia cyklosporyny we krwi; w przypadku terapii skojarzonej należy monitorować stężenie cyklosporyny w osoczu); digoksyną (zwiększenie biodostępności digoksyny, będące wynikiem zwiększenia pH soku żołądkowego); ketokonazolem, itrakonazolem (zmniejszenie wchłaniania azoli, będące wynikiem zmniejszenia kwasowości soku żołądkowego); witaminą B12 (zmniejszenie wchłaniania witaminy); substratami cytochromu P-450 (omeprazol, będąc inhibitorem CYP2C19 i CYP2C9 może zwiększać stężenie we krwi następujących leków: fenytoina, warfaryna, diazepam, triazolam, flurazepam, heksobarbital, cytaloprain, imipramina, klomipramina, disulfiram - w przypadku leczenia skojarzonego, konieczne może być monitorowanie stężenia ww. leków we krwi). Nie stwierdzono interakcji omeprazolu z kofeiną, propranololem, teofiliną, metoproprolem, lidokainą, chinidyną, fenacetyną, estradiolem, amoksycyliną, budezonidem, diklofenakiem, metronidazolem, naproksenem, piroksykamem lub lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy. Alkohol nie wpływa na wchłanianie omeprazolu.

Keithon - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >15 lat: od 100/20 mg do 200/20 mg na dobę, w zależności od nasilenia objawów. Maksymalna dawka dobowa wynosi 200/20 mg. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skuteczną przez możliwie najkrótszy czas, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-50 ml/min), pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zastoinową niewydolnością serca, dawka początkowa wynosi 100/20 mg na dobę; dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 200/20 mg na dobę, w zależności od odpowiedzi na leczenie.
Lek należy przyjmować raz na dobę, w czasie posiłku. Kaps. połykać w całości, popić szklanką wody.

Keithon - uwagi

W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych jak: zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub senność, nie należy prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!