Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Latalux

Spis treści

Reklama

Latalux - skład

1 ml roztworu zawiera 50 µg latanoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Latalux - działanie

Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania preparatu, maksymalna skuteczność osiągana jest po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h. Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, który dobrze wchłania się przez rogówkę, cała substancja czynna, która dostaje się do cieczy wodnistej, hydrolizowana jest podczas przenikania przez rogówkę do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Reklama

Latalux - wskazania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym. Zwiększone ciśnienie śródgałkowe u dzieci i młodzieży oraz jaskra wieku dziecięcego.

Reklama

Latalux - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Latalux - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą z zamkniętym kątem, jaskrą z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, w stanach zapalnych oka, z jaską wrodzoną lub z ostrym napadem jaskry z zamkniętym kątem - ograniczone doświadczenie kliniczne. Należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki w szczególności związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Należy zachować ostrożność u pacjentów w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy oraz u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki żółtej (np.: retinopatia cukrzycowa i zamknięcie światła naczyń siatkówki). Ostrożnie stosować u pacjentów ze skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki i (lub) zapalenia błony naczyniowej oka. Ostrożność należy zachować u pacjentów z astmą. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem należy przerwać. Latanoprost może stopniowo powodować zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych w leczonym oku i jego okolicy (zwiększenie długości, grubości, zmiany zabarwienia i liczby włosów meszkowych leczonego oka oraz zmiany kierunku wyrastania rzęs); zmiany w wyglądzie rzęs mają charakter przejściowy i ustępują po zakończeniu leczenia. Preparat zawiera 0,0058 mg chlorku benzalkoniowego w każdej kropli, co odpowiada 0,2 mg/ml. Chlorek benzalkoniowy może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i może zmieniać kolor soczewek kontaktowych. Pacjentów należy poinstruować, aby zdejmowali soczewki kontaktowe przed użyciem kropli i nakładali je ponownie 15 min później. Chlorek benzalkoniowy może również powodować podrażnienie oczu, szczególnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub ze zmianami dotyczącymi rogówki. Pacjentom należy doradzić, aby porozmawiali z lekarzem, jeśli po zastosowaniu leku występują nietypowe odczucie oka, kłucie lub ból w oku.

Reklama

Latalux - ciąża

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży. Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią lub należy zaprzestać karmienia. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic.

Reklama

Latalux - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (głównie u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, tzn. niebieskobrązowych, szarobrązowych, zielonobrązowych i żółtobrązowych), łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek, podrażnienie oka (uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia i obecności ciała obcego w oku); zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie liczby). Często: przemijające punkcikowate ubytki nabłonka (w większości bezobjawowe), zapalenie brzegów powiek, ból oka, światłowstręt. Niezbyt często: obrzęk powiek, zespół suchego oka, nieostre widzenie, dusznica piersiowa, wysypka. Rzadko: ubytki rogówki, obrzęk okołooczodołowy, dwurzędowość rzęs, miejscowe reakcje skórne powiek, ciemnienie skóry powiek, zaostrzenie astmy, świąd. Bardzo rzadko: zmiany w obrębie oczodołów i powiek prowadzące do pogłębienia bruzdy powiekowej (sulcus), niestabilna dusznica piersiowa. Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu. Często: zapalenie spojówek. Niezbyt często: ból i zawroty głowy, zapalenie rogówki, obrzęk plamki (w tym torbielowaty obrzęk plamki), zapalenie błony naczyniowej oka, kołatanie serca, astma, duszności, ból mięśni, ból stawów, ból w klatce piersiowej. Rzadko: opryszczkowe zapalenie rogówki, zapalenie tęczówki, obrzęk rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, torbiel tęczówki, pęcherzyca rzekoma lub spojówki oka. U dzieci i młodzieży stwierdzono podobny profil bezpieczeństwa stosowania do profilu bezpieczeństwa stwierdzanego u dorosłych, a także brak nowych działań niepożądanych. Działania niepożądane stwierdzane częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych to: zapalenie nosogardzieli oraz gorączka. U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.

Latalux - interakcje

Brak jednoznacznych danych na temat interakcji z innymi lekami. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badania dotyczące interakcji były prowadzone wyłącznie u dorosłych.

Latalux - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do oka (oczu) objętego procesem chorobowym raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę, ponieważ stwierdzono, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Aby zmniejszyć możliwość wchłonięcia substancji czynnej do krwioobiegu, zaleca się natychmiast po wkropleniu uciśnięcie woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (punktowy ucisk) przez minutę. Jeżeli pacjent stosuje inne leki do oczu, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie. Przed podaniem kropli do oczu należy usunąć soczewki kontaktowe; mogą być ponownie założone po 15 minutach. Preparat może być podawany dzieciom i młodzieży według tego samego schematu dawkowania co u osób dorosłych. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania leku u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36 tygodniem ciąży). U dzieci w wieku od 0 do <3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną, leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania preparatu u dzieci.

Latalux - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii tęczówki). Po zakropleniu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia - jeśli pacjent widzi nieostro, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!