Miednica (anatomia) – mniejsza i większa. Gdzie jest?

Miednica, czyli kość miednicza to element obręczy kończyny dolnej. Budowa miednicy obejmuje dwie kości miednicze oraz kość krzyżową i guziczną. Kości miednicze tworzą: kość biodrowa, kość łonowa, kość kulszowa.


Spis treści

Budowa miednicy

Miednicę (pelvis) jest pierścieniem kostnym zbudowanym z połączonych ze sobą dwóch kości miednicznych (os coxae), kości krzyżowej (os sacrum) i guzicznej (os coccygis). Miednica jako całość jest masywna i wytrzymała, gdyż przenosi cały ciężar górnej połowy ciała na kończyny dolne.

Kości miedniczne od przodu połączone są ze sobą spojeniem łonowym (symphysis pubica). Tylną część miednicy tworzą kość krzyżowa oraz szczątkowa kość guziczna. W obrębie miednicy wyróżniamy miednicę większą i mniejszą oddzielone od siebie kresą graniczną.

Miednica większa

Miednica większa stanowi uzupełnienie dolnej części jamy brzusznej. Jej ścianę tylną tworzy lędźwiowy odcinek kręgosłupa, a ściany boczne oba talerze kości biodrowych.

Jest niższa i szersza od miednicy mniejszej, która to nazywana jest właściwą jamą miednicy lub kanałem miednicy. Jest wyraźnie wyższa i węższa od miednicy większej.

Miednica mała i mniejsza

Miednica mniejsza jest od tyłu ograniczona kośćmi: krzyżową i guziczną, z boku kośćmi krzyżowymi i częścią kości biodrowych, a od przodu spojeniem i kośćmi łonowymi. Płaszczyznę przejścia miednicy większej w mniejszą, zarysowuje umownie kresa graniczna.

Wyznacza ona otwór górny miednicy mniejszej zwany też wchodem miednicy Otwór dolny miednicy, czyli wyjście miednicy jest ograniczony przez dolne gałęzie kości łonowych, gałęzie kości kulszowych, więzadła krzyżowo-guzowe oraz wierzchołek kości guzicznej. Miednica wykazuje zmienność płciową umożliwiającą poród dziecka.

Miednica żeńska jest krótsza, ale szersza w porównaniu do wyższej i węższej miednicy męskiej.

Bibliografia

  • Błaszczyk W.: „Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004,
  • Bochenek A., Reicher M.: „Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006,
  • Jorittsma W.: „Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej”. Urban&Partner, Wrocław, 2004,

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!