Nowy sklep

już ON-LINE

Mięśnie stopy

Stopy człowieka mają 21 mięśni. Mięśnie podeszwy stóp należą do tzw. mięśni krótkich. Mięśnie stopy mają funkcje utrzymania sklepienia stopy oraz poruszania palcami.


Reklama

Spis treści

Mięśnie stopy

Dwadzieścia jeden mięśni stopy można podzielić na mięśnie grzbietu stopy oraz mięśnie podeszwy. Liczba i masa mięśni podeszwowych jest znacznie większa niż mięśni grzbietowych, dlatego mięśnie dzieli się jeszcze na trzy grupy: mięśnie wyniosłości przyśrodkowej (palucha), mięśnie wyniosłości pośredniej i mięśnie wyniosłości bocznej (palca małego). Do tej grupy zaliczamy m.in.: mięsień odwodziciel i przywodziciel palucha, mięsień zginacz krótki palców czy mięsień czworoboczny podeszwy.

Mięśnie stopy funkcje

Mięśnie podeszwy odpowiedzialne są głównie za zginanie palców, a także za ich odwodzenie i przywodzenie. Pełnią one również funkcję statyczną, usztywniając sklepienie stopy w trakcie utrzymywania pionowej postawy ciała.

Na powierzchni grzbietowej stopy wyróżnia się mięsień prostownik długi i krótki palucha (musculus extensor hallucis longus et musculus extensor hallucis brevis) i mięsień prostownik długi i krótki palców (musculus extensor digitorum brevis et musculus extensor digitorum longus). Mięśnie te zginają palce od I do IV w kierunku grzbietowym, prostują je i nieznacznie rozstawiają.


Reklama

Mieśnie stopy

Reklama