Nowy sklep

już ON-LINE

Mięśnie obręczy kończyny górnej i ramienia

Mięśnie kończyny górnej człowieka obejmują mięsień naramienny, mięśnie przedramion, mięśnie ramienia i mięśnie ręki. Mięśnie obręczy kończyny górnej rozpoczynają się na obojczyku i łopatce. Ich funkcje to głównie poruszanie stawem ramiennym.


Reklama

Spis treści

Mięśnie kończy górnej budowa

Do mięśni obręczy kończyny górnej zalicza się mięsień naramienny (musculus deltoideus), mięsień obły mniejszy, obły większy (musculus teres major), mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, oraz podłopatkowy.

Mięsień naramienny

Mięsień naramienny (musculus deltoideus), jest największym, położonym najbardziej zewnętrznie mięśniem barku. Jest płaski i stosunkowo gruby (do 2 cm). Rozpoczyna się na końcu barkowym obojczyka, na wyrostku barkowym łopatki i na dolnym brzegu grzebienia łopatki a kończy się na guzowatości naramiennej kości ramiennej. Jest odpowiedzialny za podnoszenie ramienia w stawie ramiennym (odwodzenie), a także jego obracanie do wewnątrz i na zewnątrz oraz przywodzenie do przodu i do tyłu. Pozostałe mięśnie obręczy kończyny górnej rozpoczynają się na łopatce, natomiast kończą na kości ramiennej.

Reklama

Mięśnie ramienia

Mięśnie ramienia dzieli się na dwie grupy: przednią, której główną funkcją jest zginanie kończyny górnej w stawie łokciowym oraz tylną, której główną funkcją jest ruch przeciwstawny - prostowanie. Do grupy przedniej należą: mięsień kruczo-ramienny (musculus coracobrachialis), mięsień dwugłowy ramienia (musculus biceps brachii) i mięsień ramienny (musculus brachialis). Grupę tylną mięśni ramienia stanowią mięsień trójgłowy ramienia (musculus triceps brachii) i mięsień łokciowy (musculus anconeus).

Najmniejszym z mięśni tej okolicy jest mięsień kruczo-ramienny, który rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki, a kończy w połowie długości trzonu kości ramiennej. Bierze udział w zginaniu, obracaniu i przywodzeniu ramienia. Mięsień dwugłowy ramienia leży na powierzchni przedniej ramienia. Biegnie od guzka nadpanewkowego i wyrostka kruczego łopatki. Kończy się natomiast rozcięgnem mięśnia dwugłowego ramienia (aponeurosis musculi bicipitis brachii) splatając się z powięzią przedramienia.

Mięsień zgina kończynę górną w stawie ramiennym (podnosząc ramię do przodu), przywodzi i odwodzi ramię oraz obraca je do wewnątrz. W stawie łokciowym zgina kończynę górną i jest najsilniejszym mięśniem odwracającym przedramię i rękę. Mięsień ramienny leżący pod mięśniem dwugłowym ramienia jest silnym zginaczem przedramienia w stawie łokciowym.

Mięsień trójgłowy ramienia (musculus triceps brachii) rozpoczynając się trzema głowami, zajmuje całą tylną powierzchnię ramienia. Głowa długa (caput longum) przyczepia się do guzka podpanewkowego łopatki, a głowa boczna (caput laterale) i przyśrodkowa (caput mediale) do powierzchni tylnej kości ramiennej. Jego przyczep końcowy znajduje się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej. Mięsień jako całość jest głównym prostownikiem w stawie łokciowym. Mięsień łokciowy (musculus anconeus) wzmacnia działanie mięśnia trójgłowego ramienia podczas prostowania stawu łokciowego. Zbliża także kość łokciową do kości promieniowej.

Czytaj dalej:Mięśnieobręczykończynygórnej-widokztyłu">

Mięśnie obręczy kończyny górnej - widok z przodu


Reklama

Mięśnie obręczy kończyny górnej - widok z tyłu