Nowy sklep

już ON-LINE

Układ nerwowy i zmysły

Układ nerwowy człowieka dzieli się na ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy. Poznaj budowę, anatomię i choroby układu nerwowego.


Reklama

Spis treści

Układ nerwowy człowieka stanowi najwyższą pozycję wobec innych układów i narządów. Każda bowiem czynność czy zadanie wykonywane przez określony narząd pozostaje pod jego ścisłym nadzorem. Poprzez narządy zmysłów kontaktuje się on ze światem zewnętrznym, ale odbiera również sygnały z wnętrza organizmu. Informacje docierające do ośrodkowego układu nerwowego wywołują jego różnorakie reakcje. Mogą one być natychmiastowe lub opóźnione w czasie, w zależności od potrzeb.

Budowa układu nerwowego

Układ nerwowy dzieli się na dwie zasadnicze części: ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie i rdzeń kręgowy) i obwodowy układ nerwowy, czyli system nerwów i zakończeń nerwowych wraz z narządami zmysłów. Obwodowy układ nerwowy służy do przewodzenia bodźców pomiędzy tkankami, narządami a mózgiem, zaś ośrodkowy układ nerwowy odbiera te informacje, gromadzi i przetwarza.

Zmysły

Zmysły umożliwiają nam odbieranie z otoczenia informacji w postaci rozmaitych bodźców: mechanicznych, świetlnych czy akustycznych. Każdy z nich wyposażony jest we właściwe dla siebie receptory (sensory), które reagują na konkretny rodzaj bodźców. Spełniają one ważne zadanie, gdyż to dzięki nim możemy poznać otaczający nas świat.

U człowieka występuje pięć zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Zmysły odgrywają więc bardzo ważną rolę w życiu człowieka. To one pozwalają nam z jednej strony cieszyć się pięknem tego świata, a z drugiej strony unikać zagrożeń jakie z sobą niesie.


Reklama

Układ nerwowy i zmysły

Reklama