Nowy sklep

już ON-LINE

Mózgowie

Mózgowie człowieka to część ośrodkowego układu nerwowego. Podział i budowa mózgowia obejmuje móżdżek, pień mózgu oraz mózg. Sprawdź, funkcje mózgowia i jego schemat.


Reklama

Spis treści

Mózgowie człowieka

Mózgowie wypełniając jamę czaszki stanowi najważniejszą, centralną część ośrodkowego układu nerwowego. Klinicznie mózgowie dzielimy na móżdżek, pień mózgu oraz dwie półkule mózgu, które zajmują największą część jamy czaszki, jednocześnie przykrywając od góry pozostałe części mózgowia. Mózg człowieka dorosłego waży ok. 1350 g. 

Mózg prawa półkula, lewa półkula

Prawa półkula oddzielona jest od lewej podłużną szczeliną mózgu, w głębi której znajduje się ciało modzelowate (corpus callosum), zbudowane z włókien nerwowych, łączących obie półkule. Ciało modzelowate składa się z kolana, pnia i płata ciała modzelowatego (genu corporis callosi, truncus corporis callosi et splenium corporis callosi) oraz promienistości ciała modzelowatego (radiatio corporis callosi).

Przekazuje ono min. informacje między prawa i lewą półkulą mózgu.

Reklama

Mózgowie budowa

Powierzchnia mózgowia pokryta jest korą mózgu, która poprzez swoje liczne pomarszczenia tworzy wypukłe fałdy, zwane zakrętami. Zakręty te łączą się ze sobą tworząc płaty mózgu. W ten sposób wyróżniamy cztery płaty: płat czołowy (lobus frontalis), płat ciemieniowy (lobus parietalis), płat skroniowy (lobus temporalis), płat potyliczny (lobus occipitalis). W obrębie kory mózgu znajdują się liczne skupiska neuronów - tzw. ośrodki korowe, czyli miejsca odpowiedzialne za przetwarzanie bodźcow. W płacie czołowym występują ośrodki kojarzeniowe, które są miejscem powstawania myśli i pojęć.

Tutaj znajduje się również ośrodek ruchu (sterujący każdym naszym ruchem) jak i ośrodek ruchowy mowy (ośrodek Broca). Uszkodzenie ośrodka Broca powoduje, że chory nie jest w stanie wykonać skoordynowanych ruchów, koniecznych do mówienia, mimo, że rozumie on to co inni do niego mówią a także potrafi poruszać językiem i wargami, czy fałdami głosowymi. W obrębie płata skroniowego znajduje się ośrodek słuchu i czuciowy mowy (ośrodek Wernickiego). Przy uszkodzeniu ośrodka czuciowego mowy człowiek nie rozumie mowy, mimo zachowanego słuchu. Płat ciemieniowy związany jest z ośrodkiem czucia zaś w płacie potylicznym zlokalizowany jest ośrodek wzroku.

Powierzchnia podstawna mózgowia swym kształtem odpowiada powierzchni wewnętrznej podstawy czaszki. W części środkowej tej powierzchni znajduje się m.in. gruczoł wydzielania wewnętrznego – podwzgórze (hypothalamus) oraz przysadka (hypophysis).

Móżdżek człowieka 

Móżdżek (cerebellum) leży w tylnym dole czaszki, a ku przodowi od niego spoczywa pień mózgu. Móżdżek jest narządem odpowiedzialnym za utrzymywanie równowagi i koordynację ruchów. To dzięki niemu jesteśmy w stanie wykonywać płynne i precyzyjne ruchy oraz możemy uczyć się różnych zachowań motorycznych, tj. chodu czy jazdy na rowerze.

Pień mózgu

Na pień mózgu składają się śródmózgowie, most (pons) i rdzeń przedłużony (medulla oblongata). W pniu, a dokładnie w obrębie rdzenia przedłużonego znajdują się ważne dla życia ośrodki, odpowiedzialne za utrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Znajduje się tam ośrodek oddychania, ośrodek regulujący pracę serca, ciśnienie tętnicze, temperaturę organizmu, ośrodek kichania, wymiotów i kaszlu. W obrębie śródmózgowia, mostu i rdzenia przedłużonego znajdują się jądra nerwów czaszkowych, a także twór siatkowaty, który reguluje stan snu i czuwania. Rdzeń przedłużony (medulla oblongata) łączy się z rdzeniem kręgowym (medulla spinalis).Mózgowie-przekrój">

Mózgowie


Reklama

Mózgowie - przekrój