Nowy sklep

już ON-LINE

Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy człowieka tworzą nerwy rdzeniowe i nerwy czaszkowe. Obwodowy układ nerwowy - sprawdź jak wygląda budowa i funkcje.


Reklama

Spis treści

Obwodowy układ nerwowy budowa

Obwodowy układ nerwowy jest utworzony przez 31 par nerwów rdzeniowych i 12 par nerwów czaszkowych, których jądra znajdują sie w pniu mózgu. Układ ten umożliwia odbiór doznań czuciowych oraz przewodzenie pobudzeń z ośrodkowego układu nerwowego do narządów wykonawczych – mięśni.

Do nerwów czaszkowych należą:

 • nerw I - węchowy (opuszka węchowa),
 • nerw II - wzrokowy,
 • nerw III - okoruchowy,
 • nerw IV - bloczkowy,
 • nerw V - trójdzielny,
 • nerw VI - odwodzący,
 • nerw VII - twarzowy,
 • nerw VIII - przedsionkowo-ślimakowy,
 • nerw IX - językowo-gardłowy,
 • nerw X - błędny,
 • nerw XI - dodatkowy,
 • nerw XII - podjęzykowy.

Czytaj więcej: Układ nerwowy człowieka - budowa i funkcje

Obwodowy układ nerwowy funkcje

Każdy z nerwów pełni inną rolę, a obwodowy układ nerwowy ma wiele funkcji. Nerw węchowy przewodzi wrażenia węchowe, wzrokowy zbiera informacje powstałe w siatkówce i przewodzi je do korowego ośrodka wzrokowego w płacie potylicznym. Nerw trójdzielny jest w większości nerwem czuciowym, przewodzącym bodźce z okolicy twarzy.

Nerw okoruchowy, bloczkowy i odwodzący są typowymi nerwami ruchowymi sterującymi mięśniami gałki ocznej. Nerw twarzowy jest przede wszystkim nerwem ruchowym, przewodzącym sygnały nerwowe do mięśni mimicznych. Nerw językowo-gardłowy jest nerwem mieszanym, posiada włókna wydzielnicze (do ślinianek), czuciowe, smakowe oraz ruchowe mięśni gardła. Nerw błędny jest głównym nerwem układu wegetatywnego przywspółczulnego. Nerw dodatkowy podobnie jak nerw podjęzykowy jest nerwem ruchowym.

Reklama

Nerwy obwodowe człowieka

Nerwy obwodowe rdzeniowe dzielimy na: nerwy szyjne C1-C8 (8 par), nerwy piersiowe Th1-Th12 (12 par), nerwy lędźwiowe L1-L5 (5 par), nerwy krzyżowe S1-S5 (5 par), nerwy guziczne Co1 (1 para). W odcinku szyjnym jest 8 par nerwów rdzeniowych - z ich gałęzi brzusznych powstają dwa sploty: splot szyjny (plexus cervicalis), utworzony z gałęzi od pierwszego do czwartego nerwu szyjnego i splot ramienny (plexus brachialis), w skład którego wchodzą gałęzie od piątego do ósmego szyjnego i pierwszego nerwu piersiowego.

Splot szyjny unerwia przede wszystkim szyję i częściowo głowę. Najdłuższą jego gałęzią jest nerw przeponowy. Od splotu ramiennego odchodzą nerwy do kończyny górnej: nerw łokciowy (nervus ulnaris), nerw promieniowy (nervus radialis), nerw pośrodkowy (nervus medianus), nerw pachowy (nervus axillaris), a także i nerw mięśniowo-skórny (nervus musculocutaneus) oraz liczne nerwy skórne przyśrodkowe ramienia i przedramienia. Nerw łokciowy i pośrodkowy zaopatrują mięśnie przedniej powierzchni przedramienia (zginacze), nerw promieniowy z kolei unerwia prostowniki nadgarstka. Nerwy promieniowy, pośrodkowy i łokciowy oddając mniejsze gałązki tworzą nerwy ręki (nervi mani) unerwiające mięśnie i skórę ręki.

W odcinku piersiowym gałęzie nie tworzą splotów, a oddają 12 par nerwów międzyżebrowych (nervi intercostales), zaopatrujących ściany klatki piersiowej i górną część przedniej ściany brzucha. Ostatni z nich zwany jest nerwem podżebrowym (nervus subcostalis).

W odcinku lędźwiowym jest 5 nerwów rdzeniowych z czego z 4 górnych utworzony jest splot lędźwiowy (plexus lumbalis), od którego odchodzą nerwy zaopatrujące dolną część ściany brzucha i częściowo kończynę dolną. Największym nerwem tego splotu jest nerw udowy (nervus femoralis), a najdłuższym nerw udowo-goleniowy (nervus saphenus), trzeba zaznaczyć, że jest on też i najdłuższym nerwem ciała człowieka.

Odcinek krzyżowy liczy również pięć nerwów, których gałęzie przednie wraz z gałęzią ostatniego nerwu lędźwiowego i pierwszego guzicznego tworzą splot krzyżowy (plexus sacralis). Gałęzie tego splotu zaopatrują ścianę miednicy i większą część kończyny dolnej. Największym nerwem tego splotu jest nerw kulszowy (nervus ischiadicus), który w okolicy dołu podkolanowego dzieli się na nerw piszczelowy (nervus tibialis) i nerw strzałkowy (nervus fibularis). Nerw piszczelowy unerwia mięśnie zginacze stopy, natomiast strzałkowy prostowniki stopy i palców. Oba nerwy dzieląc się na mniejsze gałązki tworzą nerwy stopy (nervi pedis), umożliwiające ruchy w zakresie stopy i palców.Obwodowyukładnerwowy">

Obwodowy układ nerwowy


Reklama

Obwodowy układ nerwowy