Znajdź chorobę

Katar sienny - przyczyny, objawy, leczenie, leki

Alergiczny nieżyt nosa, zwany popularnie katarem siennym rozwija się na podłożu stanu zapalnego błony śluzowej nosa, wywołanego czynnikami alergicznymi. Choroba może rozpocząć się w każdym wieku, chociaż najczęściej pierwsze objawy występują w dzieciństwie lub wczesnym wieku młodzieńczym. Poznaj przyczyny, objawy i sposoby leczenia kataru siennego.

Spis treści

Najczęściej za rozwój kataru siennego odpowiadają substancje uczulające, które wdychamy, czyli tzw. alergeny wziewne. Na schorzenie to cierpi około 10-25% ogólnej populacji, oznacza to że co piąta spotkana przez nas osoba choruje na alergiczny nieżyt nosa.

Katar sienny można podzielić ze względu na:

 • Nasilenie objawów: łagodny, umiarkowany lub ciężki, kiedy stwierdza się występowanie więcej niż jednego. Spośród podanych objawów: trudności w pracy, lub edukacji, zaburzenia snu oraz wykonywania czynności codziennych, inne utrudniające normalne funkcjonowanie objawy.
 • Czas trwania objawów: okresowy - czyli taki, który trwa krócej niż 4 dni w tygodniu lub mniej niż 4 tygodnie; przewlekły - trwający więcej niż 4 dni w tygodniu lub dłużej niż 4 tygodnie.

Alergia - czym jest?

Istotą alergii jest nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego, który stoi na straży organizmu broniąc go przed atakami różnych szkodliwych drobnoustrojów (np. baterii wirusów), jak i innych związków. Z nie do końca jasnych przyczyn zaczyna on traktować substancje potencjalnie nieszkodliwe – tzw. alergeny jak np. pyłki roślin, jako groźne dla organizmu czynniki i rozpoczyna z nimi walkę.

Konsekwencją działania układu odpornościowego jest uwolnienie różnych substancji do krwi - odpowiadających za rozwój reakcji alergicznej i wystąpienie określonych objawów.

Przyczyny kataru

Czynniki wywołujące katar sienny można podzielić na:

 • sezonowe, czyli występujące tylko w określonej porze roku
 • całoroczne, czyli takie, które mogą wywoływać objawy przez cały rok.

Wśród sezonowych przyczyn kataru siennego w Polsce najczęściej uczulają:

 • pyłki traw (wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, żyto), których okres pylenia przypada na późną wiosnę i lato,
 • pyłki chwastów (bylica pospolita, babka lancetowata) z okresami pylenia przypadającymi na czas po opadach deszczu,
 • pyłki drzew (brzoza, leszczyna, dąb) pylące głównie wiosną.

Do czynników całorocznych kataru siennego należą:

 • roztocza kurzu domowego - osoby chore mają objawy całoroczne z okresami nasileń od września do października oraz od kwietnia do maja, a także w czasie zwiększonej wilgotności powietrza,
 • sierść, naskórek i wydzieliny zwierząt,
 • grzyby i pleśnie,
 • karaluchy,
 • alergeny pokarmowe,
 • alergeny zawodowe np. lateks,
 • zanieczyszczenia powietrza,
 • leki: aspiryna, niektóre leki przeciwnadciśnieniowe,
 • środki antykoncepcyjne.

Katar sienny - czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka wystapienia kataru siennego to:

 • występująca u chorego inna alergia lub astma,
 • czynniki genetyczne - alergia lub astma w najbliższej rodzinie(rodzice, rodzeństwo),
 • płeć męska,
 • ekspozycja na alergeny,
 • narażenie na dym tytoniowy w pierwszych latach życia.


Bibliografia

 • Edward Rudzki,Alergeny,,
 • Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski,Choroby wewnętrzne,,
 • Donald Y. M. Leung,Pediatric allergy: principles and practice,,
 • C. King, Bruce Gordon,Allergy in ENT practice: the basic guide,,
 • Gerald W. Volcheck,Clinical Allergy: Diagnosis and Management,,
Pytanie: Jak często uprawiasz seks?

  codziennie lub prawie codziennie

  kilka razy w tygodniu

  kilka razy w miesiącu

  nie uprawiam seksu