Citrafleet (ulotka) - przygotowanie do kolonoskopii

CitraFleet to lek o działaniu przeczyszczającym. Głównym wskazaniem do stosowania jest oczyszczenie jelit przed jakimkolwiek badaniem, bądź zabiegiem diagnostycznym wymagającym ich opróżnienia. Lek najczęściej podawany jest przed kolonoskopią.
Spis treści

CitraFleet - skład

1 saszetka zawiera: 0,01 g pikosiarczanu sodu, 3,50 g tlenku magnezu, 10,97 g kwasu cytrynowego; lek zawiera potas - 5 mmol (195 mg)/ sasz.

CitraFleet - Działanie

Doustny preparat przeczyszczający. Pikosiarczan sodu jest środkiem przeczyszczającym, który działa miejscowo w okrężnicy. Cytrynian magnezu działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Połączone działanie składników wywiera silny efekt wypłukujący połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych. Zarówno pikosiarczan sodu, jak i cytrynian magnezu działają miejscowo w obrębie okrężnicy i nie ulegają wchłanianiu.

CitraFleet - wskazania

Do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej (w tym u osób w podeszłym wieku).

CitraFleet - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zastoinowa niewydolność serca. Ciężkie odwodnienie. Hipermagnezemia. Opóźnione opróżnianie żołądka. Choroba wrzodowa żołądka i jelit. Czynna, zapalna chorobą jelit, np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Toksyczne zapalenie okrężnicy. Porażenie okrężnicy. Niedrożność jelit. Nudności i wymioty. Wodobrzusze. Ostre stany w obrębie jamy brzusznej wymagające interwencji chirurgicznej, takie jak ostre zapalenie wyrostka robaczkowego lub rozpoznana lub podejrzewana niedrożność lub perforacja jelit. Rabdomioliza (preparaty przeczyszczające mogą indukować rabdomiolizę i tym samym nasilać jej objawy). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek może dojść do akumulacji magnezu w osoczu; w takich przypadkach należy stosować inne preparaty.

CitraFleet - ostrzeżenia

Nie należy stosować leku jako środka przeczyszczającego codziennego użycia. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu stosowania preparatu należy ocenić stężenie elektrolitów. Szczególnie ostrożnie (po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka) stosować u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z wyniszczonym organizmem oraz pacjentów należących do grupy ryzyka wystąpienia hipokalemii lub hiponatremii, z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich i potencjalnie śmiertelnych zaburzeń równowagi elektrolitowej. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami równowagi wodnej i (lub) elektrolitowej lub przyjmujących leki mające wpływ na równowagę wodną i (lub) elektrolitową, takie jak diuretyki, kortykosteroidy, lit. Czas przeznaczony na oczyszczenie jelit nie powinien przekraczać 24 h, ponieważ dłuższy okres przygotowawczy może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Zachować ostrożność u pacjentów, u których ostatnio przeprowadzono zabiegi chirurgiczne w obrębie układu pokarmowego, z niewydolnością nerek, z łagodnym lub umiarkowanym odwodnieniem, niedociśnieniem lub chorobą serca. Należy wziąć pod uwagę, że preparat może wpływać na wchłanianie regularnie przyjmowanych innych doustnych leków. Zawartość potasu: 5 mmol (195 mg) potasu/sasz., należy uwzględnić u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

CitraFleet - ciąża

Z uwagi na przeczyszczające działanie pikosiarczanu, należy unikać stosowania leku w ciąży. W związku z właściwościami farmakokinetycznymi substancji czynnych, można rozważyć stosowanie w okresie laktacji.

CitraFleet - efekty uboczne

Bardzo często: ból brzucha. Często: zaburzenia snu, ból głowy, suchość w ustach, nudności, rozdęcie jelita grubego, uczucie dyskomfortu w okolicy odbytu, ból w okolicy odbytu, pragnienie, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: zawroty głowy, niedociśnienie ortostatyczne, wymioty, nietrzymanie kału. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktoidalne, hiponatremia, padaczka, napady grand mal, drgawki, stan splątania, biegunka (jest podstawowym objawem klinicznym związanym ze stosowaniem leku), wzdęcia, wysypka (włączając w to rumień i wysypkę grudkowo-plamistą), pokrzywka, świąd, plamica, ból. Zgłaszano występowanie hiponatremii z lub bez drgawek. U pacjentów z padaczką zgłaszano występowanie drgawek/napadów grand mal bez współwystępowania hiponatremii.

CitraFleet - interakcje

Preparat, jako środek przeczyszczający, zwiększa szybkość pasażu pokarmu w układzie pokarmowym, w związku z tym może wpływać na wchłanianie innych leków doustnych, np. przeciwpadaczkowych, antykoncepcyjnych, przeciwcukrzycowych, antybiotyków (zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia drgawek u pacjentów z kontrolowaną padaczką, przyjmujących leki przeciwpadaczkowe). Antybiotyki z grupy tetracyklin i fluorochinolonów oraz penicylaminę należy podawać co najmniej na 2 h przed i nie wcześniej niż 6 h po podaniu preparatu (ma to na celu zapobieganie ich chelatacji jonami magnezu). Skuteczność preparatu jest zmniejszona podczas stosowania środków przeczyszczających zwiększających objętość mas kałowych. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki, które mogą wywoływać hipokalemię (m.in. diuretyki lub kortykosteroidy) lub leki przy stosowaniu których istnieje szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia hipokalemii (np. glikozydy nasercowe). Stosować ostrożnie z NLPZ lub z lekami, które mogą indukować Zespół Schwartza i Barttera (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwpsychotyczne i karbamazepina), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko zatrzymania wody i (lub) zaburzenia równowagi elektrolitowej.

CitraFleet - dawkowanie

Doustnie. Dorośli w wieku ≥18 lat (w tym osoby w podeszłym wieku). Preparat można przyjmować w jeden z następujących sposobów: zazwyczaj zawartość 1 saszetki wieczorem w dniu poprzedzającym badanie/zabieg, a zawartość drugiej saszetki rano w dniu badania/zabiegu; można również przyjąć zawartość 1 saszetki po południu, a drugiej wieczorem w dniu poprzedzającym badanie/zabieg - ten schemat jest bardziej odpowiedni, jeśli badanie/zabieg ma się odbyć w godzinach porannych. W przypadku każdego z w/w sposobów należy zachować co najmniej 5-h odstęp pomiędzy zastosowaniem jednej i drugiej saszetki. Sposób podania. W dniu poprzedzającym badanie/zabieg zaleca się stosowanie diety ubogoresztkowej lub picie wyłącznie klarownych płynów. Od momentu rozpoczęcia przygotowania do badania/zabiegu z zastosowaniem preparatu do czasu jego wykonania nie należy spożywać pokarmów stałych. Ponieważ w celu uzyskania pożądanego efektu należy zachować osmolarność preparatu, zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w filiżance wody. Nie należy pić innych płynów bezpośrednio po spożyciu zawartości saszetki, aby dodatkowo nie rozcieńczać preparatu. Nie wcześniej, niż po upływie 10 min od przyjęcia zawartości każdej saszetki należy wypić małymi porcjami ok. 1,5-2 l różnych klarownych płynów w ilości około 250-400 ml/h. Zaleca się picie klarownych zup i (lub) napojów stabilizujących gospodarkę wodno-elektrolitową. Nie zaleca się picia tylko czystej lub zdemineralizowanej wody. Pacjent przed badaniem/zabiegiem powinien być na czczo (zwykle co najmniej 2 h), zgodnie z wymogami dotyczącymi znieczulenia.

CitraFleet - uwagi

Lek może powodować zmęczenie lub zawroty głowy, prawdopodobnie w wyniku odwodnienia; może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex