Nowy sklep

już ON-LINE

Mięśnie ręki

Mięśnie ręki człowieka pełnią ważne funkcje jak: chwytanie, czy pisanie. Mięśnie palców dzielą się na 3 zasadnicze grupy: mięśnie kciuka, mięśnie palca małego oraz mięśnie środkowe dłoni.


Spis treści

Mięśnie ręki budowa

Na ręce wyróżnia się grzbiet (dorsum manus) i dłoń (palma manus). Krótkie mięśnie ręki swoje miejsce mają głównie na stronie dłoniowej śródręcza. Strona grzbietowa jest pozbawiona mięśni, dzięki czemu palce zachowują swój wysmukły kształt. Mięśnie ręki zapewniają ruchomość palcom oraz umożliwiają wykonywanie precyzyjnych czynności takich jak chwytanie przedmiotów, szycie lub pisanie.

Mięśnie palców

Mięśnie palców człowieka dzielimy na 3 grupy:

  • Mięśnie kłębu kciuka, tworzące wyniosłość poniżej i przyśrodkowo od kciuka. Najbardziej powierzchniowym mięśniem tej grupy jest odwodziciel krótki kciuka. Rozpoczyna się najczęściej na kości łódeczkowej i na kości czworobocznej większej, a kończy się na bliższym paliczku kciuka. Mięsień przywodziciel kciuka (musculus adductor pollicis) jest największym mięśniem kłębu palca I, którego funkcją jest przywodzenie i zginanie kciuka. Pozostałe mięśnie kłębu to zginacz krótki kciuka i przeciwstawiacz kciuka.
  • Mięśnie kłębu palca małego tworzą wyniosłość poniżej palca małego zwaną kłębikiem (hypothenar). Najbardziej powierzchownie położony jest odwodziciel palca małego (musculus abductor digiti minimi), będący jednocześnie największym mięśniem małego palca. Rozpoczyna się na kości grochowatej i haczykowatej, a kończy na paliczku bliższym palca małego.
  • Mięśnie środkowe dłoni to mięśnie zawarte pomiędzy kłębem palca I i V. Są to mięśnie glistowate (musculi lumbricales) oraz mięśnie międzykostne (musculi interossei). Mięśnie glistowate, to cztery małe, smukłe i wąskie mięśnie zginające palce II-V w stawach sródręczno-paliczkowych,. Prostują też palce w stawach międzypaliczkowych. Mięśnie międzykostne dzielimy na dwie grupy. Wspólnie działanie mięśni międzykostnych grzbietowych oraz dłoniowych wywołuje ruch zginania palców w stawach sródręczno-paliczkowych, a prostowania w stawach międzypaliczkowych.

Czytaj też: Ból ręki - przyczyny, objawy, leczenieMięśnieprzedramieniairęki-widokzprzodu" class="art__hash-separator">

Mięśnie przedramienia i ręki - widok z tyłu


Mięśnie przedramienia i ręki - widok z przodu