Nowy sklep

już ON-LINE

Okolice ciała człowieka

Anatomia człowieka obejmuje tzw. okolice ciała ludzkiego, czyli pola wyróżniane na powierzchni ciała człowieka. Okolice ciała to: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, grzbiet, kończyna górna, kończyna dolna.

Reklama

Spis treści

W zależności od części ciała wyróżniamy poszczególne pola, określane w anatomii mianem okolic ciała. Okolice ciała człowieka to:

Głowa (caput)

Na głowie, w części zwanej mózgoczaszką, wyróżniamy trzy okolice położone pośrodkowo: okolicę czołową (regio frontalis), okolicę ciemieniową (regio parietalis) i okolice potyliczną (regio occipitalis) oraz położone bocznie parzyste okolice: skroniowe (regio temporalis) i uszne (regio auricularis).

Twarz obejmuje nieparzyste okolice: nosową (regio nasalis), ustną (regio oralis) i bródkową (regio mentalis) oraz parzyste okolice: oczodołowe (regio orbitalis), podoczodołowe (regio infraorbitalis), jarzmowe (regio zygomatica) i policzkowe (regio buccalis). Wyróżnia się także parzystą okolicę przyuszniczo-żwaczową (regio parotideomasseterica).

Szyja (collum)

Część pośrodkową szyi (regio colli mediana), idąc od góry do dołu, opisują okolice:

 • podbródkowa (regio submentalis),
 • gnykowa (regio hyoidea),
 • krtaniowa (regio laryngea),
 • tarczowa (regio thyroidea),
 • nadmostkowa (regio suprasternalis).

Obie strony szyi, skośnie przebiegająca okolica mostkowo-obojczykowo-sutkowa (regio sternocleidomastoidea) dzieli szyję na część przednią oraz boczną. Część boczna obejmuje parzyste okolice takie jak:

 • trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibulare),
 • trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum),
 • dół nadobojczykowy mniejszy (fossa supraclavicularis minor),
 • region boczny szyi (regio colli lateralis).

Reklama

Klatka piersiowa (thorax)

Do okolic klatki piersiowej zalicza się: nieparzystą okolicę mostkową (regio sternalis) i symetryczne okolice: obojczykową (regio clavicularis), podobojczykową (regio infraclavicularis), sutkową (regio mammaria), pachową (regio axillaris) oraz okolicę piersiową (regio pectoris).

Brzuch (abdomen)

Brzuch dzielimy na:

 • nadbrzusze (epigastrium) znajdujące się powyżej górnej linii poprzecznej brzucha, składa się z okolic podżebrowych prawej i lewej (regio hypochondriaca dextra et regio hypochondriaca sinistra) oraz okolicy nadpępcza (regio epigastrica).
 • śródbrzusze (mesogastrium), pomiędzy dwiema liniami poprzecznymi brzucha, składa się z okolic bocznych brzucha (regio abdominis lateralis) i okolicy pępkowej (regio umbilicalis).
 • podbrzusze (hypogastrium), poniżej dolnej linii poprzecznej brzucha, dzieli się na symetryczne okolice pachwinowe (regiones inguinales) oraz położoną pomiędzy nimi okolicę łonową (regio pubica).

Dodatkowo poniżej okolicy łonowej, wyróżniamy okolicę moczowo-płciową (regio urogenitalis), obejmującą narządy płciowe.

Okolice grzbietu (regiones dorsi)

Okolice grzebietu obejmują położoną pośrodkowo okolicę kręgową (regio vertebralis), przechodzącą w swojej dolnej części w okolicę krzyżową (regio sacralis). W skład okolicy bocznej grzbietu (od góry ku dołowi) wchodzi okolica nadłopatkowa (regio suprascapularis), łopatkowa (regio scapularis), podłopatkowa (regio infrascapularis) oraz lędźwiowa (regio lumbalis).

Kończyna górna (membrum superius)

Kończynę górną opisujemy zaczynając od położonych najwyżej okolic: barkowej (acromialis) i naramiennej (regio deltoidea). Okolicę ramienia dzielimy na 4 okolice:

 • przednią (regio brachialis anterior),
 • tylną (regio brachialis posterior),
 • przyśrodkową (regio brachialis medialis),
 • boczną (regio brachialis lateralis).

Łokieć dzielimy na okolicę przednią i tylną (regio cubitalis anterior et regio cubitalis posterior). Przedramię zostało podzielone analogicznie do podziału ramienia na okolicę:

 • przednia (regio antebrachialis anterior),
 • tylna (regio antebrachialis posterior),
 • przyśrodkowa (regio antebrachialis medialis),
 • boczna (regio antebrachialis lateralis).

Ręka natomiast składa się z grzbietu (dorsum manus) i dłoni (palma manus).

Kończyna dolna (membrum inferius)

Obejmuje okolicę pośladkową (regio glutealis), udo z wyodrębnioną okolicą:

 • przednią (regio femoralis anterior),
 • tylną (regio femoralis posterior),
 • przyśrodkową (regio femoralis medialis)
 • boczną (regio femoralis lateralis)

oraz okolicę przednią i tylną kolana (regio genus anterior et regio genus posterior).

Analogiczny podział do kolana ma goleń na okolicę przednią i tylną (regio cruralis anterior et regio cruralis posterior). Natomiast na stopie możemy wyróżnić grzbiet (dorsum pedis), podeszwę (planta pedis) oraz okolicę piętową (regio calcanea).Klatkapiersiowaikończynygórne-przód


Plecyikończynygórne-tył


Kończynadolna-przód


Kończynadolna-tył">

Głowa i szyja


Klatka piersiowa i kończyny górne - przód


Plecy i kończyny górne - tył


Kończyna dolna - przód


Reklama

Kończyna dolna - tył