Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Okolice ciała ludzkiego (człowieka) - anatomia

Anatomia człowieka obejmuje tzw. okolice ciała ludzkiego, czyli pola wyróżniane na powierzchni ciała człowieka. Okolice ciała to: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, grzbiet, kończyna górna, kończyna dolna.
Anatomia ciała ludzkiego
Źródło: 123RF
Spis treści

W zależności od części ciała wyróżniamy poszczególne pola, określane w anatomii mianem okolic ciała. Okolice ciała człowieka to:

Reklama

Głowa (caput)

Na głowie, w części zwanej mózgoczaszką, wyróżniamy trzy okolice położone pośrodkowo: okolicę czołową (regio frontalis), okolicę ciemieniową (regio parietalis) i okolice potyliczną (regio occipitalis) oraz położone bocznie parzyste okolice: skroniowe (regio temporalis) i uszne (regio auricularis).

Twarz obejmuje nieparzyste okolice: nosową (regio nasalis), ustną (regio oralis) i bródkową (regio mentalis) oraz parzyste okolice: oczodołowe (regio orbitalis), podoczodołowe (regio infraorbitalis), jarzmowe (regio zygomatica) i policzkowe (regio buccalis). Wyróżnia się także parzystą okolicę przyuszniczo-żwaczową (regio parotideomasseterica).

Reklama

Szyja (collum)

Część pośrodkową szyi (regio colli mediana), idąc od góry do dołu, opisują okolice:

 • podbródkowa (regio submentalis),
 • gnykowa (regio hyoidea),
 • krtaniowa (regio laryngea),
 • tarczowa (regio thyroidea),
 • nadmostkowa (regio suprasternalis).

Obie strony szyi, skośnie przebiegająca okolica mostkowo-obojczykowo-sutkowa (regio sternocleidomastoidea) dzieli szyję na część przednią oraz boczną. Część boczna obejmuje parzyste okolice takie jak:

 • trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibulare),
 • trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum),
 • dół nadobojczykowy mniejszy (fossa supraclavicularis minor),
 • region boczny szyi (regio colli lateralis).

Klatka piersiowa (thorax)

Do okolic klatki piersiowej zalicza się:

 • nieparzystą okolicę mostkową (regio sternalis),
 • symetryczne okolice: obojczykową (regio clavicularis), podobojczykową (regio infraclavicularis), sutkową (regio mammaria), pachową (regio axillaris),
 • okolicę piersiową (regio pectoris).

Reklama

Brzuch (abdomen)

Brzuch dzielimy na:

 • nadbrzusze (epigastrium) znajdujące się powyżej górnej linii poprzecznej brzucha, składa się z okolic podżebrowych prawej i lewej (regio hypochondriaca dextra et regio hypochondriaca sinistra) oraz okolicy nadpępcza (regio epigastrica).
 • śródbrzusze (mesogastrium), pomiędzy dwiema liniami poprzecznymi brzucha, składa się z okolic bocznych brzucha (regio abdominis lateralis) i okolicy pępkowej (regio umbilicalis).
 • podbrzusze (hypogastrium), poniżej dolnej linii poprzecznej brzucha, dzieli się na symetryczne okolice pachwinowe (regiones inguinales) oraz położoną pomiędzy nimi okolicę łonową (regio pubica).

Dodatkowo poniżej okolicy łonowej, wyróżniamy okolicę moczowo-płciową (regio urogenitalis), obejmującą narządy płciowe.

Reklama

Okolice grzbietu (regiones dorsi)

Okolice grzebietu obejmują położoną pośrodkowo okolicę kręgową (regio vertebralis), przechodzącą w swojej dolnej części w okolicę krzyżową (regio sacralis).

W skład okolicy bocznej grzbietu (od góry ku dołowi) wchodzi okolica:

 • nadłopatkowa (regio suprascapularis),
 • łopatkowa (regio scapularis),
 • podłopatkowa (regio infrascapularis), 
 • lędźwiowa (regio lumbalis).

Reklama

Kończyna górna (membrum superius)

Kończynę górną opisujemy zaczynając od położonych najwyżej okolic: barkowej (acromialis) i naramiennej (regio deltoidea).

Okolicę ramienia dzielimy na 4 okolice:

 • przednią (regio brachialis anterior),
 • tylną (regio brachialis posterior),
 • przyśrodkową (regio brachialis medialis),
 • boczną (regio brachialis lateralis).

Łokieć dzielimy na okolicę przednią i tylną (regio cubitalis anterior et regio cubitalis posterior). Przedramię zostało podzielone analogicznie do podziału ramienia na okolicę:

 • przednia (regio antebrachialis anterior),
 • tylna (regio antebrachialis posterior),
 • przyśrodkowa (regio antebrachialis medialis),
 • boczna (regio antebrachialis lateralis).

Ręka natomiast składa się z grzbietu (dorsum manus) i dłoni (palma manus).

Reklama

Kończyna dolna (membrum inferius)

Obejmuje okolicę pośladkową (regio glutealis), udo z wyodrębnioną okolicą:

 • przednią (regio femoralis anterior),
 • tylną (regio femoralis posterior),
 • przyśrodkową (regio femoralis medialis)
 • boczną (regio femoralis lateralis)

oraz okolicę przednią i tylną kolana (regio genus anterior et regio genus posterior).

Analogiczny podział do kolana ma goleń na okolicę przednią i tylną (regio cruralis anterior et regio cruralis posterior). Natomiast na stopie możemy wyróżnić grzbiet (dorsum pedis), podeszwę (planta pedis) oraz okolicę piętową (regio calcanea).

Czytaj również:

Bibliografia

 • Bochenek A., Reicher M.: „Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006,
 • Błaszczyk W.: „Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004,
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Podobne artykuły
Badanie endometrium
Jaka powinna być prawidłowa grubość endometrium?
Pierścień chłonny występujący w gardle
Pierścień Waldeyera (pierścień gardłowy chłonny) - z czego się składa i za jakie choroby odpowiada?
Kobieta sprawdza stan skóry twarzy i gruczołów łojowych
Gruczoły łojowe - funkcje i schorzenia. Jak odblokować zatkane?
Budowa mózgu - lewa i prawa półkula
Lewa i prawa półkula mózgu - funkcje i trening

Reklama


Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!