Heteroseksualizm – czym jest? Charakterystyka orientacji

Heteroseksualizm to najliczniej na świecie występująca orientacja seksualna. To długotrwałe pożądanie, w szerokim rozumieniu tego słowa, partnera przeciwnej płci. Osoby heteroseksualne odczuwają w stosunku do przedstawiciela odmiennej płci nie tylko o popęd seksualny ale także intelektualny, emocjonalny, psychologiczny, ideologiczny, itp.
Para heteroseksualna
Źródło: 123RF

Spis treści

Co to jest heteroseksualizm?

Heteroseksualizm stanowi jedną z orientacji seksualnych, zorientowanych na zainteresowanie osobą przeciwnej płci.

Heteroseksualizm – co to ogólnie jest – większość z nas wie, jednak skąd się wywodzi nazwa tej najpowszechniejszej na świecie orientacji seksualnej już nie wszystkim wiadomo. Z greckiego „heteros” oznacza słowo „inny”, „drugi”, „jeden lub drugi z dwóch”, natomiast końcówka „sexus” z języka łacińskiego tłumaczona jest jako „płeć”.

Co to jest heteroseksualizm w takim układzie? To długotrwałe pożądanie partnera o odmiennej płci. Jednak nie chodzi tutaj jedynie o pożądanie w rozumieniu pociągu płciowego ale również zafascynowanie psychologiczne, emocjonalne, intelektualne, itp.

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w latach 2002-2006 dowiodły, iż w tamtejszym społeczeństwie heteroseksualizm deklaruje 97,1 procent badanych. Oznacza to totalną dominację tej orientacji seksualnej nad pozostałymi dwiema (homoseksualizmem i biseksualizmem). Są jednak głosy, iż nie wszyscy respondenci pozostają szczerzy w wypowiedziach na temat swojej orientacji.

Heteroseksualizm – charakterystyka

Heteroseksualizm charakteryzuje się dążeniem człowieka do znalezienia partnera przeciwnej płci,do którego będzie on odczuwał popęd seksualny ale również:

  • emocjonalny, 
  • intelektualny, 
  • psychologiczny,
  • ideologiczny, itp. 

Oczywiście występują osoby heteroseksualne, których interesuje jedynie lub przede wszystkim dążenie do zaspokojenia pożądania seksualnego. Jednak większość heteroseksualistów zmierza do zbudowania trwalszych relacji z osobą przeciwnej płci, opierających się nie tylko na dobraniu seksualnym ale także charakterologicznym, religijnym, ideowym, itp. 

Badania opublikowane w 2012 roku pokazują, że heteroseksualiści najrzadziej ze wszystkich orientacji seksualnych dokonują zmian orientacji. Wykazują ponadto dużą trwałość związków. Chociaż pary homoseksualne mężczyzn okazują się pod tym względem silniejsze.

Heteroseksualizm a ideologia

Heteroseksualizm skupia się na wokół różnic oraz podobieństw między płciami. Ludzie heteroseksualni interesują się przedstawicielami odmiennej płci, a zachowują jak osoby tej samej płci. 

Dominującą wśród osób hetero ideologią jest nadrzędność ich orientacji seksualnej nad innymi orientacjami. Oczywiste i naturalne dla większości heteryków (jak określa tę grupę np. społeczność homoseksulana) są wszelkie udogodnienia, przywileje i prawa, które daje im państwo, społeczeństwo, itp. Często heteroseksualiści odrzucają występowanie innych orientacji seksualnych, co więcej potępiają, szydzą, a nawet nękają przedstawicieli m.in. orientacji homoseksualnej, czy biseksualnej. To zjawisko doczekało się już swojego nazewnictwa – to homofobia. 

Heteroseksualizm a religia

Heteroseksualizm ma także silny związek z religią. Większość religii nie akceptuje związków innych niż heteroseksualne. Przy czym brak akceptacji to bardzo łagodne określenie, niejednokrotnie bardziej pasującym pojęciem jest odrzucenie i wykluczenie osób o orientacji homoseksualnej, biseksualnej, lub innej z kościoła. 

Nie rzadko zakaz wejścia do kościoła dla osób nieheteroseksualnych wiąże się z obostrzeniami w życiu społecznym i politycznym danego państwa. Są bowiem kraje, w których związki homoseksualne oznaczają łamanie prawa. 

Stąd heteroseksualistom łatwiej poruszać się w świecie można powiedzieć skonstruowanym dla heteroseksualistów, także pod względem wyznaniowym.

Heteroseksualizm a homoseksualizm i inne orientacje seksualne

Obok heteroseksualizmu istnieją także inne orientacje seksualne, o czym była owa wcześniej. Wymienia się jeszcze homoseksualizm i biseksualizm. Jednak toczą się dyskusje nad dorzuceniem do worka z orientacjami seksualnymi kolejnej – aseksualizmu.

Homoseksualizm w odróżnieniu od heteroseksualizmu przejawia się wykazywaniem zainteresowania tą samą płcią. O pożądających siebie mężczyznach zwykło się mówić „homoseksualiści”, jednak sformułowanie to dotyczy również darzących się głębokim uczuciem kobiet.

Z kolei biseksualizm polega na kierowaniu popędu płciowego zarówno do przedstawicieli tej samej, jak i przeciwnej płci. Biseksualista nie jest jednak osobą, której wszystko jedno kto, albo co, byleby z kimś. Dla osoby biseksualnej nie liczy się płeć, a zachowanie, osobowość, zainteresowania, itp. drugiego człowieka. 

Natomiast pod pojęciem „aseksualizm” rozumie się odczuwanie braku pożądania do jakiejkolwiek płci, przy czym nie jest to spowodowane życiowym wyborem, chorobą, itp.

Czytaj też:

Oceń artykuł

(liczba ocen 16)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!