Szczepienia obowiązkowe - w Polsce i za granicą

szczepienia obowiązkowe

Autor

Piotr Brzózka

Ocena użytkowników

(liczba ocen 3)

Szczepienia obowiązkowe dzieci zmniejszają ryzyko zachorowań na groźne choroby zakaźne od 85 do 100 procent. Szczepienia obowiązkowe w Polsce zabezpieczają przed 11 chorobami. Odmowa poddania dziecka szczepieniom obowiązkowym naraża rodziców na wielotysięczne sankcje finansowe. Nie wszędzie w Europie i na świecie system szczepień rozwiązany jest w ten sposób. Szczepień obowiązkowych nie ma m.in. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Spis treści

Szczepienia obowiązkowe w Polsce

Polska jest jednym z tych krajów europejskich, w których obowiązują szczepienia obowiązkowe dzieci. Rozwiązanie to nie jest jednak w Europie powszechne, mimo daleko idącej unifikacji prawodawstwa UE, akurat w tej materii dostrzec można duże różnice. W wielu wysoko rozwiniętych państwach nie ma szczepień obowiązkowych – fakt ten z lubością podkreślają aktywiści ruchów anty-szczepionkowych, zwracając uwagę na swoisty element przymusu dotyczącego sfery zdrowotnej obywateli, który zawarty jest w mechanizmie szczepień obowiązkowych. Tyle, że jest to zbyt daleko idące uproszczenie – pomija się w krytyce szczepień obowiązkowych różnice dotyczące mentalności poszczególnych społeczeństw i faktyczny, bardzo wysoki odsetek osób szczepiących swoje dzieci w krajach zachodnich, nawet mimo braku takiego obowiązku.

Przyjrzyjmy się teraz, jak w szczegółach wygląda kwestia szczepień obowiązkowych w Polsce oraz w Europie, na koniec wspomnimy też o szczepieniach, które muszą przejść turyści wybierający się do krajów egzotycznych.

Zobacz: Kalendarz szczepień - obowiązkowych i zalecanych

Szczepienia obowiązkowe w Polsce

Szczepienia obowiązkowe w Polsce wpisane są do tak zwanego kalendarza szczepień, czyli programu szczepień ochronnych, ustalanego na dany rok przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczepienia obowiązkowe są darmowe, chyba że ktoś woli skorzystać z płatnych ale mniej uciążliwych szczepionek skojarzonych 5w1 lub 6w1. Realizowany do 19 roku życia program szczepień obowiązkowych zakłada ochronę przed następującymi chorobami:

Szczepienia obowiązkowe w Polsce obejmują 11 chorób. W 2017 roku katalog szczepień obowiązkowych został poszerzony o szczepionkę przeciw pneumokokom.

Uwaga: szczepionki przeciw poszczególnym schorzeniom przyjmuje się kilkukrotnie.

Odmowa szczepienia obowiązkowego

Zlekceważenie obowiązku zaszczepienia dzieci naraża rodziców na sankcje finansowe, które mogą być niezwykle dotkliwe. W sytuacji, gdy dziecko nie pojawi się we właściwej placówce opieki zdrowotnej na jedno ze szczepień obowiązkowych, przychodnia informuje o tym fakcie Sanepid. Stąd rodzice otrzymują wezwanie do zaszczepienia dziecka. Jeśli nie przyniesie to skutku, sprawa trafia do urzędu wojewódzkiego. Organ ten może nałożyć karę w wysokości do 10 tysięcy złotych. Jeśli mimo tego rodzic w dalszym ciągu będzie ignorował obowiązek szczepień, któremu podlegają dzieci, kara może być nałożona ponownie – w sumie aż 5 razy. Łączny wymiar sankcji może więc sięgnąć 50 tysięcy złotych.

Sprawdź: Szczepienia noworodka - na co zaszczepić niemowlę?

Szczepienia obowiązkowe w Europie

Podobnie jak w Polsce, szczepienia obowiązkowe wprowadzono m.in. we Francji – katalog chorób, przeciw którym należy się zaszczepić obowiązkowo, został właśnie rozszerzony z 3 do 11. Bez zaświadczenia o szczepieniach, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

Szczepienia obowiązkowe wprowadziły także m.in. Włochy (12 chorób) i Czechy (6 chorób przed przyjęciem do przedszkola)

Szczepień obowiązkowych nie ma natomiast w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii czy Belgii. Należy jednak podkreślić, że w krajach tych na zasadzie dobrowolności i tak szczepiona jest większość dzieci, co jest kwestią wysoko wykształconej kultury prozdrowotnej. Inaczej rzecz wygląda w Rumunii, gdzie szczepień obowiązkowych również nie ma i gdzie świadomość społeczna nie jest na najwyższym poziomie – w kraju tym dochodzi do licznych zachorować na potencjalnie śmiertelną odrę, chorobę, którą w większości krajów udało się praktycznie wyeliminować właśnie dzięki szczepionkom.

Kenia – szczepienia obowiązkowe

Wielu podróżnych wybierających się do krajów egzotycznych słyszy o szczepieniach obowiązkowych. Po dokładnym zgłębieniu tematu okazuje się, że w większości przypadków bynajmniej szczepienia nie są obowiązkowe, a jedynie usilnie zalecane – dotyczy to zarówno chorób spotykanych w Polsce i objętych programem szczepień obowiązkowych w naszym kraju (np. wirusowe zapalenie wątroby), ale też chorób egzotycznych, takich jak malaria czy cholera. Tego typu zasady obowiązują w państwach takich jak Kenia, Tajlandia, Chiny czy Dominikana. W przypadku Gambii szczepienie obowiązkowe, które należy wykonać 10 dni przed wylotem, ma chronić przed żółtą febrą.

Pytanie: Jak często sprawdzasz swój poziom cukru?

  Kontroluję go regularnie

  Sprawdzam, przy okazji innych badań/zabiegów

  Zdarzyło mi się raz może dwa

  Nigdy nie sprawdzałem/łam