Wcześniak – do którego tygodnia ciąży przychodzi na świat?

Wcześniak to dziecko przedwcześnie urodzone. Ta grupa obejmuje dzieci o różnym stopniu rozwoju. Niektóre są skrajnie niedojrzałe, a utrzymanie ich przy życiu jest ogromnym wyzwaniem dla lekarzy i medycyny. Te urodzone bliżej zakończenia ciąży wymagają niewielkiej hospitalizacji, a ich życiu w zasadzie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Warto wiedzieć do którego tygodnia ciąży przychodzą na świat wcześniaki i jakie są rokowania dla ich zdrowia i życia.
Wcześniak w inkubatorze
źródło:123RF

Spis treści

Przyjście na świat wcześniaka jest zawsze obarczone ryzykiem pewnych powikłań. Stan zdrowotny i rozwój dziecka przedwcześnie urodzonego zależą głównie od tygodnia ciąży, w którym maluch przyszedł na świat. Jedną z najczęstszych przyczyn chorób w okresie okołoporodowym jest właśnie wcześniactwo. Wraz ze zmniejszaniem się czasu trwania ciąży bardzo spada przeżywalność  wcześniaków. Przedwczesne porody mogą być spowodowane wieloma przyczynami. Ale niezależnie od czynników zewnętrznych, im bardziej skrajny wcześniak tym większe problemy z przystosowaniem do życia poza organizmem matki. Takie maluchy wymagają odpowiedniego wsparcia terapeutycznego i opieki medycznej. 

Wcześniak 

Dzieci urodzone pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży nazywane są wcześniakami. Jest to grupa bardzo niejednolita. W zależności od wieku i przebiegu ciąży, przychodzą na świat w różnym stanie zdrowotnym. Zgodnie z podstawowym medycznym podziałem, wcześniaki podzielone są na 3 główne grupy:

  • bardzo skrajne wcześniactwo – pomiędzy 22 a 28 tygodniem ciąży,
  • skrajne wcześniactwo – pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży,
  • późne wcześniactwo – pomiędzy 32 a 37 tygodniem ciąży.

Masa ciała wcześniaka oraz wszystkie jego czynności życiowe uzależnione są właśnie od tego podziału i czasu porodu. Noworodki przedwcześnie urodzone są słabsze, niewydolne oddechowo i krążeniowo. Takie maluchy są dość mocno narażone na ryzyko powikłań infekcyjnych. Do najczęstszych należą zapalenia płuc. Wcześniaki znajdują  się w pierwszym okresie życia pod opieką lekarzy, wymagają zastosowania specjalistycznej aparatury medycznej. Przebywają w inkubatorach, ponieważ potrzebują wyższej temperatury otoczenia i większej wilgotności powietrza. Niezależnie, czy dziecko urodziło się w 22 czy 37 tygodniem ciąży, wymaga stałej kontroli czynności życiowych. Właściwa opieka i nadzór medyczny dają pełną gwarancję normalnego funkcjonowania noworodka w przyszłości.

Wcześniak – 34 tydzień

Wcześniaki urodzone po 34 tygodniu ciąży (późne wcześniaki) niewiele odbiegają od ogólnych norm zdrowotnych noworodków. Jest to już taki moment ciąży, kiedy nie ma w zasadzie żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka. Różnice pomiędzy późnymi wcześniakami, a dziećmi urodzonymi o czasie są niewielkie. Wszystkie narządy są już w zasadzie prawidłowo rozwinięte. Maluch posiada już odruch ssania, dlatego też możliwe jest karmienie piersią. Jego masa wynosi około 2 kilogramów. Te wcześniaki bardzo krótko przebywają w inkubatorze i szybko doganiają w rozwoju dzieci urodzone o czasie. Ich odporność jest zdecydowanie większa. Dzieciom urodzonym po 34 tygodniu nie podaje się już ciał odpornościowych w kierunku wirusa RS, który jest odpowiedzialny za najpoważniejsze zakażenia dróg oddechowych. 

Wcześniak – 30 tydzień 

Wcześniaki urodzone około 30 tygodnia ciąży ważą z reguły 1,5 kilograma. Takie maluchy nie są w stanie jeszcze samodzielnie oddychać i muszą być podłączone do respiratora. Nie posiadają prawidłowo wykształconego odruchu ssania, a zatem naturalne karmienie piersią nie jest jeszcze możliwe. 

Po ukończeniu 6 miesiąca życia, wcześniaki z 30 tygodnia ciąży są zawsze kwalifikowane do podawania ciał odpornościowych wirusa RS (tak zwana immunizacja), który wywołuje niebezpieczne zakażenia dróg oddechowych. Układ immunologiczny takich wcześniaków jest bardzo słaby i wymaga ogromnego wsparcia właśnie w pierwszych 6 miesiącach życia. Maluchy tak przedwcześnie urodzone pozostają w inkubatorze z reguły do czasu, równoznacznego z 34 tygodniem ciąży. Dopiero po tym okresie są w stanie samodzielnie utrzymać prawidłową temperaturę ciała.

Skrajny wcześniak

Skrajne wcześniactwo,nazywane też w wielu przypadkach bardzo skrajnym wcześniactwem, to dzieci urodzone do 28 tygodnia ciąży. Stan życia takich wcześniaków jest bezpośrednio zagrożony. Ich masa ciała wynosi do 1 kilograma. Ich organy nie są na tyle wykształcone, aby w pełni samodzielnie pracować. Takie maluchy od pierwszych godzin życia walczą z niewydolnością oddechową i krążeniową. Dlatego też już od samego początku są zaintubowane i podłączane do respiratora. 

Wiele specjalistycznych urządzeń wspiera ich oddychanie i zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych. Lekarze szczególnie mocno u tak małych noworodków zapobiegają tak zwanym wylewom dokomorowym, czyli wylewom krwi do mózgu. Zawsze należy jednak pamiętać, iż współczesna medycyna potrafi i takie maluchy utrzymać przy życiu, a ich szanse przeżycia rosną z każdym tygodniem. 

Przeżywalność wcześniaków

Przeżywalność wcześniaków wzrasta z chwilą wzrostu masy ich ciała. Wcześniaki o masie ciała pomiędzy 1000 g a 1500 g charakteryzują się wysokim wskaźnikiem przeżycia. Lekarze twierdzą, że tutaj walka toczy się o każdy gram wagi, każdy pojedynczy oddech i każdy centymetr wzrostu. Przeżywalność  wcześniaków wynosi obecnie średnio ok. 85%. Natomiast przeżywalność dzieci urodzonych do 24 tygodnia ciąży jest zdecydowanie niższa i wynosi średnio około 20%. 

Medycyna stoi na stanowisku, iż przedłużenie ciąży o jeden tydzień pomiędzy 23 a 26 tygodniem zwiększa przeżywalność wcześniaków o 3% dziennie. Systematycznie zwiększają się szanse przeżycie dzieci nawet z bardzo niską masą urodzeniową ciała. Współczesna medycyna zrobiła w tym zakresie ogromne postępy. Ale przyszłe mamy też muszą zmniejszać czynniki ryzyka wcześniactwa. Wiele przyczyn przedwczesnych porodów to nie tylko czynniki medyczne (takie jak na przykład krótka szyjka macicy czy nieprawidłowe umiejscowienie łożyska). Stosowanie używek w czasie ciąży czy stresujący tryb życia, zbyt duże natężenie pracy lub przebywanie w warunkach szkodliwych to z pewnością czynniki sprzyjające wczesnym porodom i utrudniające przeżywalność wcześniaków. 

Czytaj też:

Bibliografia

  • M. Hamuda, A. Kowalczykiewicz-Kuta „Przeżywalność noworodków urodzonych przedwcześnie z masą do 1500 g”, Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Nowa Pediatria 2006,
  • M. Borszewska-Kornacka „Kompendium wiedzy o wcześniaku”, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, 2013.

Oceń artykuł

(liczba ocen 2)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Powyższy artykuł prezentuje treści informacyjne i został opracowany wyłącznie przez redakcję serwisu. Artykuł zawiera informacje o wybranych produktach dostępnych w internetowym Sklepie Medme.pl i ma charakter autopromocyjny Sklepu Medme.pl Wybór prezentowanych produktów lub kategorii produktów został dokonany w sposób rzetelny, wyłącznie przez redakcję serwisu.