Fortrans

Fortrans to lek przeczyszczający przeznaczony dla osób dorosłych oraz seniorów. Zadaniem preparatu jest oczyszczenie okrężnicy, a tym samym przygotowanie pacjenta do badań endoskopowych lub radiologicznych, a także niektórych chirurgicznych. Sprawdź działanie, dawkowanie i skutki uboczne preparatu.       

Spis treści

Fortrans - skład

1 saszetka (74 g) zawiera: 64,0 g makrogolu 4000 (glikol polietylenowy 4000), 5,7 g bezwodnego siarczanu sodu, 1,68 g wodorowęglanu sodu, 1,46 g chlorku sodu, 0,75 g chlorku potasu.

Fortrans - Działanie

Osmotyczny lek przeczyszczający. Makrogole o dużej masie cząsteczkowej (4000) są długimi, liniowymi polimerami, które wiążą się z cząsteczkami wody za pomocą wiązań wodorowych. Po podaniu doustnym powodują zwiększenie objętości płynów jelitowych. Objętość niewchłoniętego płynu jelitowego warunkuje przeczyszczające właściwości roztworu. Zawartość elektrolitów w przygotowanym roztworze jest taka, że wymiana elektrolitów między jelitami i osoczem praktycznie nie zachodzi. Badania farmakokinetyczne potwierdzają brak wchłaniania jelitowego i przemian metabolicznych makrogolu 4000 po podaniu doustnym.

Reklama

Fortrans - wskazania

Oczyszczanie okrężnicy w przygotowaniu pacjentów: do badań endoskopowych lub radiologicznych; do zabiegów chirurgicznych na okrężnicy. Preparat przeznaczony jest dla dorosłych i osób starszych.

Fortrans - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężki stan ogólny, np. odwodnienie lub ciężka niewydolność serca. Zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub jakakolwiek inna choroba okrężnicy prowadząca do nadmiernej kruchości błony śluzowej. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia lub występującą niedrożnością przewodu pokarmowego. Pacjenci z perforacją przewodu pokarmowego lub zwiększonym ryzykiem perforacji przewodu pokarmowego. Zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastropareza). Niedrożność jelit. Zapalenie okrężnicy lub toksyczne zapalenie okrężnicy.

Fortrans - ostrzeżenia

U pacjentów w podeszłym wieku w ciężkim stanie ogólnym lek można stosować wyłącznie pod nadzorem lekarskim. W związku z izotonicznym składem preparatu, nie przewiduje się występowania zaburzeń gospodarki elektrolitowej, jednakże wyjątkowo zgłaszano zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej u pacjentów w ryzykiem występowania tego typu zaburzeń. U pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej należy najpierw wyrównać zaburzenia elektrolitowe przed podaniem preparatu oczyszczającego jelito. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów ze skłonnością do występowania zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (w tym hiponatremii oraz hipokaliemii) lub u pacjentów z zaburzeniami, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia potencjalnych powikłań, na przykład u pacjentów z niewydolnością nerek, niewydolnością serca lub przyjmujących leki moczopędne. W takim przypadku pacjentów należy właściwie monitorować. W związku z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc, u pacjentów ze skłonnością do aspiracji, pacjentów obłożnie chorych, pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub dysfunkcją motoryczną jamy ustnej preparat należy podawać ostrożnie i wyłącznie pod nadzorem lekarskim. U tych pacjentów preparat należy podawać w pozycji siedzącej i ewentualnie przez zagłębnik nosowo-żołądkowy. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z niewydolnością serca lub pacjentów z ryzykiem wystąpienia obrzęku płucnego. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Preparat zawiera makrogol (glikol polietylenowy lub PEG), który może powodować  reakcje typu alergicznego (wysypka, pokrzywka, obrzęk) oraz wstrząs anafilaktyczny.

Fortrans - ciąża

Stosowanie preparatu w okresie ciąży można rozważać jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Nie wiadomo, czy makrogol 4000 przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Preparat powinien być stosowany tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko.

Fortrans - efekty uboczne

Bardzo często: nudności, ból brzucha, rozdęcie brzucha. Często: wymioty. Częstość nieznana: nadwrażliwość (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

Fortrans - interakcje

Biegunka będąca skutkiem stosowania preparatu może spowodować znaczne zaburzenia wchłaniania jednocześnie podawanych leków. Może mieć to wpływ zwłaszcza na skuteczność leków o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania. Dlatego też, lekarz powinien być poinformowany o wszystkich lekach przyjmowanych doustnie przez pacjenta.

Fortrans - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 1 l wody. Wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku. Dawkowanie wynosi ok. 1 l roztworu na 15-20 kg mc., co odpowiada średniemu dawkowaniu 3-4 l roztworu. Roztwór można podawać albo w dwóch dawkach podzielonych (2 l wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg i 1–2 l rano w dniu badania lub zabiegu; na ogół zaleca się, aby ostatnią porcję płynu pacjent przyjął na 3–4 h przed badaniem lub zabiegiem) lub w pojedynczej dawce (3–4 l wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg). Brak wystarczających danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Fortrans - uwagi

Pharmindex
<-- popup -->