Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Lactulose-MIP

Spis treści

Reklama

Lactulose-MIP - skład

15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy.

Reklama

Lactulose-MIP - działanie

Preparat zawiera syntetyczny disacharyd, który po podaniu doustnym jest rozkładany przez florę bakteryjną w jelicie grubym do kwasu mlekowego i octowego, oraz do metanu i wodoru. Za działanie przeczyszczające odpowiada bezpośrednie pobudzanie perystaltyki jelit przez kwasy oraz wzrost ciśnienia osmotycznego (powodowanego przez kwasy i cukry), powodujący zwiększenie objętości treści jelitowej, co pośrednio pobudza perystaltykę. Za działanie zmniejszające stężenie amoniaku we krwi opowiada: zmniejszenie pH wewnątrz jelit (co powoduje, że amoniak przechodzi bezpośrednio z krwi do kwaśnej treści jelita oraz prowadzi do jonizacji amoniaku, który w tej formie jest niewchłanialny i nietoksyczny), zmniejszenie aktywności enzymów proteolitycznych na rzecz enzymów sacharolitycznych (na skutek zwiększonego stężenia węglowodanów), deficyt azotu powstający dla całej flory bakteryjnej w okrężnicy na skutek zwiększenia stężenia węglowodanów, który jest kompensowany przez zużycie amoniaku pochodzącego z rozkładu mikroorganizmów. W przypadku encefalopatii wątrobowej laktuloza zmniejsza stężenie amoniaku we krwi o około 25-50. 0,4-2% laktulozy wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Kwasy powstające w okrężnicy są tylko częściowo wchłaniane i metabolizowane.

Reklama

Lactulose-MIP - wskazania

Zaparcia. Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Reklama

Lactulose-MIP - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit. Zapalenie przewodu pokarmowego. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Galaktozemia.

Reklama

Lactulose-MIP - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u niemowląt i małych dzieci z autosomalno-recesywną, dziedziczną nietolerancją fruktozy; w przypadku tej choroby niepełny rozkład fruktozy prowadzi do fruktozemii oraz fruktozurii, a także do hipoglikemii, jak i do związanych z hipoglikemią zaburzeń czynności wątroby, nerek oraz mózgu. 15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów (m.in.. fruktozę, galaktozę, laktozę), co odpowiada 0,2 jednostki chlebowej, dlatego lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, jak również u pacjentów z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy.

Reklama

Lactulose-MIP - ciąża

Lek można stosować w ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Reklama

Lactulose-MIP - efekty uboczne

Bardzo często: ból brzucha, wzdęcia; w przypadku stosowania dużych dawek: nudności, wymioty, biegunka. Bardzo rzadko: hipernatremia (podczas stosowania w encefalopatii wątrobowej); zaburzenia równowagi elektrolitowej (na skutek biegunki).

Lactulose-MIP - interakcje

Laktuloza obniża pH jelita grubego i dlatego może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH okrężnicy. Może zwiększać utratę potasu spowodowaną przez inne leki (preparaty moczopędne, kortykosteroidy, amfoterycynę B). Może zmniejszać stężenie potasu nasilając działanie glikozydów nasercowych.

Lactulose-MIP - dawkowanie

Doustnie. Zaparcia. Dawkowanie należy dobierać indywidualnie, tak, żeby pacjent wydalał luźny stolec. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni leczenia). Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej (przyjmowanej codziennie o tej samej porze dnia) lub w 2 dawkach podzielonych. Dorośli i młodzież (14-17 lat): dawka początkowa 15-45 ml/dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych; dawka podtrzymująca 15-30 ml. Dzieci 7-14 lat: dawka początkowa 15 ml; dawka podtrzymująca 10-15 ml. Dzieci 1-6 lat: dawka początkowa 5-10 ml; dawka podtrzymująca 5-10 ml. Niemowlęta do ukończenia 1 rż.: dawka początkowa do 5 ml; dawka podtrzymująca do 5 ml. Encefalopatia wątrobowa. Dorośli: dawka początkowa 30-45 ml 3-4 razy na dobę; dawka ta może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę. Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową nie zostały ustalone. Sposób podania. Laktulozę można przyjmować po zmieszaniu z wodą lub innymi płynami. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać dużą ilość płynów (około 1,5-2 l/dobę). Działanie przeczyszczające może wystąpić po upływie 2-10 h. Jeśli dawka jest niewystarczająca, do pierwszego stolca może upłynąć 24-48 h.

Lactulose-MIP - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Duphalac Fruit
Forlax
Lek Fortrans – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Lactulosum Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!