Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Nurofen Ultima

Spis treści

Reklama

Nurofen Ultima - skład

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

Reklama

Nurofen Ultima - działanie

Preparat o skojarzonym działaniu ibuprofenu i paracetamolu. Synergiczne działanie powoduje, że lek ma silniejsze właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe niż jego substancje czynne stosowane samodzielnie. Mechanizm działania przeciwbólowego ibuprofenu polega na obwodowym hamowaniu aktywności izoenzymu cyklooksygenazy COX-2. Działanie przeciwgorączkowe polega na ośrodkowym hamowaniu syntezy prostaglandyn w podwzgórzu. Zmniejsza ból spowodowany stanem zapalnym, obrzęk oraz gorączkę. Ibuprofen dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i silnie wiąże się z białkami osocza. Cmax we krwi osiąga po 1-2 h. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki. T0,5 wynosi 2 h. Mechanizm działania paracetamolu polega głównie na hamowaniu syntezy prostaglandyn w OUN. Paracetamol jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Cmax osiągane jest po 0,5-0,67 h po podaniu na pusty żołądek. T0,5 wynosi ok 3 h. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem głównie w postaci sprzężonej. 

Nurofen Ultima - wskazania

Doraźne leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych, bólu mięśni, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Preparat jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszych środków przeciwbólowych niż ibuprofen lub paracetamol stosowanych oddzielnie. Lek przeznaczony dla dorosłych.

Reklama

Nurofen Ultima - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, paracetamol lub pozostałe składniki preparatu. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Czynne lub w wywiadzie owrzodzenie, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, w tym przypadki związane z przyjęciem leków z grupy NLPZ. Zaburzenia krzepnięcia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Jednoczesne stosowanie paracetamolu, leków z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów COX-2 oraz kwasu acetylosalicylowego w dawce >75 mg na dobę (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). III trymestr ciąży (ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu i wystąpienia nadciśnienia płucnego).

Reklama

Nurofen Ultima - ostrzeżenia

Ryzyko związane z przedawkowaniem paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholową niewydolnością wątroby bez objawów marskości. W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia opóźnionego poważnego uszkodzenia wątroby. U pacjentów w podeszłym wieku stosujących NLPZ, częściej występują działania niepożądane, szczególnie krwawienia i perforacje przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem. Ostrożnie stosować u pacjentów z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową (obserwowano przypadki nagłego skurczu oskrzeli). Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, przyjmujących leki moczopędne oraz w podeszłym wieku; u tych pacjentów należy monitorować czynność nerek. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Badania epidemiologiczne nie wykazały, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyniową mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo ostrożnie. Szczególną ostrożność należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Ponadto ryzyko wystąpienia krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ i u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie (szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją). Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej możliwej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi lekami zwiększającymi ryzyko podrażnienia przewodu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub IPP). Pacjentom, u których wystąpiło działanie toksyczne w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowych etapach leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie preparaty, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (warfaryna), SSRI lub leki antyagregacyjne (kwas acetylosalicylowy). U pacjentów przyjmujących ibuprofen, u których wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, należy zaprzestać leczenia. Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ stany te mogą ulec zaostrzeniu. U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) lub mieszanymi chorobami tkanki łącznej istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych. Największe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych obserwuje się we wczesnym etapie terapii. W większości przypadków początek wystąpienia reakcji następował w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy przerwać podawanie preparatu po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości. Nie stosować u dzieci poniżej 18 lat.

Reklama

Nurofen Ultima - ciąża

Należy unikać stosowania preparatu w I i II trymestrze ciąży. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Po zastosowaniu NLPZ obserwowano wady wrodzone, częstość ich występowania była nieduża oraz nie występowały one według określonego wzorca. NLPZ zwiększają ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego. Preparat może opóźniać akcję porodową, wydłużać czas jej trwania oraz zwiększać ryzyko krwawienia zarówno u matki, jak i u dziecka. Ibuprofen i jego metabolity oraz paracetamol mogą przenikać w bardzo małych dawkach do mleka kobiecego. Nie ma konieczności przerwania karmienia piersią w trakcie krótkotrwałego stosowania preparatu w zalecanych dawkach. Preparat może zaburzać płodność u kobiet, w związku z tym nie zaleca się go u kobiet planujących zajście w ciążę. U kobiet mających problem z zajściem w ciążę lub kobiet przechodzących badania płodności należy rozważyć odstawienie leku.

Reklama

Nurofen Ultima - efekty uboczne

Często: bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, dolegliwości żołądkowe, wymioty, nadmierna potliwość, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, zmienione parametry wskaźników wątrobowych po podaniu paracetamolu, zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, owrzodzenia przewodu pokarmowego, perforacja, krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego, choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki, różnego rodzaju wysypki (w tym świąd i pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie stężenia fosfokinazy kreatyninowej we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie liczby płytek krwi. Bardzo rzadko: agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia i tromocytopenia, reakcje nadwrażliwości (takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, spadek ciśnienia krwi), reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczyniowy, wstrząs zagrażający życiu, dezorientacja, depresja, omamy, parestezja, zapalenie nerwu wzrokowego, senność, w pojedynczych przypadkach odnotowano jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obrzęk, wzrost ciśnienia tętniczego, niewydolność serca, reaktywność dróg oddechowych (w tym astma, nasilenie objawów astmy, skurcz oskrzeli, duszność), zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka (w przypadku przedawkowania paracetamolu może nastąpić ostra niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby oraz uszkodzenie wątroby), nadmierna potliwość, plamica, światłowstręt, dermatoza złuszczająca, pojawienie się pęcherzy (w tym: rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), objawy działania nefrotycznego (w tym: śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra lub przewlekła niewydolność nerek), zmęczenie, złe samopoczucie. Częstość nieznana: reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS).

Nurofen Ultima - interakcje

Ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, preparat jest przeciwwskazany do stosowania jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, kwas acetylosalicylowy, innymi lekami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami COX- 2. Ze względu na zawartość paracetamolu, preparat należy ostrożnie stosować z następującymi lekami: chloramfenikol (paracetamol zwiększa stężenia chloramfenikolu w osoczu), cholestyramina (cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu, jeśli konieczne jest maksymalne zniesienie bólu nie należy przyjmować cholestyraminy w ciągu 1 h od przyjęcia preparatu), metoklopramid i domperydon (oba leki zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, jednak nie trzeba unikać jednoczesnego zastosowania tych leków), warfaryna (po długotrwałym, regularnym przyjmowaniu paracetamol może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych leków z grupy kumaryn, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawień; dawki przyjmowanie sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu). Ze względu na zawartość ibuprofenu, preparat należy ostrożnie stosować z następującymi lekami: leki przeciwzakrzepowe (może nasilać się działanie leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny), leki przeciwnadciśnieniowe (NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków), leki przeciwpłytkowe i SSRI (zwiększa się ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego), kwas acetylosalicylowy (ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jednak brak danych dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne), glikozydy nasercowe (leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ryzyko niewydolności serca, zmniejszać wartość współczynnika GFR oraz zwiększać stężenie glikozydów we krwi), cyklosporyna (zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego), kortykosteroidy (zwiększa się ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego), diuretyki (działanie diuretyków ulega osłabieniu, zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego NLPZ), lit (zmniejsza się wydalanie litu), metotreksat (zmniejsza się wydalanie metotreksatu), mifepryston (nie należy stosować NLPZ przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ działanie mifeprystonu może ulec osłabieniu), antybiotyki z grupy chinolonów (NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów), takrolimus (prawdopodobnie zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego), zydowudyna (zwiększa się ryzyko toksyczności hematologicznej oraz ryzyko krwawienia do stawu i powstawania krwiaków u chorych z HIV (+) z hemofilią).

Nurofen Ultima - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. do 3 razy na dobę. Jeśli po przyjęciu 1 tabl. objawy nie ustępują można przyjąć maksymalnie 2 tabl. do 3 razy na dobę. Należy zachować co najmniej 6 h przerwy między kolejnymi dawkami. Maksymalna dawka wynosi 6 tabl. na dobę. Dzieci i młodzież: nie stosować u dzieci <18 lat. Szczególne grupy pacjentów. U osób w podeszłym wieku nie jest koniecznie dostosowywanie dawki; ze względu na wysokie ryzyko działań niepożądanych, należy regularnie monitorować stan pacjenta. Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeśli objawy utrzymują się lub nasilają się lub gdy konieczne jest stosowanie leku przez okres dłuższy niż 3 dni. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą.

Nurofen Ultima - uwagi

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności, zmęczenia lub zaburzeń widzenia należy unikać kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!