Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Pikopil

Pikopil to lek, który działa przeczyszczająco. Wskazaniem do stosowania preparatu jest krótkotrwałe leczenie nawykowego lub przewlekłego zaparcia, które prowadzi do pobudzenia wypróżniania. Poznaj skutki uboczne, dawkowanie i działanie leku.       
Spis treści

Reklama

Pikopil - skład

1 tabl. zawiera 7,5 mg pikosiarczanu sodu bezwodnego. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Pikopil - działanie

Lek o działaniu przeczyszczającym. Pikosiarczan sodu po rozkładzie przez florę bakteryjną jelita grubego wywiera podwójne działanie poprzez pobudzenie błony śluzowej zarówno jelita grubego, jak i odbytnicy. Pobudzenie błony śluzowej jelita grubego prowadzi do przyspieszenia perystaltyki okrężnicy i zwiększa zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego. Skutkuje to pobudzeniem defekacji, skróceniem czasu pasażu jelitowego oraz rozluźnieniem konsystencji stolca.

Reklama

Pikopil - wskazania

Krótkotrwałe leczenie przewlekłego lub nawykowego zaparcia u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Reklama

Pikopil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne triarylometany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia pasażu treści pokarmowej przez jelita (np. niedrożność). Ostre choroby zapalne jelit. Ciężkie, bolesne i (lub) przebiegające z gorączką, ostre stany w obrębie jamy brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), potencjalnie związane z nudnościami i wymiotami. Ciężkie odwodnienie.

Reklama

Pikopil - ostrzeżenia

Przedłużone lub nadmierne stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i hipokaliemii, odwodnienia lub biegunki. U pacjentów stosujących pikosiarczan sodowy notowano zawroty głowy i (lub) omdlenie. Dostępne dane w tych przypadkach wskazują, że omdlenia podczas defekacji (lub omdlenia podczas parcia na stolec) lub odpowiedź wazowagalna są spowodowane bólem brzucha związanym z zaparciem, a niekoniecznie podaniem pikosiarczanu sodowego. Preparatu nie należy stosować codziennie, przez długi okres czasu, bez ustalenia przyczyny zaparcia. Lek może być stosowany u dzieci wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Nie należy kontynuować leczenia, jeśli nie wystąpi wypróżnienie. Ze względu na zawartość laktozy (1 tabl. zawiera 145,5 mg laktozy) preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Pikopil - ciąża

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że spodziewane korzyści, przewyższają potencjalne ryzyko. Lek może być przyjmowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko na zlecenie lekarza. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność.

Reklama

Pikopil - efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: skurcze w obrębie jamy brzusznej, ból brzucha, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej. Niezbyt często: nadwrażliwość, zawroty głowy, omdlenie, wymioty, nudności, reakcje skórne (tj. obrzęk naczynioruchowy, wykwity polekowe, wysypka, świąd). Częstość występowania zawrotów głowy lub omdlenia po przyjęciu pikosiarczanu sodu prowadzi do wniosku, że jest to reakcja wazowagalna (np. skurcze w obrębie jamy brzusznej, defekacja).

Pikopil - interakcje

Przyjmowanie nadmiernych dawek preparatu i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych lub adrenokortykosteroidów może zwiększać ryzyko zaburzeń równowagi elektrolitowej. Zaburzenia równowagi elektrolitowej mogą prowadzić do zwiększonej wrażliwości na glikozydy nasercowe. Jednoczesne stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania może zmniejszać działanie przeczyszczające leku.

Pikopil - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabl. preparatu o mocy 7,5 mg), przed snem. Dawkowanie można ustalać indywidualnie. Po uzyskaniu regularnych wypróżnień należy zmniejszyć dawkę i zazwyczaj leczenie można przerwać. Dzieci w wieku od 10 lat: 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabl. preparatu o mocy 7,5 mg), przed snem. Dzieci w wieku od 4 do poniżej 10 lat. Nie należy stosować leku o mocy 7,5 mg u dzieci w wieku poniżej 10 lat - dla tych dzieci należy odnieść się do Charakterystyki Produktu Leczniczego preparatu w postaci kropli doustnych. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat (dane nie są dostępne). Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie należy stosować leku dłużej, niż przez 3 kolejne dni. Sposób podania. Tabletkę należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu. Istotne jest utrzymywanie podaży odpowiedniej ilości płynów podczas leczenia, zwłaszcza w przypadku młodszych pacjentów i osób w podeszłym wieku, bardziej podatnych na skutki odwodnienia. Tabl. można podzielić na równe dawki.

Pikopil - uwagi

Pacjenta należy uprzedzić, że mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i (lub) omdlenie. Jeśli wystąpią zawroty głowy i (lub) omdlenie (np. z powodu skurczu żołądka) należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.


Podobne leki
Agiolax
Bisacodyl VP
Bisacodyl GSK
Regulax

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!