Znajdź lek

Pikopil

Działanie

Lek o działaniu przeczyszczającym. Pikosiarczan sodu po rozkładzie przez florę bakteryjną jelita grubego wywiera podwójne działanie poprzez pobudzenie błony śluzowej zarówno jelita grubego, jak i odbytnicy. Pobudzenie błony śluzowej jelita grubego prowadzi do przyspieszenia perystaltyki okrężnicy i zwiększa zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego. Skutkuje to pobudzeniem defekacji, skróceniem czasu pasażu jelitowego oraz rozluźnieniem konsystencji stolca.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie przewlekłego lub nawykowego zaparcia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie odwodnienie (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju). Zablokowane jelito (niedrożność jelita). Poważne zaburzenia brzuszne jak zapalenie wyrostka robaczkowego. Ostra choroba zapalna jelita. Silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty. nagły, ostry ból brzucha, który wystąpił tuż przed przyjęciem leku. Niedrożność jelita.

Środki ostrożności

Przedłużone lub nadmierne stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i hipokaliemii, odwodnienia lub biegunki. U pacjentów stosujących pikosiarczan sodowy notowano zawroty głowy i (lub) omdlenie. Dostępne dane w tych przypadkach wskazują, że omdlenia podczas defekacji (lub omdlenia podczas parcia na stolec) lub odpowiedź wazowagalna są spowodowane bólem brzucha związanym z zaparciem, a niekoniecznie podaniem pikosiarczanu sodowego. Preparatu nie należy stosować codziennie, przez długi okres czasu, bez ustalenia przyczyny zaparcia. Lek może być stosowany u dzieci wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Nie należy kontynuować leczenia, jeśli nie wystąpi wypróżnienie. Lek zawiera 450 mg sorbitolu - nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować leku podczas ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest on konieczny.

Działania niepożądane

Bardzo często: biegunka. Często: kurcze w jamie brzusznej, ból brzucha, przykre odczucie w górnej części brzucha. Rzadko: zawroty głowy, zasłabnięcie, wymioty, nudności, reakcje skórne. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: reakcje nadwrażliwości, obejmujące nagłe gromadzenie się płynu w skórze i błonach śluzowych (np. w gardle lub języku), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka lub często występujące reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy). Długotrwałe stosowanie leków nasilających ruchy jelita (środków przeczyszczających) może powodować przewlekłą biegunkę, ból brzucha, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, co w ciężkich przypadkach może powodować kurcze mięśni lub ich osłabienie, uczucie zmęczenia (z powodu hipokaliemii), osłabienie czynności nerek z powodu zwiększonego wytwarzania przez korę nadnerczy hormonu o nazwie aldosteron (wtórny aldosteronizm) i tworzenie się kamieni w nerkach. Z powodu przewlekłego nadużywania leków przeczyszczających opisywano następujące stany: uszkodzenie nerek, zwiększenie zasadowości krwi (zasadowica metaboliczna) oraz osłabienie mięśni spowodowane zmniejszeniem stężenia potasu.

Interakcje

Preparat może wpływać na działanie innych leków. Podobnie, jak i inne leki mogą wpływać na działanie preparatu. Należy stosować ostrożnie pikosiarczan sodu z lekami które mogą wpływać na ilość płynów w ustroju, jak: leki moczopędne np. bendrofluazyd lub furosemid i leki steroidowe, jak prednizolon. Zaburzenia równowagi płynowej oraz elektrolitowej w ustroju mogą powodować zwiększenie wrażliwości pacjenta na działanie niektórych leków stosowanych w chorobach serca (jak digoksyna, digitoksyna). Jednoczesne stosowanie antybiotyków o szerokim zakresie działania może zmniejszać skuteczność leku.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1 tabl. (5 mg) na dobę. Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 1 tabl. (7,5 mg) na dobę. Dzieci w wieku od 10 lat: Przed podaniem leku dziecku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1 tabl. (5 mg) na dobę. Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 1 tabl. (7,5 mg) na dobę. Dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Jeśli wypróżnienia powrócą do normy, dawkę można zmniejszyć lub przerwać stosowanie leku. Tabletkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek, popijając ją wodą. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Tak jak w przypadku innych leków nasilających ruchy jelit, nie należy przyjmować leku dłużej niż przez 3 kolejne dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Podczas przyjmowania leku należy pić w ciągu dnia dużo wody - pozwoli to zapobiec odwodnieniu pacjenta.

Uwagi

Mogą wystąpić zawroty głowy lub zasłabnięcie, zazwyczaj podczas oddawania stolca lub z powodu bólu brzucha związanego z zaparciem. Jeśli pacjent ma takie objawy, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex