Nowy sklep

już ON-LINE

Czaszka

Czaszka to część układu szkieletowego człowieka, który stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. Budowa czaszki obejmuje część mózgową oraz część twarzową.


Spis treści

Czaszka ludzka anatomia

Czaszka (cranium) tworzy kostna puszkę ochraniającą mózgowie, narząd wzroku i słuchu, a także tworząca przestrzenie dla początkowych odcinków oddechowego i pokarmowego. Czaszka zbudowana jest z kości połączonych ze sobą za pomocą połączeń ścisłych, głównie więzozrostów w postaci szwów oraz połączeń wolnych, czyli stawów, które łączą ruchomo czaszkę z żuchwą. W kościach czaszki znajdują się liczne otwory, przez które biegną naczynia i nerwy. Przez największy z nich, zwany otworem wielkim opuszcza czaszkę rdzeń kręgowy.

Budowa czaszki człowieka

W budowie czaszki człowieka wyróżnia się:

  •     Część mózgową (mózgoczaszka), którą tworzą: kość potyliczna, klinowa, czołowa, sitowa oraz kości ciemieniowe i skroniowe
  •     Część twarzową (twarzoczaszka) składającą się z kości nosowych, łzowych, małżowiny nosowej dolnej, lemiesza, szczęki i żuchwy, kości jarzmowych, podniebiennych, a także z kości gnykowej.


Czaszka