Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Anatomia - Kość krzyżowa i Kość guziczna

Kość krzyżowa to część miednicy. Budowa kości krzyżowej obejmuje połączenie pięć kręgów krzyżowych. Kość guziczna, czyli kość ogonowa to ostatni odcinek kręgosłupa człowieka.
kość krzyżowa
Źródło: 123RF
Spis treści

Reklama

Anatomia kości krzyżowej

Kość krzyżowa (łac. os sacrum) powstaje z połączenia pięciu kręgów krzyżowych około 20-25 roku życia. Łączy się ona z ostatnim kręgiem lędźwiowym poprzez podstawę kości krzyżowej (basis ossis sacri) oraz części boczne (pars lateralis), a z kością guziczną skierowanym ku dołowi wierzchołkiem (apex ossis sacri).

Kość krzyżowa ma kształt klina podstawą zwróconego ku dołowi, umieszczonego pomiędzy kościami miednicznymi. Wspólnie tworzą miednicę, czyli pierścień kostny przenoszący ciężar ciała na kończyny dolne.

Reklama

Kość krzyżowa - budowa

Podstawę kości krzyżowej tworzy trzon I kręgu krzyżowego, łuk kręgu, guzek odpowiadający wyrostkowi kolczystemu i wyrostki stawowe górne (processus articularis superior) służące do połączenia kości krzyżowej z ostatnim kręgiem lędźwiowym. Część podstawy leżąca bocznie do trzonów kręgów krzyżowych nazywana jest skrzydłami kości krzyżowej (ala sacralis).

Łuk z trzonem I kręgu zamykają trójkątny rozwór krzyżowy (hiatus sacralis) prowadzący do kanału krzyżowego (canalis sacralis), który jest otwarty od tyłu w swoim dolnym odcinku. Wyrostki poprzeczne i szczątkowe żebra I kręgu łączą się z dalszymi kręgami krzyżowymi, a dokładniej z ich wyrostkami poprzecznymi i szczątkami żeber, tworząc części boczne kości krzyżowej.

W ich górnej części znajdują się powierzchnie stawowe dla połączenia z kośćmi biodrowymi zwane powierzchniami uchowatymi (facies auricularis). Na powierzchni przedniej kości krzyżowej, nazywanej miedniczną (facies pelvina), widoczne są miejsca zrośnięcia kręgów krzyżowych w postaci linii zwanych kresami poprzecznymi (linea transversa). Linie te bocznie sięgają do otworów krzyżowych miednicznych (foramen sacrale pelvinum).

Na powierzchni grzbietowej, czyli tylnej (facies dorsalis) widać analogiczne otwory krzyżowe grzbietowe (foramen sacrale dorsale). Bocznie od otworów krzyżowych grzbietowych w wyniku zrośnięcia wyrostków poprzecznych powstał grzebień krzyżowy boczny (crista sacralis lateralis).W wyniku zrośnięcia wyrostków kolczystych czterech górnych kręgów krzyżowych utworzony został natomiast grzebień krzyżowy pośrodkowy (crista sacralis media).

Kość guziczna

Kość guziczna (os coccygis) - nazywana też jako kość ogonowa - powstaje w wyniku zrośnięcia się 4-5 szczątkowych kręgów guzicznych. Górna powierzchnia podstawy kości guzicznej połączona jest chrząstkozrostem z wierzchołkiem kości krzyżowej. Wyrostki stawowe i poprzeczne pierwszego kręgu guzicznego występują w postaci szczątkowej, tworząc rożki guziczne (cornu coccygeum), które łączą się z analogicznymi rożkami kości krzyżowej.

Czytaj również

Bibliografia

  • Bochenek A., Reicher M.: „Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006
  • http://www.fizjoterapeutom.pl/files/1/miednica.pdf
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Podobne artykuły
Lekarz trzyma model stawu barkowego
Staw barkowy – anatomia, leczenie bólu i urazów. Ćwiczenia
Kobieta trzyma się za staw łokciowy
Staw łokciowy – anatomia i ruchy. Ból i ćwiczenia po urazie
Mężczyzna z urazem stawu kolanowego
Staw kolanowy: budowa i zakres ruchu. Leczenie bólu i urazów
Fizjoterapeuta masuje łopatkę
Łopatka - ból w lewej i prawej. Budowa i złamanie łopatki

Reklama


Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!