Kręgi lędźwiowe

Kręgi lędźwiowe to część kręgosłupa między żebrami a miednicą. Anatomia kręgów lędźwiowych wyróżnia 5 kręgów. Sprawdź, jak wygląda budowa lędźwi.


Spis treści

Kręgi lędźwiowe budowa

Kręgi lędźwiowe (vertebrae lumbales) nie posiadają powierzchni stawowych dla przyczepów żeber jak kręgi piersiowe czy otworów w wyrostkach poprzecznych charakterystycznych dla kręgów szyjnych. Trzony (corpus vertebrae) kręgów lędźwiowych mają masywną budowę, płaską powierzchnię górną i dolną oraz jednakową wysokość ze wszystkich stron. Wyjątek stanowi kręg lędźwiowy V, którego trzon od przodu jest znacznie wyższy niż z tylu. Otwór kręgowy (foramen vertebrale) jest zazwyczaj trójkątnego lub owalnego kształtu.

Kręgi lędźwiowe wyrostki

Widoczne po obu stronach trzonu wyrostki żebrowe (processus costalis) stanowią szczątkowe żebra. Wyrostki kolczyste (processus spinosus) leżą w płaszczyźnie pośrodkowej i odchodzą od łuków kręgów prosto ku tyłowi. Wyrostki stawowe (processus articularis) są ustawione pionowo a ich powierzchnie stawowe leżą prawie w płaszczyźnie strzałkowej. Charakterystyczną cechą kręgów lędźwiowych jest obecność wyrostka suteczkowatego (processus mamillaris). Znajduje się on na stronie bocznej wyrostków stawowych górnych i jest tępym, owalnym guzkiem kostnym.Kręgilędźwiowe


IV.Kręględźwiowy" class="art__hash-separator">

Kręgi lędźwiowe


Kręgi lędźwiowe


IV. Kręg lędźwiowy