Nowy sklep

już ON-LINE

Kręgosłup

Kręgosłup człowieka tworzy pięć odcinków. Odcinki kręgosłupa zaczynają się od czaszki i biegną aż do końca tułowia. Budowa kręgosłupa obejmuje 33-34 kręgi. Poznaj anatomię i funkcje kręgosłupa.


Reklama

Spis treści

Kręgosłup budowa

Kręgosłup (columna vertebralis) jest główną, ruchomą osią położoną po stronie grzbietowej ciała. Rozciąga się od podstawy czaszki aż do dolnego końca tułowia i razem z mostkiem i żebrami tworzy tak zwany kościec osiowy. Zbudowany jest z 33-34 kręgów.

Kręgosłup odcinki 

W zależności od okolicy ciała można wyróżnić 5 odcinków kręgosłupa. Zaczynając od podstawy czaszki kręgosłup rozpoczyna się 7 kręgami szyjnymi (kręgi szyjne - vertebrae cervicales). Dalej jest 12 kręgów piersiowych (kręgi piersiowe - vertebrae thoracicae), 5 kręgów lędźwiowych (kręgi lędźwiowe - vertebrae lumbales), 5 kręgów krzyżowych, łączących się w trójkątną kość krzyżową (os sacrum) oraz od 4 do 5 kręgów guzicznych tworzących kość guziczną (os coccygis). U człowieka część guziczna znajduje się w stanie szczątkowym.

Reklama

Kręgosłup funkcje

Kręgosłup jako całość stanowi podporę całej górnej części ciała człowieka. Stąd też kręgi położone niżej są większe i bardziej masywne, a przez to kręgosłup w swoich dolnych częściach jest bardziej odporny na obciążenia i urazy. Kręgi krzyżowe zrosły się w procesie ewolucji w jedną część, dzięki czemu efektywniej utrzymują ciężar.

Kręgosłup spełnia swoją funkcję nie tylko dzięki odpowiedniej budowie, ale także obecności charakterystycznych wygięć. Krzywizna szyjna oraz lędźwiowa skierowane są do przodu (lordozy), natomiast krzywizna piersiowa oraz krzyżowa są zorientowane do tyłu. Ostateczny kształt kręgosłupa u osoby dorosłej jest wynikiem przenoszenia obciążenia ciała oraz działania mięśni.Kręgoslup">

Kręgoslup


Reklama

Kręgoslup