Kości przedramienia (anatomia) - budowa przedramienia

Kości przedramienia człowieka to dwie kości: kość promieniowa i kość łokciowa. Budowa kości przedramienia obejmuje dwie smukłe kości połączone ze sobą końcem bliższym i końcem dalszym. Sprawdź, jak wygląda anatomia kości przedramienia.


Spis treści

Budowa kości przedramienia

Kości przedramienia (łac. ossa antebrachii) to dwie długie, smukłe kości położone prawie równolegle do siebie. Należą do grupy kości kończyny górnej. Kości przedramiania dzielą się na:

  • kość promieniową
  • kość łokciową.

Kość promieniowa znajduje się po stronie kciuka, natomiast kość łokciowa po stronie małego palca. Są one połączone zarówno swymi końcami bliższymi jak i dalszymi w sposób zapewniający znaczną ruchomość dzięki czemu można z łatwością odwracać i nawracać rękę.

Kość łokciowa - anatomia

Kość łokciowa (ulna) jest grubsza w końcu górnym, a cieńsza w dolnym. Jest dłuższa od kości promieniowej. Koniec bliższy tworzą dwa wyrostki: łokciowy (olecranon) i dziobiasty (processus coronoideus), które ograniczają wcięcie promieniowe i wcięcie bloczkowe, pokryte powierzchnią stawową dla połączenia stawowego z kością ramienną.

Tylna powierzchnia wyrostka łokciowego jest wyraźnie wyczuwalna przez skórę, szczególnie przy zgiętym przedramieniu i potocznie nazywana jest łokciem.

Koniec dalszy jest znacznie mniejszy od końca bliższego. Tworzy on dwie wyniosłości: znacznie większą, przednią zwaną głową kości łokciowej (caput ulnae) i mniejszą, położoną przyśrodkowo od głowy - wyrostek rylcowaty (processus styloideus ulnae). Głowa kości łokciowej ma dwie powierzchnie stawowe.

Pierwsza z nich - powierzchnia dolna łączy się z krążkiem stawowym oddzielającym kość łokciową od kości nadgarstka, druga, nazywana obwodem stawowym głowy, służy do stawowego połączenia z wcięciem łokciowym kości promieniowej.

Kość promieniowa - anatomia

Kość promieniowa (radius) jest krótsza od kości łokciowej. Jak w każdej kości długiej wyróżnia się na niej trzon i dwa końce. W przeciwieństwie do kości łokciowej jest grubsza w końcu dalszym, a cieńsza w bliższym. Bliższy koniec jest połączony stawowo z kością łokciową poprzez głowę kości promieniowej (caput radii), która jest osadzona na zwężonym odcinku kości – szyjce kości promieniowej (collum radii).

Na górnej powierzchni głowy znajduje się dołek głowy (fovea capitis) służący do połączenia z główką kości ramiennej. Obwód stawowy głowy kości ramiennej przylega do wcięcia promieniowego kości łokciowej, ale tylko w położeniu odwróconym ręki.

Koniec dalszy bocznie ograniczony jest przez wyrostek rylcowaty kości promieniowej (processus styloideus radii). Posiada dwie powierzchnie stawowe - jedna z nich służy do połączenia z kośćmi nadgarstka, natomiast druga z kością łokciową.

Powierzchnia stawowa nadgarstkowa łączy się od strony bocznej z kością łódeczkowatą nadgarstka, a od strony przyśrodkowej z kością księżycowatą.

Bibliografia

  • Bochenek A., Reicher M.: „Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006
  • http://www.openaccesslibrary.com/vol17/1.pdf

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!