Nowy sklep

już ON-LINE

Kości kończyny górnej

Kości kończyny górnej człowieka to koscieć służący do chwytania poruszania ręką. Budowa kości kończyny górnej obejmuje następujące kości: kości obręczy barkowej, kość ramienną, kość przedramienia oraz kości ręki.


Reklama

Spis treści

Kości kończyny górnej anatomia

Kościec kończyny górnej (membrum superius) jest utworzony przez obręcz kończyny górnej czyli obręcz barkową oraz część wolną kończyny górnej. Część wolną można podzielić na odcinek bliższy utworzony przez kość ramienną (humerus), odcinek środkowy, czyli kości przedramienia (ossa antebrachii) oraz odcinek dalszy – kości ręki (ossa manus).

Kończyna górna funkcje

Kończyna górna jest przede wszystkim narządem chwytnym. Ma duży zakres ruchów dzięki znacznej ruchomości w stawie barkowym, praktycznie we wszystkich płaszczyznach oraz ruchom zginania i prostowania w stawie łokciowym. Ponadto kości przedramienia, łokciowa oraz promieniowa, wykazują wobec siebie znaczną ruchliwość. Ostatnim elementem jest odpowiednia budowa ręki dzięki której jesteśmy w stanie wykonywać bardzo precyzyjne ruchy.Reklama

Kośćkończynygórnej">

Kość kończyny górnej


Reklama

Kość kończyny górnej