Nowy sklep

już ON-LINE

Mostek

Mostek człowieka to centralna kość w klatce piersiowej. Budowa mostka obejmuje rękojeść, trzon mostka oraz wyrostek mieczykowaty. Sprawdź, jak wygląda anatomia mostka.


Reklama

Spis treści

Mostek człowieka anatomia

Mostek (sternum) jest płaską kością, stanowiącą przednią część klatki piersiowej. Leży na wysokości od II-III do IX-X kręgu piersiowego. Składa się z rękojeści (manubrium), będącej najszerszą częścią mostka, trzonu (corpus) oraz wyrostka mieczykowatego (processus xiphoideus).

Budowa mostka

Części mostka połączone są chrząstką, dzięki czemu wykazują pewną ruchomość. Budowa mostka na górnym brzegu rękojeści, w pośrodkowej jej części, znajduje się wcięcie szyjne (incisura jugularis). Bocznie od niego po obu stronach są zlokalizowane wcięcia obojczykowe (incisura clavicularis), służące do stawowego połączenia z końcem mostkowym obojczyka. Na brzegach bocznych rękojeści, w najszerszym miejscu, znajduje się wcięcie żebrowe (incisura costalis) do połączenia z chrząstka I żebra a poniżej dużo mniejsze, łączące się z podobnym miejscem w górnej części trzonu mostka i służące do połączenia z chrząstką II żebra.

Rękojeść mostka łączy się z brzegiem górnym trzonu mostka, tworząc kąt otwarty ku tyłowi zwany kątem mostka. Określa on położenie II żebra, które, jak już wspomniano, łączy się częściowo z rękojeścią a częściowo z trzonem mostka. Na brzegach bocznych trzonu widoczne są wcięcia żebrowe dla przyczepów chrząstek żebrowych od II do VII, przy czym żebro VII jest podobnie jak żebro II połączone z trzonem tylko częściowo. Druga część chrząstki VII żebra przyczepia się do wcięcia żebrowego na wyrostku mieczykowatym. Wyrostek mieczykowaty (processus xiphoideus), zajmujący najniższe miejsce mostka i będący jego najmniejszym elementem, ma bardzo dużą zmienność osobniczą wielkości i kształtu.Reklama

Mostek-widokodprzodu


Mostek-widokzboku">

Mostek


Mostek - widok od przodu


Reklama

Mostek - widok z boku