Znajdź chorobę

Tętniak mózgu - przyczyny, objawy, leczenie, rokowania

Tętniaki mózgu charakteryzują się poszerzeniem światła naczynia, którego przyczyną jest osłabienie ściany naczynia w danym miejscu. Wyróżnić można tętniaki: prawdziwe, rzekome i rozwarstwiające. Czym cechuje się każdy z nich oraz jakie daje objawy? Tętniaki zwykle mają charakter wrodzony. Mogą jednak pojawiać się, jako skutek nadciśnienia i miażdżycy. Częściej występują u palaczy. Poznaj przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia tętniaków mózgu.

Spis treści

Tętniak – jest to odcinkowe poszerzenie światła naczynia spowodowane osłabieniem ściany naczynia w danym miejscu. Najczęściej dotyczy naczyń tętniczych, bardzo rzadko żylnych. Tętniak mózgu to uwypuklenie naczynia doprowadzającego krew do mózgu.

Tętniaki mózgu - rodzaje

Tętniaki ogólnie można podzielić na:

 • prawdziwe,
 • rzekome,
 • rozwarstwiające.

Najczęściej mamy do czynienia z tętniakami prawdziwymi, gdzie osłabiona ściana naczynia uległa balonikowemu uwypukleniu – tak zwane tętniaki workowate. Powstają zwykle w miejscy podziału tętnic – o obrębie koła tętniczego mózgu (Willisa) lub w początkowych odcinkach głównych tętnic podstawy czaszki.

Wyróżniamy kilka rodzajów tętniaków:

 1. Tętniak prawdziwy, powstaje w momencie gdy osłabiona ściana naczynia ulega uwypukleniu. Fragment poszerzonej tętnicy przybiera formę balonika. Najczęstszy typ tętniaka tętnic mózgowych.
 2. Tętniak może również powstać w wyniku przerwania ciągłości ściany naczynia – wypływ krwi zostaje ograniczony przez struktury przylegające do naczynia, a ścianę tętniaka wówczas buduje powstająca z czasem tkanka łączna – są to tak zwane tętniaki rzekome – raczej nie spotykane w przypadku naczyń mózgowych.
 3. Tętniak rozwarstwiający. Ściana naczyń zbudowana jest z kilku warstw, jeśli dojdzie do pęknięcia błony wewnętrznej przepływająca krew może spowodować rozwarstwienie ściany naczynia - tworząc rzekomy kanał przepływu pomiędzy błoną wewnętrzną a resztą ściany. Tego typu tętniaki spowodowane są najczęściej nadciśnieniem, zwykle występują w aorcie, niezmiernie rzadko zdarzają się w tętnicach mózgu.

Tętniaki mózgu - lokalizacja

Najczęściej tętniaki lokalizują się na:

 • tętnicy łączącej przedniej,
 • tętnicy łączącej tylnej,
 • tętnicy szyjnej wewnętrznej w jej końcowym fragmencie,
 • tętnicy mózgu środkowej.

Rzadziej występują w obrębie krążenia tylnego. Często spotyka się mnogie tętniaki. Ich wielkość może być zróżnicowana – od kilku milimetrów do kilku centymetrów.

Tętniaki mózgu - przyczyny

Tętniaki najczęściej mają charakter wrodzony. Mogą jednak powstawać jako skutek nadciśnienia i miażdżycy. Częściej występują u palaczy.

Tendencja do powstawania tętniaków mózgu może być wrodzona bądź nabyta.

Przypuszcza się, że większość tętniaków mózgu jest wrodzona. Mówimy wówczas o dziedziczności – czyli częstszym występowaniu tętniaków w rodzinie chorego. Wrodzone tętniaki często występują u młodych, zdrowych osób, u których pierwszym objawem choroby bywa zwykle pęknięcie tętniaka.

Tętniaki nabyte częściej występują u osób starszych – średni wiek chorych to 60 lat. Jako nabyte przyczyny wymienia się: miażdżycę naczyń, starzenie się, nadciśnienie, palenie papierosów.

Czynniki ryzyka możemy podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne.

Niemodyfikowalne czynniki ryzyka (czyli takie, na które nie mamy wpływu):

 • Predyspozycje genetyczne.
 • U osoby, u której w rodzinie były przypadki występowania tętniaków mózgu prawdopodobieństwo obecności lub rozwinięcia się tętniaka wzrasta dwukrotnie.
 • Płeć – tętniaki mózgu dwa razy częściej występują u kobiet.
 • Wystąpienie tętniaka mózgu w przeszłości.
 • Około 20% osób posiada więcej niż jeden tętniak mózgu.
 • Rasa – u ludzi rasy czarnej dwa razy częściej dochodzi do krwawienia podpajęczynówkowego.

Modyfikowalne czynniki ryzyka (czyli takie, na które mamy wpływ)

 • Nadciśnienie.
 • Palenie papierosów.

Dowiedz się: Sprawdź, czy zagraża ci nowotwór mózguBibliografia

 • Warlow Ch.,Neurologia,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
 • Lindsay K.W., Bone I.,Neurology and Neurosurgery Ilustrated,Churchill Livingstone,1997
 • Bochenek A., Reicher M., Hiller S., Łasiński W.,Układ naczyniowy,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2004
Pytanie: Czy uważasz, że decyzja o szczepieniu dziecka powinna być dobrowolna?

  tak

  nie

  nie mam zdania