Jak działa bank krwi pępowinowej i kto może z niego skorzystać?

Bank krwi pępowinowej to placówka, która pozyskuje i gromadzi komórki macierzyste pobrane z krwi pępowinowej podczas porodu dziecka. Jak działają takie ośrodki i kto może skorzystać z terapii komórkami macierzystymi?
Badanie krwi pępowinowej w banku krwi
Źródło: 123RF

Spis treści

Co to jest bank krwi pępowinowej?

Bank krwi pępowinowej to miejsce, w którym w odpowiednich warunkach przechowuje się komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej. Takich banków komórek macierzystych działa w Polsce kilka. Są to placówki realizujące usługę Rodzinnego bankowania. Za pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej przedstawiciele dawcy krwi pępowinowej wnoszą określoną w umowie z danym bankiem opłatę. W każdej chwili dawca może wykorzystać dla siebie lub członków rodziny próbkę krwi.

Niektóre z banków zajmują się ponadto przechowywaniem komórek macierzystych dla potrzebujących biorców. Za pobranie i bankowanie takiej krwi pępowinowej dawcy nie płacą, oddają ją charytatywnie do bankowego depozytu. Jednak nie mają także prawa do wykorzystania oddanych jednostek krwi. Ośrodki, które zajmują się wyłącznie publicznym bankowaniem komórek macierzystych to bezpłatne banki komórek macierzystych.

Jak działa bank krwi pępowinowej?

Jedną z pierwszych czynności leżących po stronie banku komórek macierzystych jest pobranie krwi pępowinowej tuż po zakończeniu porodu dziecka, określanego jako dawca i po odcięciu pępowiny. Wykonuje to wyspecjalizowana położna, która umieszcza pobrany materiał w sterylnych pojemnikach, które są wcześniej dostarczane przez rodziców dziecka, od którego zostanie pobrania krew pępowinowa. Następnie krew specjalnym transportem jest przewożona do laboratorium tej firmy i poddawana analizie. Jeśli próbka nadaje się do przechowywania, izoluje się z niej komórki macierzyste, dodaje się do niej środek krioochronny i umieszcza w ciekłym azocie, w temperaturze poniżej minus 190 stopni Celsjusza.

Po kilku tygodniach rodzice lub opiekunowie dawcy otrzymują od banku certyfikat potwierdzający fakt przechowywania komórek macierzystych danego dziecka w tej placówce.

Bank przechowuje komórki macierzyste danego dawcy do chwili aż będą one miały być przez dawcę lub członka jego rodziny wykorzystane.

Kto może skorzystać z banku krwi pępowinowej?

Klientem banku krwi pępowinowej może być każda kobieta w ciąży, która interesuje się bankowaniem komórek macierzystych swojego dziecka, podpisze umowę z danym bankiem.

Jeśli chodzi o możliwość wykorzystania pobranego materiału to w prywatnym banku komórek macierzystych takie prawo ma dawca krwi pępowinowej lub członkowie jego rodziny, jeśli zajdzie zgodność genetyczna. W efekcie najczęściej z komórek macierzystych danej osoby korzysta starsze rodzeństwo chore na jedną z chorób, którą leczy się taką metodą. Oczywiście w imieniu małoletniego wypowiadają się jego rodzice lub opiekunowie.

Natomiast próbki pozyskane charytatywnie od dawcy i przechowywane w darmowych bankach komórek macierzystych lub bezpłatnych oddziałach komercyjnych banków mogą zostać przeznaczone na terapię osób trzecich, nie związanych w żaden sposób z dawcą. Dawca i jego prawni opiekunowie nie mają możliwości wskazania komu będzie dedykowany pobrany materiał.

Do czego służy terapia komórkami macierzystymi?

Terapia komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej stosowana jest w około 80 różnych schorzeniach. Stale poszerza się wiedza na temat możliwości wykorzystania komórek macierzystych, stąd wielka nadzieja, że dalsze odkrycia przyniosą jeszcze więcej rewelacyjnych doniesień o możliwości wyleczenia innych, groźnych chorób.

Spośród stanów, które są już leczone komórkami macierzystymi pozyskanymi z krwi pępowinowej, można wymienić np.:

  • choroby metaboliczne,
  • schorzenia neurologiczne,
  • dysfunkcję układu odpornościowego,
  • białaczki ostre,
  • białaczki przewlekłe,
  • choroby fagocytów,
  • schorzenia wywołane ułomnością komórki macierzystej
  • oraz niektóre choroby dziedziczne.

Warto także nadmienić, że z dobrodziejstwa komórek macierzystych, oprócz medycyny tradycyjnej, korzysta także medycyna regeneracyjna.

Ile kosztuje przechowywanie krwi pępowinowej?

Opłaty związane z pobraniem, transportem, przebadaniem, spreparowaniem oraz przechowywaniem krwi pępowinowej nie są niskie jednak profit, jaki może dać ta drogocenna próbka krwi z pępowiny dziecka, trudno oszacować.

Koszt przechowanie krwi pępowinowej składa się z kilku elementów. Kwota wstępna, jaką klient ponosi zaraz po zawarciu umowy z konkretnym bankiem stanowi koszt koło 700 zł. Za pobranie krwi pępowinowej zapłacimy około 1800 zł, natomiast za przechowywanie uiszcza się abonament w wysokości około 500 zł rocznie. W wielu placówkach powyższe płatności można rozłożyć na raty.

Przechowywanie krwi pępowinowej w darmowych bankach komórek macierzystych jest natomiast nieodpłatne.

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Zamknij