AmbroHEXAL

Spis treści

AmbroHEXAL - skład

1 ampułka 2 ml zawiera 15 mg ambroksolu.

AmbroHEXAL - Działanie

Lek wykrztuśny i upłynniający wydzielinę dróg oddechowych. Zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i zwiększa jej ilość, poprawia transport rzęskowy nabłonka oddechowego. Zwiększa i przyspiesza wytwarzanie surfaktantu w pęcherzykach płucnych. T0,5 wynosi około 9 h. W ponad 90% wydalany jest przez nerki w postaci metabolitów. Przenika przez barierę krew-mózg, barierę łożyskową i do mleka matki.

AmbroHEXAL - wskazania

Zapobieganie powikłaniom płucnym u pacjentów w okresie intensywnej opieki medycznej po operacjach.

AmbroHEXAL - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ambroksol lub pozostałe składniki preparatu.

AmbroHEXAL - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, z zaburzeniami czynności nerek lub ciężkimi chorobami wątroby. U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może początkowo nasilać kaszel.

AmbroHEXAL - ciąża

Ambroksol przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tyg. ciąży nie wykazano szkodliwego działania na stan zdrowia płodu. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania leku u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w I trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania. Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków, nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

AmbroHEXAL - efekty uboczne

Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha; reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd i inne reakcje nadwrażliwości.

AmbroHEXAL - interakcje

Jednoczesne stosowanie ambroksolu i leków przeciwkaszlowych może spowodować zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego. Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększoną penetrację antybiotyku do tkanki płucnej, błony śluzowej i śluzu oskrzeli.

AmbroHEXAL - dawkowanie

Dorośli: 2-3 razy dziennie 15 mg/dawkę dożylnie, domięśniowo lub podskórnie; w ciężkich przypadkach 30 mg/dawkę 2-3 razy dziennie. Dzieci: średnia dawka 1,2-1,6 mg/kg m.c./dobę w dawkach podzielonych; dzieci powyżej 5 lat: 15 mg/dawkę 2 lub 3 razy dziennie; dzieci 2-5 lat: 7,5 mg/dawkę 3 razy dziennie; dzieci poniżej 2 lat: 7,5 mg/dawkę 2 razy dziennie. We wlewie dożylnym podawać w roztworze soli fizjologicznej, płynu Ringera lub 5% glukozy. Przy współistniejącej niewydolności nerek dawkę dzienną należy zmniejszyć w zależności od stężenia kreatyniny lub wydłużyć przerwy między dawkami. W czasie leczenia korzystne jest przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

AmbroHEXAL - uwagi

Pharmindex