Metazydyna MR

Reklama

Działanie

Lek o działaniu cytoprotekcyjnym. Hamuje β-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie tiolazy długołańcuchowego 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji procesów energetycznych w komórkach, co warunkuje utrzymanie ich prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia. Po podaniu doustnym osiąga Cmax po ok. 5 h. Stan stacjonarny stężenia we krwi jest osiągany po 60 h i utrzymuje się przez cały okres leczenia. Pokarm nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne preparatu. Trimetazydyna wiąże się z białkami osocza w ok. 16%. Wydalana jest głównie z moczem, w postaci niezmienionej. Średni T0,5 wynosi ok. 7 h u zdrowych młodych ochotników i 12 h u pacjentów w wieku >65 rż.

Wskazania

Terapia skojarzona w objawowym leczeniu dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe. Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Środki ostrożności

Preparat nie jest odpowiedni do leczenia napadów dławicy piersiowej, leczenia początkowego niestabilnej dławicy piersiowej ani zawału mięśnia sercowego. Nie należy stosować leku w okresie poprzedzającym hospitalizację ani też na jej początku. Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania. W przypadku wystąpienia zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, należy definitywnie odstawić trimetazydynę. U pacjentów stosujących lek, zwłaszcza przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem. Ostrożnie stosować u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) oraz u osób w wieku >75 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci <18 lat. Ze względu na zawartość laktozy, nie należy stosować leku u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak odpowiednich danych nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie określono, czy trimetazydyna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka kobiecego - nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból i zawroty głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka, astenia. Rzadko: palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne (które może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe), zaczerwienienie twarzy. Częstość nieznana: objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespól niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe (zwykle przemijające po przerwaniu leczenia), zaburzenia snu (bezsenność, senność), zaparcia, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzęk naczynioruchowy, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa, zapalenie wątroby.

Interakcje

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami ani pokarmem. Trimetazydynę można stosować w skojarzeniu z heparyną, kalcyparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami stosowanymi w zaburzeniach gospodarki lipidowej, kwasem acetylosalicylowym, lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami kanału wapniowego i glikozydami naparstnicy.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 2 razy na dobę, podczas posiłków. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zalecana dawka wynosi 1 tabl. rano, podczas śniadania. U pacjentów w podeszłym wieku ustalanie dawki należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności (zwiększone ryzyko pogorszenia czynności nerek związanego z wiekiem).
Tabl. należy połykać w całości, popijając szklanką wody, podczas posiłku.

Reklama

Uwagi

Podczas leczenia mogą wystąpić zawroty głowy i senność, wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex