Syrop sosnowy złożony Aflofarm

Reklama

Działanie

Preparat o działaniu przeciwkaszlowym, hamuje odruch kaszlowy zmniejszając częstość napadów kaszlu. Działanie przeciwkaszlowe kodeiny jest związane z depresyjnym wpływem na ośrodek kaszlu. Kodeina łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego i po 60 min. osiąga maksymalne stężenie w osoczu. T0,5 w osoczu wynosi ok. 3 h. Około 25% kodeiny wiąże się z białkami osocza. Kodeina jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem, głównie w postaci glukuronianów.

Wskazania

Doraźnie w suchym męczącym kaszlu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Astma oskrzelowa lub tendencja do skurczu oskrzeli, ostra niewydolność oddechowa.
Stosowanie leków z grupy benzodiazepin i pochodne kwasu barbiturowego. Uzależnienie od leków opioidowych. Przewlekłe zaparcia. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Okres ciąży i karmienia piersią. Nie stosować u pacjentów z bardzo szybkim metabolizmem z udziałem CYP2D6.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość kodeiny i ryzyko przedawkowania jej należy sprawdzić, czy inne przyjmowane równocześnie leki nie zawierają kodeiny. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów: uzależnionych od leków i środków opioidowych oraz u osób przyjmujących leki z grupy agonistów lub antagonistów morfiny; z depresją ośrodkowego układu nerwowego (OUN); z depresją oddechową i przewlekłymi chorobami płuc; ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub urazami głowy (kodeina może zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe); z chorobami dróg żółciowych, w tym kamicą żółciową (kodeina powoduje skurcz zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego) i może wywołać napad kolki żółciowej u tych pacjentów); z niewydolnością nerek; z zapalnymi lub prowadzącymi do niedrożności chorobami jelit; u osób starszych ze względu na ryzyko wystąpienia zaparć. Ponieważ kodeina hamuje odruch kaszlowy, nie należy jej stosować u pacjentów odkrztuszających wydzielinę. Nadużywanie preparatów zawierających kodeinę (stosowanie dłuższe niż zalecane i (lub) w dawkach większych niż zalecane) może prowadzić do fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia. Po nagłym zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne. Kodeina jest metabolizowana przez enzym wątrobowy CYP2D6 do morfiny, jej aktywnego metabolitu. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub pacjent nie ma tego enzymu, nie będzie uzyskane odpowiednie działanie terapeutyczne. Jeśli u pacjenta występuje szybki lub bardzo szybki metabolizm, istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet w zwykle zalecanych dawkach. U tych pacjentów następuje szybkie przekształcenie kodeiny w morfinę, co prowadzi do większych niż oczekiwane stężeń morfiny w surowicy. Do ogólnych objawów toksyczności opioidów należą: splątanie, senność, płytki oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą również wystąpić objawy niewydolności krążenia i depresji oddechowej, które mogą zagrażać życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci, u których czynność oddechowa może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi. Czynniki te mogą nasilać objawy toksyczności morfiny. Preparat zawiera etanol. W 15 ml syropu jest 1156,2 mg etanolu 96%. Preparat szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Preparat zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu.

Ciąża i laktacja

Ze względu na obecność fosforanu kodeiny w syropie nie należy go stosować w I trymestrze oraz w okresie okołoporodowym, z uwagi na możliwość pojawienia się zaburzeń oddechowych u noworodka. Preparat jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. W zalecanych dawkach leczniczych, kodeina i jej aktywny metabolit mogą być obecne w mleku matki w bardzo małych dawkach i jest mało prawdopodobne, aby miały niepożądany wpływ na dziecko karmione piersią. Jednak, jeśli pacjentka ma bardzo szybki metabolizm z udziałem CYP2D6, w mleku matki mogą występować większe stężenia aktywnego metabolitu – morfiny, i w bardzo rzadkich przypadkach mogą wywołać u dziecka objawy toksyczności opioidów, które mogą prowadzić do zgonu.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, spadki ciśnienia, zmniejszenie częstości oddechu, skurcz oskrzeli, zaparcia, kolka żółciowa, nudności, wymioty, trudności w oddawaniu moczu, uczucie suchości w jamie ustnej. Anetol zawarty w nalewce anyżowej może powodować reakcje alergiczne.

Interakcje

Preparatu nie należy stosować jednocześnie z: benzodiazepinami i pochodnymi kwasu barbiturowego, neuroleptykami, klonidyną, lekami opioidowymi-ponieważ kodeina nasila depresyjne działanie na OUN. Glutetymid stosowany z kodeiną może wywołać stan euforii. Nie stosować z inhibitorami MAO, oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu. Nie stosować jednocześnie z lekami przeciwhistaminowymi. Nie stosować z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi. Nie stosować z metoklopramidem, gdyż kodeina może powodować osłabienie działania na perystaltykę jelit. Kodeina może zwiększać depresyjne działanie na ośrodek oddechowy innych leków opioidowych oraz nasilać działanie etanolu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 3 razy dziennie po 15ml. Młodzież 12-18 lat: 3 razy dziennie po 5-10 ml syropu. Nie zaleca się stosowania syropu u młodzieży w wieku 12-18 lat z zaburzeniami czynności układu oddechowego. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: stosowanie przeciwwskazane.

Reklama

Uwagi

Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny, preparat w zalecanych dawkach może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex