Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Czy lekarz wysyła zwolnienie lekarskie do ZUS? Co robi z L4?

Czy lekarz wysyła zwolnienie lekarskie do ZUS? Gdzie jeszcze musi trafić druk L4? Te pytania często zadają sobie chorzy pracownicy w trakcie czasowej niezdolności do pracy. Warto poznać zasady wystawiania zwolnień lekarskich, obowiązki lekarza i pacjenta, aby czas zwolnienia L4 wykorzystywać tylko na poprawę zdrowia i wyjście z choroby.
Lekarz wypisuje zwolnienie
źródło:123RF
Spis treści

Zwolnienie lekarskie to rodzaj zaświadczenia, wystawianego na okres czasowej niezdolności do pracy z uwagi na chorobę lub konieczność sprawowania opieki nad innymi chorymi członkami rodziny. 

Zasady postępowania, w tym także wydawania zwolnień L4 reguluje Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2020.870 z dnia 15 maja 2020 r.). Przepisy w tym zakresie zmieniały się na przestrzeni lat. Rozwój systemów teleinformatycznych pozwolił na wprowadzanie znacznych ułatwień zarówno dla lekarzy, jak i samego pracownika. 

Reklama

Czy lekarz wysyła zwolnienie lekarskie do ZUS?

Pracownicy często zadają sobie pytanie, kto dostarcza zwolnienie do ZUS? Jest to ważny temat, gdyż od prawidłowo wystawionego i dostarczonego zwolnienia lekarskiego zależy wypłata świadczenia chorobowego. Każdy pracownik korzystający z przysłowiowego L4 musi stosować się do zasad, ściśle określonych przez przepisy prawa. Pierwszym krokiem jest prawidłowe dostarczenie zwolnienia o czasowej niezdolności do pracy do miejscowego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie zmiana przepisów wprowadziła dość istotne ułatwienia dla lekarzy i chorych pracowników. 

Czy lekarz wysyła L-4 do ZUS-u?Tak, bo właśnie na nim zawsze spoczywał (i spoczywa) ten obowiązek. Nie dotyczy on jednak konieczności przekazania zwolnienia pracodawcy. Przed zmianą przepisów prawa w 2018 r. sam chory musiał dostarczyć druk L4 do swojego pracodawcy w terminie 7 dni od jego wystawienia. Obecnie robi to ZUS. 

Do grudnia 2018 r. lekarze mieli obowiązek przekazania w formie papierowej zwolnienia L4 do ZUS i przechowywania kopii takiego zwolnienia przez 3 lata. Powodowało to niepotrzebne i zbędne gromadzenie dokumentacji medycznej. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (dodatkowo w formie papierowej tylko na wyraźną prośbę chorego). 

Reklama

Gdzie lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA?

Wzór takich zaświadczeń jest ustalony przez ZUS. Każdy lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 54ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa to Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. 

Podmiotami uprawnionymi do przesyłania e-zwolnień do ZUS są:

 • lekarze,
 • lekarze dentyści, 
 • felczerzy, 
 • starszy felczerzy.

Wyżej wymienieni specjaliści mają obowiązek dostarczenia e-zwolnienia na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Sam chory pracownik nie posiada w tym zakresie żadnych obowiązków, a odpowiedź na pytanie czy lekarz wysyła L4 do ZUS jest jednoznaczna i twierdząca. 

Reklama

Co lekarz robi z L-4?

Każdy podmiot uprawniony do wystawiania zwolnień lekarskich ma utworzony profil informacyjny i tym samym jest upoważniony do wystawiania zaświadczeń lekarskich (art. 54a ust.1 ww. ustawy). 

Lekarz zgłasza L-4 do ZUS po podpisaniu e-zwolnienia (e-ZLA), zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 ust.1 ww. ustawy, z wykorzystaniem:

 • certyfikatu z ZUS,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • podpisu zaufanego (PZ e-PUAP).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedyną instytucją, gdzie lekarz wysyła zwolnienie lekarskie. Zarówno ZUS, jak i płatnik składek (pracodawca) otrzymują informacje o zwolnieniu lekarskim w formie elektronicznej. Lekarz przekazuje bezpłatnie e-zwolnienie na skrzynkę podawczą ZUS. Nie przesyła takiej informacji do pracodawcy. 

Reklama

Kiedy nie można zarejestrować zwolnienia w skrzynce ZUS?

Sam chory pracownik nie ma także takiego obowiązku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jedyny podmiot, jest zobowiązany dostarczyć w formie elektronicznej informacje o zwolnieniu lekarskim właściwemu płatnikowi składek, nie później niż dzień po otrzymaniu takiego zaświadczenia od prowadzącego lekarza. Elektroniczna wersja druku L-4 zastępuję formą papierową.

Każdy pracodawca powinien posiadać profil na PUE (Platformie Usług Elektronicznych), jeśli zatrudnia więcej niż 5 pracowników. Ta platforma daje możliwość otrzymywania natychmiastowych informacji z ZUS-u o zwolnieniach lekarskich kadry pracowniczej. Tym samym pracownik nie ma już obowiązku dostarczania pracodawcy L-4 w formie papierowej. Płatnik składek nie ma natomiast obowiązku przesyłania zwolnienia do ZUS, a zatem robi to tylko uprawniony lekarz. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zarejestrowanie zwolnienia w skrzynce ZUS nie jest możliwe. 

Do takich należą:

 • zawieszenia w działalności systemu teleinformatycznego,
 • brak połączenia z internetem,
 • brak profilu pracodawcy na PUE ZUS.

W takich przypadkach lekarz ma obowiązek wystawienia zwolnienia w formie tradycyjnej, czyli papierowej i przekazania w ciągu 3 kolejnych dni roboczych zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego do ZUS. 

Wystawianie e-zwolnień trwa zdecydowanie krócej. ZUS prowadzi rejestr zaświadczeń lekarskich, które przechowuje przez okres 3 lat (art. 55b ust. 1 i 2 ww. ustawy), rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich (art. 56 ust.1 ww. ustawy).  

Reklama

Czy szpital wysyła zwolnienie lekarskie do ZUS?

Każdy pracownik przebywający w szpitalu ma prawo do zasiłku chorobowego. Dokumentem potwierdzającym leczenie szpitalne jest zaświadczenie lekarskie sporządzone w formie elektronicznej e-ZLA. Dokument ten jest wystawiany w dniu opuszczenia szpitala i przekazywany na skrzynkę odbiorczą ZUS przez szpital, w którym chory był hospitalizowany. W przypadku pobytu dłuższego niż 14 dni szpital powinien wystawiać elektroniczne zwolnienie co 14 dni i dostarczać do ZUS. Pracownik nie ma obowiązku przekazywania L-4 szpitalnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten obowiązek nie dotyczy także pracodawcy.

Zaświadczenie o przyjęciu chorego do szpitala czy wypis z tego szpitala nie są dokumentami zastępującymi zwolnienie lekarskie. Nie uprawniają zatem do pobierania zasiłku chorobowego. Przesyłanie e-zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na wypłatę zasiłku chorobowego. 

Chory pracownik zawsze może domagać się wystawienia dodatkowego zwolnienia w formie papierowej. Wszystkie informacje o wystawieniu e-ZLA dostępne są na profilu PUE ubezpieczonego, jeśli taki profil założył. 

Czytaj również

Bibliografia

 • 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 • 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636),
 • 3. www.pacjent.gov.pl
 • 4. www.zus.pl
 • 5. www.nfz.gov.pl
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje
Ubezpieczenie dla dziecka
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Podobne artykuły
Mężczyzna na wózku
Grupa inwalidzka: przywileje. Ile wynosi i jak ją otrzymać?
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?

Reklama


Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!