Nowy sklep

już ON-LINE

Jak rozpoznać u dziecka dysleksję

Kiedy zdrowe, inteligentne dziecko, które niczym nie różni się od swoich rówieśników, zaczyna mieć trudności z czytaniem i pisaniem, może oznaczać to, że ma dysleksję. Zaburzenie dotyka około 10 procent populacji, choć u wielu osób objawia się jedynie w minimalnym stopniu.
Jak rozpoznać u dziecka dysleksję

Spis treści

Do tej pory nie ma jednoznacznej wiedzy, jakie są przyczyny dysleksji. To specyficzne zaburzenie uczenia się ma podłoże konstytucjonalne, neurobiologiczne. W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Przyczynę dysleksji upatruje się w zakłóceniach pracy ośrodkowego układu nerwowego. Nie wyklucza się również roli czynnika genetycznego. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, 60-80 procent, że dziecko rodziców dyslektyków odziedziczy po nich trudności w czytaniu i pisaniu. Ryzyko wystąpienia dysleksji zwiększa się w przypadku nieprawidłowego przebiegu ciąży i porodu. Dysleksji nie da się wyleczyć, natomiast dzięki odpowiedniej terapii można sprawić, by jak najmniej utrudniała normalne życie.

Zobacz: Jak poprawić odporność dzieci w okresie jesienno-zimowym?

Reklama

Ryzyko dysleksji

Pojęcie to oznacza zagrożenie wystąpienia specyficznych - a więc niezależnych od inteligencji - trudności w czytaniu i pisaniu już od początku nauki szkolnej oraz objawami opóźnienia rozwoju funkcji poznawczych, które są zaangażowane w nabywaniu umiejętności szkolnych. Objawy ryzyka dysleksji występują na każdym etapie rozwoju dziecka:

Wiek 2-3 lata:
- opóźniony rozwój mowy; dziecko później niż rówieśnicy zaczyna wypowiadać pierwsze słowa i proste zdania;
- dziecko słabo raczkuje, późno zaczyna chodzić;
- jest mało zręczne manualnie.

Wiek 3-5 lat:
- słaba sprawność ruchowa i manualna;
- używanie zamiennie prawej i lewej ręki;
- zaburzenia w rozwoju postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej;
- opóźniony rozwój mowy: nieprawidłowe artykułowanie głosek, przekręcanie wyrazów, trudności w budowaniu wypowiedzi i zapamiętywaniu nazw.

Wiek 6-7 lat:
- nadal obniżona sprawność ruchowa - dziecko słabo biega i skacze, ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, nie umie nauczyć się jeździć na rowerze;
- kłopoty z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, np. wiązaniem sznurowadeł, użyciem nożyczek czy widelca, problemy z rzucaniem i chwytaniem piłki;

- opóźniona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, trudności w rozpoznawaniu kierunków prawego i lewego;

- błędne używanie przyimków określających stosunki przestrzenne: nad, pod, przed, za;

- nieprawidłowa wymowa, częste błędy gramatyczne;
- trudności w zapamiętywaniu nazw, wierszy, piosenek;

- trudności w zapamiętywaniu głosek podobnych fonetycznie, np. b-p;

- trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów;

- kłopoty z nauką czytania - dziecko czyta za wolno, przekręca wyrazy, nie rozumie czytanego tekstu;

- podczas pisania dziecko pisze cyfry i litery zwierciadlanie.

Trzeba pamiętać, że dysleksja nie ma nic wspólnego ze złym funkcjonowaniem narządów zmysłu, na przykład niedosłuchem lub wadą wzroku. Także nie można mówić o dysleksji, jeśli u dziecka stwierdzono niższy od przeciętnego poziom inteligencji lub jeśli jego trudności są skutkiem schorzenia nurobiologicznego (porażenie dziecięce, epilepsja. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku dziecka zaniedbanego środowiskowo lub dydaktycznie.

Czytaj też: Znane choroby, które… nie istnieją?

Beata Borys

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

Pytanie: Jak zamierzasz zabezpieczyć przyszłość swojego przyszłego dziecka?

  Uważam, że jeszcze za wcześnie na takie kroki.

  Gdy tylko się urodzi założę polisę ubezpieczeniową.

  Odkładam pieniądze na osobnym koncie na jego przyszłość.

  Myślę o bankowaniu krwi pępowinowej.