Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Zwolnienie od psychiatry: ile płatne, ile dni i jak dostać?

Zwolnienie od psychiatry ma na celu poprawę zdrowia psychicznego. Wydawane jest na ogólnych zasadach, dotyczących zwolnień chorobowych i podlega takiej samej kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak można je otrzymać i jak jest płatne?
Kobieta na wizycie u psychiatry
źródło:123RF
Spis treści

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie psychiczne jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny każdego człowieka. Trudno podać dokładną, jedną, uniwersalną definicję tego pojęcia. 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wiele osób boryka się z problemami zdrowotnymi natury psychicznej. WHO szacuje, iż 25 proc. ludzi cierpi na choroby, związane z tą sferą natury człowieka. W obecnych czas depresje dotykają coraz większe rzesze społeczeństw. Powstaje silna potrzeba odpoczynku, regeneracji i wzmocnienia zdrowia psychicznego. Temu celowi służą zwolnienia lekarskie od psychiatry.

Reklama

Zwolnienie od psychiatry

Zwolnienie L4 od psychiatry może wystawić tylko i wyłącznie lekarz psychiatra. Takich uprawnień nie posiadają psychologowie czy terapeuci. Mogą oni jedynie wspomagać działania, jakie zalecają specjaliści. Tak naprawdę bardzo często ten rodzaj współpracy jest wręcz nieodzowny. 

Chorzy potrzebują czasu na:

  •  regenerację, 
  •  uspokojenie, 
  • wsparcie lekami. 

Problemy natury psychicznej nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie w codzienności. Bardzo często nie pozwalają też na właściwe i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w pracy. Zwolnienie lekarskie od psychiatryma pomóc każdemu choremu w trudnym dla niego okresie. 

Reklama

Jak załatwić zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Jak dostać zwolnienie od psychiatry?Przede wszystkim należy udać się do wybranego specjalisty. W tym przypadku nie jest wymagane skierowanie od lekarza POZ, zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135). 

Taka procedura ma na celu ułatwienie dostępu do psychiatrów i skrócenie czasu oczekiwania na konsultację. Wspomniana Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej wyraźnie określa, iż z takiej wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą skorzystać osoby objęte powszechnym (obowiązkowym lub dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym (art.2 ust.1 pkt.1). 

Istnieje także możliwość wizyty prywatnej, nierefundowanej przez NFZ. Niezależnie od rodzaju konsultacji, każdy lekarz psychiatra ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Odpowiedź na pytanie, czy psychiatra prywatnie może wystawić zwolnienie lekarskiejest jak najbardziej twierdząca. 

Reklama

Zwolnienie lekarskie od psychiatry – jak długo? 

Zwolnienie lekarskie od psychiatry lekarz wystawia w sytuacjach, gdy chory pracownik nie może w sposób właściwy wykonywać swoich obowiązków. W całym systemie ubezpieczeń społecznych nie chodzi tylko o problemy wynikające z niedyspozycji fizycznej czy konkretnej jednostki chorobowej, ale także o problemy, których podłożem jest stan psychiczny. 

Tylko lekarz specjalista może taki stan ocenić i tylko lekarz może wystawić w tym zakresie zwolnienie chorobowe. Ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry? Zgodnie z art.8 wspomnianej wcześniej Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z 2004 r., zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracynie dłużej niż 182 dni.W tym przypadku ten rodzaj zwolnienia podlega takim samym zasadom, jak ogólnie przyjęte wobec każdej kategorii. 

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim od psychiatry nie może podejmować innej pracy zarobkowej. Wszystkie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy podlegają kontrolom ze strony pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzenie niewłaściwego wykorzystywania czasu zwolnienia jest przesłanką do unieważnienia zwolnienia i tym samym cofnięcia wypłaty zasiłku chorobowego. Czas zwolnienia to czas rekonwalescencji i stosowania wskazań, określonych przez prowadzącego lekarza. 

Reklama

Zwolnienie lekarskie od psychiatry – ile płatne?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Taką zasadę wprowadza art. 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Pacjent poradni psychiatrycznej nabywa prawo do zasiłku chorobowego, jeśli spełnia jeden z warunków:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu (art. 4 ust.1 pkt.1 ww. ustawy),
  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (art.4 ust.1 pkt.2 ww. ustawy).

Miesięczny zasiłek chorobowy, także z tytułu chorobowego od psychiatrywynosi 80 proc. podstawy wymiaru składki (art.11 ust.1 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą, określoną w art. 36 ust.1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Wszystkie dodatkowe składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy nagrody, wliczane są do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art.42 ust.1). 

Niezależnie od wysokości wynagrodzenia, jeżeli jest spełniony warunek pracy w pełnym wymiarze czasu, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia (art.45 ust.1). Ustawodawcy zależało, tworząc ten przepis, aby każdy chory na zwolnieniu lekarskim, również od psychiatry, mógł uzyskać minimum środków finansowych. 

Odpowiedź na pytanie, czy zwolnienie lekarskie od psychiatry jest płatne 100 proc. będzie zawsze negatywna. Przepisy przewidują możliwość zasiłku chorobowego w pełnej wysokości tylko w określonych przypadkach. Do takich należy okres ciąży lub niezdolności do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. L4 od psychiatrypodlega podstawowej zasadzie 80 procentowego naliczania zasiłku chorobowego.

Reklama

Czy ZUS podważa zwolnienie od psychiatry?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze ma prawo sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie od psychiatry zostało wystawione w sposób zasadny. W praktyce jednak bardzo trudno jest potwierdzić występowanie dolegliwości natury psychicznej. 

Komisja ZUS zwolnienia od psychiatry może w określonych sytuacjach podważyć i stwierdzić niestosowanie się do wymaganych warunków podczas tej szczególnej niezdolności do pracy. Ważne, aby na druku ZUS ZLA znajdowała się adnotacja „może chodzić”. Należy jednak pamiętać, iż to sformułowanie nie jest zezwoleniem na podejmowanie każdej aktywności fizycznej, a jedynie usprawiedliwieniem wykonywania zwykłych czynności życiowych, takich jak wizyty u terapeuty czy obecność na badaniach kontrolnych. 

Warto, aby lekarz wydał takie dodatkowe zalecenia, na przykład na spacery czy wyjazd w celu podreperowania zdrowia psychicznego. Z pewnością nie wolno podejmować innej pracy zarobkowej. Każdy chory musi liczyć się z koniecznością wezwania przed komisję ZUS, która ocenia zasadność zwolnienia lekarskiego od psychiatry.

Czytaj również

Bibliografia

  • 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Podobne artykuły
Mężczyzna na wózku
Grupa inwalidzka: przywileje. Ile wynosi i jak ją otrzymać?
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Ubezpieczenie dla dziecka
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje

Reklama


Sonda
Sonda redakcyjna
Jakie środki stosujesz, aby złagodzić suchy kaszel?
Unituss Junior