Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

L4 na dziecko – ile płatne zwolnienie lekarskie? Ile dni?

L4 na dziecko jest płatnym zwolnieniem lekarskim na opiekę. Bardzo często rodzice nie mają bliskich w rodzinie, którzy mogliby zająć się ich pociechami w czasie choroby. Szczególnie mocno borykają się z takim problemem ci opiekunowie, którzy posłali swoje dzieci do żłobka czy przedszkola, a to spowodowało falę nieprzerwanych chorób. W takich sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i zaprzestać na pewien czas świadczenia obowiązku pracy.
Kobieta z dzieckiem u lekarza
źródło:123RF
Spis treści

Ustawodawca przewidział konieczność wypłaty zasiłku opiekuńczego osobom ubezpieczonym, które muszą sprawować osobiście opiekę nad dzieckiem. Możliwości skorzystania z tego przywileju zostały szczegółowo przedstawione w przepisach prawa. Chyba nie ma rodzica, który nie skorzystałby z takiego udogodnienia. W jaki sposób można korzystać z chorobowego na dziecko? Ile dni może trwać takie zwolnienie? Odpowiedzi na te wszystkie pytania zawarte są w różnych aktach prawnych, a ich znajomość z pewnością pomoże opiekunowi dziecka.

Reklama

Opieka nad chorym dzieckiem

Zwolnienie na chore dziecko to możliwość sprawowania opieki bez konieczności utraty wszystkich środków finansowych, wynikających ze stosunku pracy. Naczelną ustawą w zakresie stosunków pracowniczych jest Kodeks Pracy, który nie określa w tym zakresie szczegółowych przepisów, ale daje dyspozycję do uregulowania prawa do zasiłku opiekuńczego na czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w drodze odrębnych przepisów (art. 189 Kodeksu Pracy). 

W kodeksie zostały przyznane tylko 2 dni w roku kalendarzowym wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia. Pracownik może odebrać 2 pełne dni lub 16 godzin, wolnych od pracy. W tym przypadku nie potrzebne jest L4 opieka na dziecko, a tylko wniosek ubezpieczonego rodzica, skierowany bezpośrednio do pracodawcy. 

Unituss Junior
Unituss Junior to syrop skuteczny w objawowym leczeniu suchego kaszlu o różnym pochodzeniu. Najczęściej są to infekcje górnych dróg oddechowych, ale stwierdzono także dobre działanie substancji czynnej leku w kaszlu astmatycznym.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
REKLAMA

Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje?

Wszystkie zasady opieki nad dzieckiem w ramach zwolnienia lekarskiego reguluje Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.1999 nr 60 poz. 636). Temu zagadnieniu poświęcono rozdział 7 przedmiotowej ustawy. 

Zasiłek opiekuńczy, wypłacany na podstawie zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem przysługuje ubezpieczonemu opiekunowi, zwolnionemu od obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki (art. 31 ust. 1 ww. ustawy). Kto może skorzystać z takiej formy zwolnienia z czasowego świadczenia pracy? 

Ustawodawca wymienia następujące kategorie:

 • rodzic,
 • rodzic adopcyjny,
 • rodzic zastępczy,
 • opiekun prawny,
 • osoba, która utrzymuje i wychowuje dziecko, nie będąc jego prawnym opiekunem.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, ale zasiłek opiekuńczy w ramach jednego zwolnienia lekarskiego otrzymuje tylko jedno z nich. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest posiadanie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego rodzica w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wiele osób zastanawia się czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego w ramach opieki nad chorym dzieckiem, gdy jedno z rodziców nie pracuje? Art. 34 wspomnianej ustawy wyraźnie stwierdza, iż zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu dziecku. Ale ustawodawca przewidział w tym zakresie jeden wyjątek. Zasada ta nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. 

Chorobowe na dziecko - wytyczne

Warunki uzyskania zwolnienia lekarskiego w ramach L4 na dziecko zostały określone w art. 32 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 

Zasiłek chorobowy na dziecko przysługuje do sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do 8 lat w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza. Przesłanką do uzyskania zwolnienia na dziecko jest także choroba niani, ale tylko w przypadkach posiadania zawartej z opiekunką umowy uaktywniającej, opisanej w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat,
 • dzieckiem w wieku do 8 lat w czasie choroby lub porodu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, jeśli jest to przeszkodą do sprawowania opieki nad chorym dzieckiem,
 • dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym,
 • chorym dzieckiem do lat 14,
 • chorym dzieckiem, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub takie orzeczeniem łącznie ze wskazaniami do stałej i długotrwałej opieki w procesie jego rehabilitacji, leczenia i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • dzieckiem do lat 18 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, jeśli sprawowanie opieki jest w takiej sytuacji utrudnione,
 • dzieckiem do lat 18 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do stałej opieki w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. 

Reklama

Opieka nad chorym dzieckiem – ile dni? 

Rodzice bardzo często nie wiedzą i zastanawiają się przyzwolnieniu na dziecko, ile dni wolnegood pracy im przysługuje? W tym zakresie nie ma dowolności, a przepisy prawa szczegółowo regulują tę kwestię. Art. 33 ust. 1 ww. ustawy podaje, ile może wynosić czas nieobecności w pracy w związku z opieką nad dzieckiem, gwarantujący zasiłek opiekuńczy

Oto podstawowe kryteria:

 •  do 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeliopieka sprawowana jest nad dziećmi w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym oraz w sytuacji sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia,
 •  do 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad dziećmi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 2a i 2b ustawy,
 • do 14 dni kalendarzowych w roku, jeśli dziecko powyżej 14 roku życia pozostaje z rodzicem we wspólnym gospodarstwie domowym w trakcie sprawowania opieki.

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem L4 przysługuje w takich samych wymiarach bez względu na liczbę dzieci w danej rodzinie. Miesięczny zasiłek opiekuńczy z tytułu takiej opieki wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). 

Reklama

L4 na dziecko – czy można wychodzić z domu? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zasiłek opiekuńczy, przysługujący ubezpieczonemu i zwalniający z czasowego obowiązku świadczenia pracy jest przyznawany w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem (art. 32 ust.1 ww. ustawy). 

Czy można wychodzić z domu w trakcie sprawowania takiej opieki? Przepisy prawa nie są jednoznaczne. Kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oceniają przede wszystkim zasadność opuszczenia mieszkania. Jeżeli opiekun musiał nagle wyjść do apteki lub sklepu to można uznać takie wyjście za usprawiedliwione. Ale pozostawienie dziecka na kilka godzin innej osobie i załatwianie spraw osobistych może być podstawą do cofnięcia zasiłku opiekuńczego. Takie sytuacje świadczą bowiem o wykorzystywaniu zwolnienia w nieprawidłowy sposób. 

Ustawodawca rozróżnia 3 przyczyny, które są podstawą do zaprzestania wypłacania zasiłku opiekuńczego:

 • wykonywanie pracy zarobkowej przez rodzica, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego na opiekę,
 • obecność członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą spełniać taką opiekę,
 • celowe i świadome wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego opieki nad dzieckiem w sposób niewłaściwy.

Czytaj również

Bibliografia

 • 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa),
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje
Ubezpieczenie dla dziecka
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Chorobowe w ciąży – jak obliczyć? Kto i kiedy wypłaca?
Kobieta w ciąży trzyma się za brzuch
Podobne artykuły
Mężczyzna na wózku
Grupa inwalidzka: przywileje. Ile wynosi i jak ją otrzymać?
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?

Reklama


Sonda
Sonda redakcyjna
Jakie środki stosujesz, aby złagodzić suchy kaszel?
Unituss Junior