Najzdrowsze miejsce w internecie

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa to cenne źródło komórek macierzystych. To krew, która zostaje w pępowinie oraz łożysku po narodzinach dziecka. Pobiera się ją tuż po porodzie po „odpępnieniu dziecka”. Komórki macierzyste w niej zawarte mają duże zdolności samoodnowy i przekształcania się w składniki krwi, dzięki czemu można ich użyć do leczenia wielu chorób. W tym dziale dowiesz się wszystkiego o krwi pępowinowej i komórkach macierzystych.

  Przed przyjściem na świat nowego członka rodziny, przyszli rodzice muszą podjąć wiele ważnych decyzji. Jedną z nich może okazać się ta dotycząca bankowania krwi pępowinowej. Praktyka zyskuje na popularności, dzięki nieinwazyjnej metodzie pobierania komórek macierzystych znajdujących się w krwi pępowinowej.

  Przeszczep komórek macierzystych to alternatywa dla przeszczepów szpiku, w których jak wiadomo bardzo często trudno znaleźć odpowiedniego dawcę szpiku kostnego. 

  Dla tych, którzy pierwszy raz spotykają się z tematem pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej podczas porodu, pomocne mogą okazać się artykuły opublikowane w tym dziale.

  Przyszli rodzice dowiedzą się, co to jest krew pępowinowa i komórki macierzyste; jak i kiedy pobiera się krew pępowinową; jaki jest koszt bankowania komórek macierzystych i do czego są później wykorzystywane.

  Pobieranie i zastosowanie krwi pępowinowej

  Krew pępowinową można pobrać tylko raz w życiu, robi się to podczas porodu, zaraz po odpępnieniu noworodka. Zawarte w krwi pępowinowej komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, z olbrzymim potencjałem do namnażania się.

  Posiadają także zdolności do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki tworząc w ten sposób tkanki.

  Wyizolowane z krwi pępowinowej komórki macierzyste mogą zostać wykorzystane do leczenia co najmniej 80 chorób, wśród nich możemy wyróżnić między innymi:

  • Ostre białaczki (szczególnie limfoblastyczna i szpikowa)
  • Białaczki przewlekłe (w tym: limfatyczna oraz szpikowa)
  • Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej (między innymi niedokrwistość aplastyczna czy Fanconiego)
  • Zespoły rozrostowe układu chłonnego (takie jak: chłonniak nieziarniczy, ziarnica złośliwa, białaczka prolimfocytowa)
  • Choroby fagocytów
  • Zaburzenia lub brak funkcji enzymów (na przykład zespół Huntera, zespół Sanfilippo, Zespół Scheie’a)
  • Choroby histocytów (np. histocytoza-X)
  • Dziedziczne anomalie krwinek czerwonych (np. talasemia)
  • Dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego (ataksja-telangiekazja, zespół nagich limfocytów, ciężka złożona niewydolność układu odpornościowego i wiele innych)
  • Pozostałe choroby dziedziczne (m.in. osteoporoza)
  • Dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych (wrodzona małopłytkowość)
  • Choroby komórek plazmatycznych (szpiczak mnogi, białaczka plazmocytowa)
  • Pozostałe nowotwory złośliwe (rak piersi i rak nerki, neuroblastoma).

  Co istotne z punktu widzenia rodziny - zabezpieczone podczas porodu komórki macierzyste z krwi pępowinowej, zamrożone w odpowiedniej temperaturze i zmagazynowane w banku komórek macierzystych, mogą posłużyć jako lek nie tylko dla dziecka, od którego zostały pobrane.

  Terapia komórkami macierzystymi może być skuteczna także w przypadku leczenia rodzeństwa dawcy komórek macierzystych.

  Zastosowanie komórek macierzystych

  Komórki macierzyste mają także zastosowanie w medycynie estetycznej oraz regeneracyjnej. w medycynie regeneracyjnej stosuje się je u pacjentów cierpiących m.in. na choroby neurologiczne, ortopedyczne, reumatologiczne lub kardiologiczne.

  Medycyna estetyczna z kolei oferuje różne zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych: leczenie łysienia u kobiet i mężczyzn, leczenie oparzeń, regeneracja twarzy, szyi i dekoltu, leczenie zaniku nerwu wzrokowego, podanie komórek macierzystych do stawów kolanowego, biodrowego, skokowego czy barkowego oraz leczenie komórkami macierzystymi trudno gojących się ran.

  Jak wybrać bank krwi pępowinowej?

  Jeżeli już przyszli rodzice zdecydują się na bankowanie krwi pępowinowej, kolejną ważną kwestią będzie wybór banku komórek macierzystych. W Polsce działa kilka prywatnych, nazywanych rodzinnymi, banków komórek macierzystych.

  Oprócz rodzinnych banków komórek macierzystych, istnieją także banki finansowe przez państwo.

  Korzystając z ich usług nie ponosimy kosztów bankowania krwi pępowinowej, jednocześnie jednak, nie mamy też kontroli nad pobraną próbką - w momencie jej przekazania dawca traci do niej prawo.

  Krew pępowinowa w banku publicznym ma bowiem służyć potrzebującym, komórki macierzyste trafią więc do osób, które czekają na przeszczep w klinikach transplantologii.

  Koszt zbankowania kamórek macierzystych to około 2000 złotych, cena obejmuje pobranie krwi pępowinowej, przebadanie pobranej krwi, oraz badania krwi pobranej od matki - to jednorazowy koszt, ale nie jedyny.

  Za roczny abonament za przechowywanie zamrożonych komórek macierzystych zapłacimy około 500 złotych.

  Czy warto bankować krew pępowinową?

  Terapia komórkami macierzystymi to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. Obecnie trwają już badania kliniczne nad wykorzystaniem komórek m.in. w leczeniu:

  • cukrzycy,
  • zawału serca,
  • udaru mózgu,
  • stwardnienia rozsianego,
  • choroby Parkinsona,
  • choroby Alzheimera,
  • chorób wątroby,
  • tocznia,
  • uszkodzenia rdzenia kręgowego,
  • dystrofii mięśniowej,
  • oparzeń.

  Dlatego zbankowanie krwi pępowinowej może okazać się jedną z ważniejszych decyzji.

  Aby pomóc w jej podjęciu przygotowaliśmy artykuły skonsultowane z naszymi ekspertami, dotyczącymi wszystkich nurtujących pytań na temat krwi pępowinowej, bankowania krwi pępowinowej, komórek macierzystych i chorób, w których leczeniu są wykorzystywane.