Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Syrop Clemastinum Hasco - skład. Jakie dawkowanie u dzieci?

Clemastinum Hasco to syrop przeznaczony do łągodzenia objawów alergii: między innymi zapalenia błony śluzowej nosa czy świądu skóry. Hamuje także wydzielanie wodnistej wydzieliny, kichanie czy łzawienie. Zawiera klemastynę w postaci fumaranu.
Spis treści

Reklama

Skład leku Clemastinum Hasco

1 tabl. zawiera 1 mg klemastyny w postaci fumaranu; tabl. zawierają laktozę jednowodną. 10 ml syropu zawiera 1 mg klemastyny w postaci fumaranu; syrop zawiera maltitol ciekły (E 965), glikol propylenowy (E 1520), parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i propylu.

Reklama

Jakie ma działanie?

Lek przeciwhistaminowy, kompetycyjny antagonista receptorów histaminowych H1 z grupy pochodnych etanoloaminy. Zmniejsza wywołane przez histaminę rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych prowadzące do wystąpienia obrzęków oraz hamuje pohistaminowy skurcz mięśni gładkich naczyń włosowatych, przewodu pokarmowego i układu oddechowego.

Łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (kichanie, wodnista wydzielina z nosa, łzawienie) oraz alergii skórnych (pokrzywka, obrzęk, świąd). Klemastyna wykazuje także działanie cholinolityczne i hamujące czynność OUN. Szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność ok. 39%).

Początek jej działania występuje po 1-2 h od podania doustnego i utrzymuje się 10-12 h, a niekiedy nawet do 24 h. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 2-5 h. Jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem, głównie w postaci metabolitów. T0,5 wynosi ok. 21 h.

Wskazania do stosowania Clemastinum Hasco

Łagodzenie objawów alergii skórnych (takich jak: zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, świąd) oraz skórnych objawów obrzęku naczynioruchowego (obrzęku Quinckego). Łagodzenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: wodnista wydzielina z nosa, kichanie i łzawienie.

Reklama

Jakie są przeciwwskazania przed stosowaniem?

Nadwrażliwość na klemastynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne związki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny - z grupy pochodnych etanoloaminy (jak np. difenhydramina, chlorfeniramina). Jednoczesne stosowania inhibitorów MAO. Nie stosować u dzieci w 1. rż.

Reklama

Ostrzeżenia przed stosowaniem Clemastinum Hasco

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, ze zwężeniem odźwiernika, z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej, z rozrostem gruczołu krokowego lub niedrożnością szyi pęcherza moczowego, z nadczynnością tarczycy, astmą oskrzelową, chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym, z porfirią (klemastyna może nasilać objawy kliniczne tej choroby) i u pacjentów w podeszłym wieku (z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych tj. zawroty głowy, sedacja, obniżenie ciśnienia krwi).

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania klemastyny. Należy unikać stosowania klemastyny jednocześnie z lekami hamującymi czynność OUN. Tabl. zawierają laktozę jednowodną - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

10 ml syropu zawiera 7200 mg maltitolu ciekłego (E 965), około 369 mg glikolu propylenowego (E 1520), 21,6 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E 218), 1,8 mg propylu parahydroksybenzoesanu.

Parahydroksybenzoesan metylu i propylu zawarte w syropie mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość maltitolu w syropie, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Syrop może mieć lekkie działanie przeczyszczające; wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu. 10 ml syropu zawiera 4,19 mg sodu - mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 10 ml syropu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

Clemastinum Hasco a ciąża

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych wyników oceny bezpieczeństwa stosowania niewskazane jest podawanie klemastyny kobietom w ciąży. Klemastyna może być stosowana w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Klemastyny nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, ponieważ przenika ona do mleka, w którym osiąga 1/4 do 1/2 wartości stężenia w osoczu krwi matki.

Reklama

Efekty uboczne Clemastinum Hasco

Najczęściej występują: sedacja, senność, ból i zawroty głowy, zaburzenia koordynacji, bóle żołądka, nudności, zaparcia, biegunki, wymioty, zwiększenie gęstości wydzieliny w drogach oddechowych.

Ponadto mogą wystąpić: splątanie, niepokój, nadmierne pobudzenie, uczucie zmęczenia, drżenia, bezsenność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy w uszach, drgawki, zaburzenia koncentracji, brak łaknienia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nosa i gardła, uczucie zatkanego nosa, niedociśnienie tętnicze, kołatanie serca, tachykardia, skurcze dodatkowe, pokrzywka, wysypka, świąd, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, nadmierna potliwość, dreszcze, nadwrażliwość na światło.

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia obniżenia ciśnienia tętniczego, sedacji i zawrotów głowy.

Interakcje leku Clemastinum Hasco z innymi

Równoczesne stosowanie klemastyny i leków wpływających hamująco na OUN (w tym barbituranów, anksjolityków, neuroleptyków) powoduje nasilenie hamującego działania na OUN - należy unikać jednoczesnego stosowania klemastyny z wyżej wymienionymi lekami.

Klemastyna nasila działanie alkoholu etylowego na OUN - nie należy pić alkoholu podczas stosowania klemastyny. Jednoczesne stosowanie klemastyny z lekami przeciwcholinergicznymi może nasilać działanie przeciwcholinergiczne tych leków.

Inhibitory MAO przedłużają i nasilają działanie przeciwcholinergiczne i hamujący wpływ klemastyny na OUN, dlatego jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

Dawkowanie leku Clemastinum Hasco

Doustnie. Dorośli: 1 mg (10 ml syropu) 2 razy na dobę rano i wieczorem. Maksymalna dawka dobowa dla osób dorosłych wynosi 6 mg (tj. do 60 ml syropu na dobę). Dzieci w wieku 1-3 lat: 0,25-0,5 mg (2,5-5 ml syropu) 2 razy na dobę rano i wieczorem.

Dzieci w wieku 3-6 lat: 0,5 mg (5 ml syropu) 2 razy na dobę rano i wieczorem. Dzieci w wieku 6-12 lat: 0,5-1 mg (5-10 ml syropu) 2 razy na dobę rano i wieczorem. Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 mg (10 ml syropu) 2 razy na dobę rano i wieczorem.

Klemastyna może wpływać na wyniki testów skórnych - należy przerwać przyjmowanie preparatu co najmniej 3 dni przed wykonaniem testów alergicznych. Podczas stosowania klemastyny nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Czytaj również

Podobne leki
Aviomarin
Clemastinum WZF - skład i dawkowanie. Na co jest ten lek?
Clemastinum Aflofarm
Noctis – działanie i dawkowanie. Skutki uboczne.

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!