Nowy sklep

już ON-LINE

Kość ramienna

Kość ramienna człowieka to najdłuższa kość w górnej kończynie. Budowa kości ramiennej obejmuje trzon, koniec bliższy i koniec dalszy. Sprawdź, co to jest guzek większy i guzek mniejszy kości ramienia.


Reklama

Spis treści

Kość ramienna anatomia

Kość ramienna (humerus) jest najdłuższą kością kończyny górnej. Składa się z trzonu (corpus) i dwóch zaokrąglonych końców - bliższego i dalszego. Bliższy koniec zwany głową kości ramiennej (caput humeri) połączony jest z resztą kości okrężnym rowkiem - szyjką anatomiczną (collum anatomicum) w sąsiedztwie, której znajdują się dwa guzki, guzek większy i guzek mniejszy (tuberculum majus et tuberculum minus).

Kość ramienna guzek większy, guzek mniejszy

Guzek większy jest położony na końcu kości ramiennej. Znajdują się na nim przyczepy mięśni ramienia: przyczep mięśnia nadgrzebieniowego, przyczep mięśnia podgrzebieniowego oraz przyczep mięśnia obłego mniejszego. Natomiast guzek mniejszy to miejsce przyczepu ścięgna mięśnia podłopatkowego. Między guzkiem większym a guzkiem mniejszym kości ramiennej zlokalizowana jest bruzda międzyguzkowa dla ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.

Reklama

Kość ramienna budowa

Nieco zwężony odcinek kości poniżej głowy i guzków nazywany jest szyjką chirurgiczną (collum chirurgicum). Dalszy koniec kości ramiennej nazywa się kłykciem kości ramiennej. Po obu jego stronach znajdują się guzki: nadkłykieć przyśrodkowy (epicondylus medialis) i nadkłykieć boczny (epicondylus lateralis).

Na tylnej stronie nadkłykcia przyśrodkowego położona jest bruzda nerwu łokciowego (sulcus nervi ulnaris), w której tuz pod skóra biegnie nerw łokciowy. Dlatego uderzenie w tą okolicę skutkuje bólem oraz nieprzyjemnym mrowieniem odczuwanym po stronie łokciowej przedramienia, aż do palca małego.

Na kłykciu pomiędzy nadkłykciami znajduje się powierzchnia stawowa dla połączenia z kośćmi przedramienia. Składa się ona z dwóch części łokciowej i promieniowej. Część łokciowa nazwana została bloczkiem (trochlea humeri). Służy on do połączenia z wcięciem bloczkowym kości łokciowej. Część promieniowa to główka (capitulum humeri), która łączy się z dołkiem głowy kości promieniowej. Bezpośrednio nad bloczkiem po stronie przedniej znajduję się dół dziobiasty (fossa coronoidea) a po stronie tylnej dół wyrostka łokciowego (fossa olecrani). Nad główką kości ramiennej występuje dół promieniowy (fossa radialis).Kośćramienna">

Kość ramienna


Reklama

Kość ramienna