string(8) "szukanie" Kość ramienna (anatomia) - jak jest zbudowana?

Kość ramienna (anatomia) - jak jest zbudowana?

Kość ramienna człowieka to najdłuższa kość w górnej kończynie. Budowa kości ramiennej obejmuje trzon, koniec bliższy i koniec dalszy. Dowiedz się też, gdzie jest guzek większy i guzek mniejszy kości ramienia.


Reklama

Spis treści

Budowa kości ramiennej

Kość ramienna (łac. humerus) jest najdłuższą kością kończyny górnej. Składa się z trzonu (corpus) i dwóch zaokrąglonych końców - bliższego i dalszego.

Bliższy koniec zwany głową kości ramiennej (caput humeri) połączony jest z resztą kości okrężnym rowkiem - szyjką anatomiczną (collum anatomicum) w sąsiedztwie, której znajdują się dwa guzki, guzek większy i guzek mniejszy (tuberculum majus et tuberculum minus).

Guzek większy i guzek mniejszy kości ramiennej

Guzek większy jest położony na końcu kości ramiennej. Znajdują się na nim przyczepy mięśni ramienia: 

  • przyczep mięśnia nadgrzebieniowego,
  • przyczep mięśnia podgrzebieniowego
  • przyczep mięśnia obłego mniejszego.

Natomiast guzek mniejszy to miejsce przyczepu ścięgna mięśnia podłopatkowego. Między guzkiem większym a guzkiem mniejszym kości ramiennej zlokalizowana jest bruzda międzyguzkowa dla ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.

Szyjka chirurgiczna i bruzda stawu łokciowego kości ramiennej

Nieco zwężony odcinek kości poniżej głowy i guzków nazywany jest szyjką chirurgiczną (collum chirurgicum). Dalszy koniec kości ramiennej nazywa się kłykciem kości ramiennej. Po obu jego stronach znajdują się guzki: nadkłykieć przyśrodkowy (epicondylus medialis) i nadkłykieć boczny (epicondylus lateralis).

Na tylnej stronie nadkłykcia przyśrodkowego położona jest bruzda nerwu łokciowego (sulcus nervi ulnaris), w której tuz pod skóra biegnie nerw łokciowy. Dlatego uderzenie w tą okolicę skutkuje bólem oraz nieprzyjemnym mrowieniem odczuwanym po stronie łokciowej przedramienia, aż do palca małego.

Na kłykciu pomiędzy nadkłykciami znajduje się powierzchnia stawowa dla połączenia z kośćmi przedramienia. Składa się ona z dwóch części łokciowej i promieniowej. Część łokciowa nazwana została bloczkiem (trochlea humeri). Służy on do połączenia z wcięciem bloczkowym kości łokciowej.

Część promieniowa to główka (capitulum humeri), która łączy się z dołkiem głowy kości promieniowej.

Bezpośrednio nad bloczkiem po stronie przedniej znajduję się dół dziobiasty (fossa coronoidea) a po stronie tylnej dół wyrostka łokciowego (fossa olecrani). Nad główką kości ramiennej występuje dół promieniowy (fossa radialis).

Bibliografia

  • Bochenek A., Reicher M.: „Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!