Nowy sklep

już ON-LINE

Układ mięśniowy

Układ mięśniowy człowieka odpowiada za ruch ludzkiego szkieletu. Na mięśnie składają się brzusiec oraz ścięgna. Zobacz schemat mięśni człowieka.


Spis treści

Zadaniem układu mięśniowego jest wprawianie w ruch całego szkieletu ludzkiego, umożliwienie funkcjonowania narządów wewnętrznych oraz zapewnienie stałego krążenia krwi w organizmie. Mięśnie są pobudzane do pracy przez impulsy nerwowe zależnie lub niezależnie od naszej woli. W organizmie człowieka występuje około 400 mięśni, które stanowią nawet do 40% masy ciała.

Rodzaje mięśni

Wyróżnia się trzy rodzaje mięśni:

  • mięśnie gładkie, których czynność jest poza kontrolą świadomości,
  • mięśnie poprzecznie prążkowane, podlegające naszej woli,
  • mięsień sercowy, pracujący niezależnie od świadomości.

Mięśnie poprzeczne prążkowane

Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe powodują ruchy szkieletu i ustalają położenie jednych kości w stosunku do drugich. Zbudowane są z dwóch podstawowych części: brzuśca i łącznotkankowych ścięgien. Brzusiec to czynna część mięśnia zbudowana z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych, natomiast ścięgna łączą brzusiec z kością, przenosząc w ten sposób siłę skurczu mięśni na elementy kostne.

Kształt mięśni

Mięśnie mają różnorodne kształty, które podzielono na trzy zasadnicze grupy: mięśnie długie, szerokie i krótkie. Mięśnie długie występują głównie na kończynach, często układając się w kilka warstw. Mięśnie szerokie są większe i szersze, ale zwykle spłaszczone i cienkie. Większość z nich buduje ściany wielkich jam ciała głównie klatki piersiowej, brzucha i miednicy. Mięśnie krótkie występują w okolicach, gdzie ruchy są nieznaczne, lecz wymagają znacznej siły. Są umiejscowione na przykład wokół kręgosłupa czy stawów. Czwartą grupę mięśni stanowią mięśnie mieszane mające cechy przynajmniej dwóch z trzech grup głównych. Należą do nich między innymi zwieracze.Układmięśniowy" class="art__hash-separator">

Układ mięśniowy


Układ mięśniowy