Choroby, które należy zgłaszać do sanepidu

Spis zagrażających ludzkiemu życiu chorób zawarty jest w ustawie o chorobach zakaźnych. Każdą z nich należy zgłaszać w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Spis treści

Ustawa o chorobach zakaźnych

Spis chorób, które powinno się zgłaszać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, zawarty jest w załączniku ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi. W 2012 roku listę tę uzupełniono o choroby przenoszone drogą płciową (rzeżączkę i kiłę), gruźlicę, choroby wywoływane przez prądki (mykobakteriozy), a także choroby zakaźne układu moczowego.

Spis groźnych dla zdrowia chorób

Lista chorób zakaźnych, które należy zgłaszać w najbliższym ośrodku sanepidu liczy niemal 50 różnych chorób. Zalicza się do nich wszelkie zakaźne choroby wirusowe oraz bakteryjne, na które może zachorować znaczna ilość osób będących w promieniu ich oddziaływania. Stąd też o pojawieniu się ogniska choroby powinien zostać poinformowany najbliższy ośrodek sanitarno-epidemiologiczny.

Groźne choroby zakaźne

Do listy chorób zakaźnych zalicza się między innymi ostre choroby zakaźne, które mają dużą siłę oddziaływania, takie jak dur brzuszny (inaczej tyfus), gruźlica, wąglik, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), ospa prawdziwa, płonica (szkarlatyna). Mimo że większość z tych chorób uznaje się za zwalczone, to każde możliwe, nowe ognisko choroby należy zgłaszać do sanepidu.

Choroby przenoszone drogą płciową

Lista chorób zakaźnych obejmuje również wszelkie groźne choroby przenoszone drogą płciową. Znajduje się na niej między innymi wirus HIV oraz AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności. W 2012 roku na listę chorób powróciła kiła oraz rzeżączka. W przypadku drugiej z nich antybiotykoterapia przestaje być skuteczna, a liczba osób zarażonych rośnie. Wpisane na listę zostały również nierzeżączkowe zapalenia dróg moczowych.

Niebezpieczne zoonozy

Na liście chorób zakaźnych, które należy zgłaszać do sanepidu, znajdują się również groźne dla człowieka zoonozy, czyli choroby przenoszone przez zwierzęta. Należą do nich między innymi: dżuma, ornitoza, brucelioza, leptospiroza, nosacizna, pryszczyca, kampylobakterioza, wścieklizna czy mniej znana jersinioza. Choroby te przenoszone są głównie przez zwierzęta domowe, hodowlane oraz żyjące w pobliżu ludzkich domostw. Do zachorowania dochodzi przez zjedzenie zakażonego mięsa lub kontakt z odchodami zwierząt.

Choroby pasożytnicze

Do niebezpiecznych zakażeń dochodzi również przez pasożyty, głównie tasiemce oraz kleszcze. Zalicza się do nich takie choroby jak bąblownica, wągrzyca, bolerioza, kryptosporydioza, malaria. Bakterie zakaźne przenoszone są poprzez ugryzienie lub ukąszenie pasożytów.

Skuteczne szczepienia

Na wiele z wymienionych na liście chorób zakaźnych można i należy się szczepić. Są to między innymi choroby wieku dziecięcego, takie jak świnka, różyczka, ospa wietrzna, odra, grypa, błonica, tężec czy wirusowe zapalenia wątroby. Szczepienia zmniejsza lub zupełnie eliminuje ryzyko zachorowania na wymienione wyżej choroby zakaźne.

Nowe wirusy

Od niedawna obowiązkowi szczepienia podlegają również inne choroby wpisane na listę chorób zakaźnych. Mowa o meningokokach oraz pneumokokach, które w liście chorób zakaźnych widnieją jako „inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis” oraz „inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae”.

Wywołują wiele chorób, między innymi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc, zatok, ucha środkowego oraz oskrzeli, anginę, a nawet szkarlatynę. Dlatego, mimo że choroby te nie zostały wpisane w kalendarz szczepień, należy zadbać o odpowiednią ochronę przez zakażeniem, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Pełnej listy chorób zakaźnych, które zgłasza się sanepidowi, należy szukać na stronach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Oceń artykuł

(liczba ocen 23)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Zamknij