Hermafrodyta, czyli obojnactwo - czym się charakteryzuje?

Hermafrodyta to człowiek, u którego już w życiu płodowym wykształcają się zarówno organy płciowe męskie jak i żeńskie. Obojnactwo występuje nie tylko w świecie ludzi, obojnaki żyją, i to w niemałej ilości, w środowisku zwierzęcym oraz roślinnym.
Obojnactwo
Źródło: 123RF

Spis treści

Co to znaczy hermafrodyta?

Hermafrodyta oznacza organizm łączący w sobie zarówno narządy płciowe męskie jak i żeńskie. Inaczej określa się takiego człowieka jako obojnaka. Jednak obojnactwo występuje u ludzi rzadziej (raz na 1000 przypadków; w niektórych źródłach podaje się, że raz na 500 urodzeń), natomiast w świecie przyrody (u roślin i zwierząt) pojawia się dość często.

Termin „hermaphroditus” z języka łacińskiego tłumaczony jest jako obupłciowy, czyli interseksualny. Swoją nazwę hermafrodyci zawdzięczają odwołaniu do greckiego mitu o nimfie Salmakis, która nieszczęśliwie zakochała się w synu Hermesa i Afrodyty i poprosiła bóstwa by połączyły ciała młodych w jeden twór. Tak powstała Hermafrodyta o cechach narządów rozrodczych męskich i żeńskich jednocześnie.

Hermafrodyta – charakterystyka 

Obojnak rodzi się jako osoba interpersonalna. Posiada zatem zarówno narządy płciowe żeńskie, jak i męskie. Mowa tutaj o organach płciowych zewnętrznych, które widać gołym okiem po urodzeniu, jak i o wewnętrznych (takich jak np. jajniki), które wytworzyły się jeszcze podczas życia płodowego.

Trudno zgadnąć jak płciowo będzie się utożsamiała taka osoba kiedy dorośnie.We wczesnym dzieciństwie z reguły jest na taką obserwację jeszcze zbyt wcześnie. Dopiero w okresie dojrzewania płciowego u hermafrodyty ustala się podążanie w stronę tożsamości z płcią żeńską lub męską. Bardzo często jednak tuż po urodzeniu lekarz wraz z rodzicami obojnaka decydują o płci dziecka i orzekają o operacji korygującej narządy płciowe dziecka zgodnie z podjętymi ustaleniami.Nierzadko rodzice nieświadomie szykują w ten sposób swojemu potomkowi piekło na ziemi, ponieważ kiedy dorośnie może się okazać, że jego tożsamość płciowa jest odmienna od tej, którą zafundowali mu opiekunowie.

Przyczyny powstawania hermafrodyty

Za występowanie zjawiska jakim jest hermafrodytyzm u ludzi podejrzewa się czynniki genetyczne lub hormonalne. 

Ściślej za obojnactwo u ludzi pod względem genetycznym mogą odpowiadać m.in. chromosomy, których liczba oraz struktura odbiega od prawidłowej.

Obojnactwo u człowieka może być także spowodowane zaburzeniami hormonalnymi występującymi w życiu płodowym. Może się tak zdarzyć jeśli kobieta ciężarna przyjmuje niektóre leki, np. preparaty androgenne, zwłaszcza w pierwszym stadium ciąży. Innym powodem może byćprzerost nadnerczy u płodu, a także występowanie nowotworów, które wytwarzają androgeny. 

Rodzaje hermafrodytyzmu

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje hermafrodytyzmu, jednak obserwuje się też hybrydy poniżej wymienionych:

●      obojnactwo prawdziwe (hermafrodytyzm prawdziwy) – cechą wyróżniającą tego najrzadziej występującego typu hermafrodytyzmu jest istnienie zarówno jajnika jak i jądra, często po jednym organie płciowym na każdą stronę oraz obojnaczych narządów płciowych zewnętrznych, widocznych zaraz po urodzeniu;

●      obojnactwo rzekome żeńskie (hermafrodytyzm rzekomy żeński) – obojnactwo rzekome żeńskie polega na tym, że wewnętrzne organy płciowe odpowiadają żeńskim narządom, a zewnętrzne narządy wyglądają jak u mężczyzny, np. przerośnięta łechtaczka przypomina małe prącie; 

  • obojnactwo rzekome męskie (hermafrodytyzm rzekomy męski) – to sytuacja kiedy wewnętrzne narządy płciowe są męskie, a zewnętrzne wyglądają jak żeńskie.

Leczenie hermafrodytyzmu

Leczenie hermafrodytyzmu jest kwestią dyskusyjną. Obojnactwo określa się jako zaburzenie płciowe, podczas gdy hermafrodyci pragną często postrzegania ich jako odrębnej płci i pozwolenia na to by byli akceptowani takimi jakimi są.Niektóre ustawodawstwa dopuszczają taką ewentualność. Jednak większość państw normuje tylko dwie płcie: żeńską i męską.

Obojnactwo u ludzi często jest operowane zaraz po urodzeniu, o czym pisano powyżej. Wówczas lekarz w porozumieniu z opiekunami decydują, która płeć jest dominująca u dziecka i tę pozostawiają. 

W przypadku hermafrodytyzmu prawdziwego jest to często dostrzegalne gołym okiem. Natomiast w pozostałych dwóch sytuacjach wybór płci nie jest taki łatwy. Tożsamość płciowa zarówno u hermafrodytów rzekomych męskich, jak u obojnaków rzekomych żeńskich wykształca się dopiero w trakcie dojrzewania płciowego. Stąd głosy aby wstrzymać się z operacją do tego czasu, a nawet do okresu jeszcze późniejszego, kiedy świadomość własnej płci będzie ewidentna. 

Czytaj też:

Oceń artykuł

(liczba ocen 22)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!