Znajdź chorobę

Żylaki powrózka nasiennego - objawy, leczenie

Żylaki powrózka nasiennego charakteryzują się zbieraniem krwi w poszerzonych żyłach. Dochodzi do patologicznego poszerzenia światła naczyń żylnych, które otaczają jądro oraz nasieniowód. Dotyka zwykle mężczyzn w wieku 15-25 lat. Poznaj przyczyny, objawy oraz metody leczenia żylaków powrózka nasiennego.

Spis treści

Powrózek nasienny jest strukturą anatomiczną ciała mężczyzny. Mianem powrózka nasiennego określa się wszystkie twory wchodzące i wychodzące z moszny. Biegnie w kanale pachwinowym i otoczony jest osłonkami wywodzącymi się z warstw ściany brzucha.

Powrózek nasienny - co to jest?

Powrózek nasienny można porównać do kabla wielożyłowego. W jego skład wchodzą przede wszystkim:

 • nasieniowód i jego naczynia,
 • tętnica i żyła mięśnia dźwigacza jądra,
 • tętnica jądrowa,
 • splot wiciowaty, czyli układ żył odprowadzających krew z jądra. Splot wiciowaty na pewnej wysokości przechodzi w żyłę jądrową.

Żylaki powrózka nasiennego - czym są?

Częstym schorzeniem jest wystąpienie żylaków powrózka nasiennego, czyli patologicznego poszerzenia światła naczyń żylnych otaczających jądro i nasieniowód. W poszerzonych żyłach zbiera się krew, której odpływ jest utrudniony.

Żylaki powrózka nasiennego (podobnie jak żylaki kończyn dolnych) są ściśle związane z przyjęciem przez człowieka postawy pionowej - krew płynąca „pod górę” wytwarza wysokie ciśnienie hydrostatyczne w żyłach, powrót krwi do serca jest utrudniony. Jeśli zastawki żył nie są wydolne i zachodzą pewne niekorzystne warunki anatomiczne, dochodzi do zalegania krwi i poszerzenia naczynia żylnego, powstają żylaki.

Żylaki powrózka nasiennego tworzą się w zdecydowanej większości (ok. 90%) po lewej stronie. Jest to uwarunkowane budową anatomiczną. Lewe jądro położone jest niżej niż prawe, a żyła jądrowa lewa różni się od żyły jądrowej prawej. Podczas gdy prawa uchodzi pod kątem ostrym do żyły głównej dolnej, lewa uchodzi pod kątem prostym do żyły nerkowej, a więc nieco wyżej niż prawa. Skutkuje to faktem, że żyła jądrowa lewa jest znacznie dłuższa od prawej, a więc słup krwi wywołuje wyższe ciśnienie hydrostatyczne.

Żylaki powrózka nasiennego - zachorowalność

Częstość występowania żylaków powrózka nasiennego to, uśredniając wyniki podawane przez różnych badaczy, około 15%. Występują bardzo rzadko przed 12. rokiem życia, natomiast od 15. roku życia częstość występowania stabilizuje się na podanym poziomie. Najczęściej rozpoznawane są u mężczyzn w wieku 15-25 lat.Bibliografia

 • Borkowski A.,Urologia,,Warszawa, 2006
 • Zieliński J., Leńko J. ,Urologia,,Warszawa, 1993
 • Siroky M., Oates R., Babayan R.,Podręcznik urologii. Diagnostyka i leczenie,,Lublin 2006
 • American Society for Reproductive Medicine Practice Committee,Report on Varicocele and Infertility. Fertility and Sterility, 86(Suppl 4),,2006
 • Lee J., Binsaleh S., Lo K., Jarvi K.,Varicoceles: the diagnostic dilemma. J Androl.; 29(2),,Mar-Apr 2008
 • Kumanov P., Robeva R.N., Tomova A.,Adolescent varicocele: who is at risk?. Pediatrics.; 121(1),,Jan 2008
 • Resim S., Cek M., Fazlioglu A., et al.,Echo-colour Doppler ultrasonography in the diagnosis of varicocele. Int Urol Nephrol.; 31(3),,1999
 • Moore K.L.; Dalley A.F.,Clinically Oriented Anatomy. 5th Edition,Lippincott Williams & Wilkins,2006
 • Cornud F., Belin X., Amar E., et al.,Varicocele: strategies in diagnosis and treatment. Eur Radiol.; 9(3),,1999
 • Das K.M., Prasad K., Szmigielski W., Noorani N.,Intratesticular varicocele: evaluation using conventional and Doppler sonography. AJR Am J Roentgenol.; 173(4),,Oct 1999
 • McClure R.D., Hricak H.,Scrotal ultrasound in the infertile man: detection of subclinical unilateral and bilateral varicoceles. J Urol.; 135(4),,Apr 1986
 • Speroff L., Fritz M.A.,Male infertility. In Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 7th ed.,Lippincott Williams & Wilkins,Philadelphia, 2005
Pytanie: Czy zdecydujesz się na bankowanie krwi pępowinowej swojego dziecka?

  Tak. Uważam, ze to dobre zabezpieczenie jego zdrowia

  Nie wiem, muszę głębiej zapoznać się z tematem

  Nie. Sądzę, że nie będzie to konieczne