Diagnostyka zapalenia opon mózgowych - jakie badania wykonać?

W trakcie wizyty lekarskiej przy podejrzeniu pojawienia się zapalenia opon mózgowych lekarz zleci zestaw badań, mających na celu potwierdzenie diagnozy i określenie jej charakteru. Do badań tych należy badanie morfologiczne krwi, OB, CRP, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz posiew krwi.

Spis treści

Badania w diagnostyce zapalenie opon mózgowych

Badanie polega na pobraniu próbki krwi od pacjenta w celu oznaczenia wartości morfologii krwi. Zwraca się uwagę na liczbę leukocytów: jej znaczne podwyższenie świadczy o stanie zapalnym w organizmie. 

Dodatkowo w celu wykrycia stanu zapalnego oznacza się OB i CRP. OB – odczyn Biernackiego – to odczyn sedymentacji krwinek czerwonych. Oznacza się nim poziom krwinek czerwonych, który uległ sedymentacji po godzinie i po 2 godzinach. Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych obserwujemy w przypadku stanu zapalnego. CRP jest to białko c-reaktywne, tzw. białko ostrej fazy, jego ilość w osoczu rośnie przy stanach zapalnych.

Jest to badanie inwazyjne. Odgrywa rolę zarówno diagnostyczną (diagnozowanie różnych chorób ośrodkowego systemu nerwowego), jak i leczniczą – podawanie leków, usuwanie pewnej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego, gdy narasta jego ciśnienie. Badanie nie może być wykonane, gdy u pacjenta wystąpią obrzęk lub guz mózgu.

Przebieg badania

Przed badaniem należy sprawdzić ilość płytek krwi, odstawić doustne leki przeciwkrzepliwe, wykluczyć zapalenie skóry w okolicy planowanego wkłucia, wykluczyć krwawienie podpajęczynówkowe.

W trakcie tego badania pacjent leży na boku z kończynami dolnymi zgiętymi w stawie kolanowym i biodrowym, kolanami przygiętymi do brzucha, głową przygiętą, plecami znajdującymi się w jednej płaszczyźnie.

Po wykonaniu badania pacjent musi leżeć przez 24 godziny. Mogą po nim wystąpić powikłania na przykład:

 • ból głowy,
 • nudności,
 • wymioty,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • dzwonienie w uszach,
 • czasem objawy oponowe: ból pleców zlokalizowany w miejscu wkłucia oraz ból promieniujący do kończyn dolnych.

Ten ostatni może wystąpić podczas wkłucia i należy go od razu zgłosić.

W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego ocenia się m.in. barwę, ilość leukocytów, zawartość białka oraz stężenie glukozy. Diagnozę opartą na tych cechach ilustruje poniższe zestawienie:

Interpretacja wyników

Barwa:

 • Bakteryjne – mętny
 • Wirusowe – wodojasny
 • Gruźlicze – mętny, włóknikowy, tzw. ksantochromiczny

Cytoza:

 • Bakteryjne – powyżej 2000/mm3, kom. wielojądrzaste
 • Wirusowe – poniżej 1000/mm3, głównie limfocyty
 • Gruźlicze – kilkaset/mm3, przewaga limfocytów

Zawartość białka:

 • Bakteryjne – powyżej 2 g/l, czasami krzepnie
 • Wirusowe – poniżej 1g/l
 • Gruźlicze – powyżej 1 g/l, a nawet 10 g/l

Zawartość glukozy:

 • Bakteryjne – zmniejszona
 • Wirusowe – w normie
 • Gruźlicze – zmniejszona

Ciśnienie:

 • Bakteryjne – wzrost 
 • Wirusowe – wzrost 
 • Gruźlicze – wzrost

Ponadto przy badaniu płynu mózgowo-rdzeniowych wykonuje się barwienie płynu mózgowo-rdzeniowego metodą Grama, oraz posiew płynu. Wymienione badania pozwalają na wykrycie obecności bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Natomiast posiew krwi ma na celu rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z uogólnionym procesem zapalnym toczącym się w organizmie. Badanie polega na pobraniu próbki krwi od pacjenta w celu oznaczenia, czy we krwi pacjenta krążą bakterie lub toksyny produkowane przez drobnoustroje.

Czytaj też:

Oceń artykuł

(liczba ocen 19)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!