ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Naczyniak kręgosłupa - rodzaje, przyczyny i objawy. Czy może zniknąć?

Naczyniak kręgosłupa to łagodna zmiana nowotworowa, która zazwyczaj nie daje żadnych objawów. Większość jest wykrywana przypadkowo, a wielu chorych nie wie, że ma nowotwór w trzonie kręgu kręgosłupa. Sprawdź, jak mogą się objawiać naczyniaki kręgosłupa i jak można je leczyć.
Lekarz diagnozuje naczyniaka kręgosłupa
źrodło:123RF
W skrócie
 • Naczyniak kręgosłupa stanowi łagodną zmianę nowotworową, która wywodzi się z komórek układu krwionośnego.
 • Naczyniaki pojawiają się zazwyczaj w wyniku rozrostu naczyń krwionośnych, jednak bezpośrednie przyczyny nie są znane.
 • Naczyniaki kręgosłupa zazwyczaj nie dają objawów w początkowej fazie rozwoju. Dlaczego?
SPRAWDŹ TEŻ: Czym są naczyniaki krwionośne i gdzie występują?
Spis treści

Reklama

Co to jest naczyniak kręgosłupa?

Naczyniak kręgosłupa to łagodna zmiana nowotworowa, wywodząca się z komórek układu krwionośnego. Nowotwór występuje najczęściej w trzonie kręgu kręgosłupa i stanowi najczęstszą pierwotną zmianę w obrębie kręgosłupa.

Generalnie naczyniaki są zbudowane z komórek śródbłonka, fibroblastów, komórek tucznych i pericytów.

Wykrywane są często u dzieci, zwłaszcza noworodków i niemowląt do ukończenia pierwszego roku życia, jednakże w wielu przypadkach po 1. roku życia ulegają stopniowej regresji. 

W naczyniakach w fazie wzrostu występują masy zbudowane ze zbitych kapilar z widocznym światłem naczynia krwionośnego, które jest usłane komórkami śródbłonka.

W czasie regresji naczyniaków, światła naczyń krwionośnych ulegają poszerzeniu, co prowadzi do spłaszczania komórek śródbłonka, a co za tym idzie odkładania tkanki włóknistej.

Naczyniaki mogą występować niemal w całym ciele. U dzieci zazwyczaj obserwuje się je na skórze lub w głębszych warstwach skóry. Natomiast naczyniak na kręgosłupie występuje głównie w trzonie kręgu kręgosłupa. Może jednak lokalizować się wzdłuż całego kręgosłupa.

Reklama

Rodzaje naczyniaków kręgosłupa

Naczyniaki kręgosłupa mogą pojawić się na całym jego odcinku. Jakie wyróżnia się zatem ich rodzaje? Ze względu na lokalizację można wyróżnić naczyniaki kręgosłupa:

 • lędźwiowego,
 • szyjnego,
 • piersiowego,

Najczęściej naczyniaki obserwuje się w odcinku piersiowym kręgosłupa, rzadziej w odcinku lędźwiowo-krzyżowy. Zlokalizowane w odcinku szyjnym kręgosłupa należą do rzadkości. 

Innym podział naczyniaków wynika z tempa ich rozwoju. Wyróżnia się:

 • naczyniaki agresywne - rozwijają się szybko i dają uciążliwe dolegliwości,
 • naczyniaki nieagresywne - ich rozwój jest powolny i nie wiąże się z dokuczliwymi objawami.

Natomiast stary podział naczyniaków rdzenia według Rubinsteina z 1972 r. był oparty na cechach anatomopatologicznych i obejmował:

 • tętniczo-żylne,
 • jamiste,
 • kapilarne,
 • żylne,
 • wtórne,
 • nabyte.

Reklama

Jaką wielkość mogą mieć naczyniaki kręgosłupa?

Naczyniaki kręgosłupa mogą mieć różną wielkość. Zwykle są niewielkich rozmiarów i osiągają od kilku do kilkunastu milimetrów oraz nie powodują żadnych dolegliwości. 

Jednakże te o wielkości kilkudziesięciu milimetrów uznaje się za duże. Mogą być one przyczyną stenozy, czyli zwężenia światła kanału kręgowego.

Prowadzi to do podrażnienia, a nawet uszkodzenia nerwów. Stenoza zazwyczaj objawia się bólem kręgosłupa, mrowieniem i drętwieniem kończyn.

U większości ludzi na szczęście nie rozrastają się i pozostają małe, a zatem nie mają wpływu na kręgosłup.

Reklama

Przyczyny powstawania naczyniaków kręgosłupa

Naczyniaki pojawiają się zazwyczaj w wyniku rozrostu naczyń krwionośnych, jednak bezpośrednie przyczyny nie są znane. Mogą być wynikiem czynnika genetycznego lub urazu kręgosłupa.

W ustalaniu powodu ich powstawania bierze się pod uwagę również regularne przeciążenie kręgosłupa, np. przez podnoszenie ciężarów na siłowni czy pracę fizyczną. Za inną przyczynę uznaje się mutacje w genach.

Reklama

Objawy naczyniaka kręgosłupa

Naczyniaki w trzonach kręgów kręgosłupa prowadzą do stopniowego rozrostu naczyń krwionośnych, a co za tym idzie do zaniku tkanki kostnej.

Początkowo nie dają żadnych objawów, ale jeśli osiągną duże rozmiary mogą być przyczyną licznych dolegliwości.

Podstawowym objawem naczyniaka kręgosłupa jest stenoza, czyli patologiczny stan, w którym dochodzi do ucisku struktur nerwowych kręgosłupa (rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych).

Stenozę rozpoznaje się na podstawie następujących dolegliwości:

 • ból pleców,
 • ograniczenie przeprostu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
 • zaburzenia czucia,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • brak odruchów kolanowych i skokowych,
 • drętwienie kończyn,
 • dodatni objaw Lasegue’a - stwierdzany jest wtedy, gdy przy unoszeniu kończyny dolnej wyprostowanej w stawie kolanowym pojawia się ból w krzyżu promieniujący do wyprostowanej nogi,
 • zaburzenia zwieraczy.

Bezobjawowe naczyniaki kręgosłupa zazwyczaj są wykrywane przypadkowo w czasie badań diagnostycznych przeprowadzanych z innych powodów. 

Warto podkreślić, że naczyniaki kręgosłupa bywają objawem zespołu Pageta - przewlekłej choroby metabolicznej, która polega na ogniskowym zaburzeniu równowagi między aktywnością osteoklastów i osteoblastów.

Zespół Pageta prowadzi do przebudowy tkanki kostnej wraz z bogato unaczynionymi ogniskami utkania kostnego. 

Reklama

Czy naczyniak kręgosłupa jest groźny?

Generalnie naczyniaki kręgosłupa traktuje się jako niegroźne zmiany nowotworowe. Zwykle nie wywołują żadnych dolegliwości. Pacjenci często nie wiedzą o tym, że mają naczyniaka. 

Jeśli jednak zmiana zostanie wykryta, ale jest niewielka i nie powoduje stenozy, pozostawia się ją do obserwacji.

Jedynie w przypadku objawowych naczyniaków wprowadza się leczenie, początkowo zachowawcze, a jeśli nie przyniesie ono rezultatów - inwazyjne.

Czy naczyniak kręgosłupa może zaniknąć? Istnieje pewna szansa, że naczyniak zaniknie samoistnie. Jeśli jest wystarczająco mały, z czasem może się wchłonąć.

Reklama

Diagnostyka naczyniaka kręgosłupa

Najważniejszym pytaniem jest, do jakiego lekarza udać się, kiedy zauważymy niepokojące objawy.

Specjalistami od dolegliwości kręgosłupa są chirurdzy, a także niektórzy ortopedzi. Czasami można zostać skierowanym do neurochirurga.

Przed ewentualną operacją należy jednak wykonać badania, które potwierdzą wystąpienie naczyniaka kręgosłupa.

Zlecane jest USG bądź RTG. Jeśli naczyniak jest łagodny i jego rozmiar nie jest niepokojący, można pozostać przy obserwacji. Wykonuje się wtedy regularnie badania.

Dla zweryfikowania zmiany może być konieczna tomografia komputerowa z dożylnym podaniem środka cieniującego, czyli kontrastem.

Jeśli naczyniak kręgosłupa jest powodem niezdolności do pracy, po przeprowadzeniu diagnozy, pacjent może ubiegać się o rentę z tego tytułu.

Leczenie naczyniaka kręgosłupa

Jak leczyć naczyniaka kręgosłupa w sposób zachowawczy? Wskazana jest przede wszystkim rehabilitacja.

Zastosowanie znajduje kinezyterapia oraz fizykoterapia. Jeśli jednak rehabilitacja nie pomoże, konieczne będzie leczenie inwazyjne za pomocą następujących metod:

 • radioterapia
 • endowaskularna embolizacja naczyniowa, 
 • wertebroplastyka,
 • operacja wszczepienia metalowej płytki wzmacniającej trzon kręgu.

Najczęściej wybieraną metodą jest wertebroplastyka, która uchodzi za najskuteczniejszą, a zarazem za najmniej inwazyjną.

Wertebroplastyka polega na wprowadzeniu do trzonu kręgu niewielkiej igły, a następnie wstrzyknięciu substancji wydzielającej ciepło, która powoduje zamknięcie naczyniaka.

Wstrzykiwana substancja jest nazywana cementem, gdyż dodatkowo wypełnia jamę pozostałą po naczyniaku, wzmacniając w ten sposób trzon kręgu.

Masaż w przypadku naczyniaka kręgosłupa powinien zostać skonsultowany z lekarzem.  

Niektóre naczyniaki kręgosłupa mogą pękać i powodować tym samym krwotoki do kanału kręgowego. Skutkiem takiego krwotoku mogą być objawy neurologiczne.

Duży i objawowy naczyniak kręgosłupa może także bez zewnętrznych ingerencji prowadzić do wystąpienia groźnych powikłań, np. niedowładu kończyn.

Innym czynnikiem ryzyka w przypadku wystąpienia naczyniaka kręgosłupa jest ciąża. Może ona ujawnić lub zaostrzyć jego objawy. Zazwyczaj dochodzi do nich w trzecim trymestrze.

Zmiany w krążeniu żylnym spowodowane ciążą, wpływać mogą na wzrost naczyniaka. Jeśli płód jest wystarczająco dojrzały, przeprowadza się cięcie cesarskie, by następnie wdrożyć bezpieczne leczenie matki. Przed upływem 32 tygodni pacjentki zazwyczaj są jedynie obserwowane.

Interwencja operacyjna neurochirurgiczna jest wskazana wyłącznie w przypadku ucisku naczyniaka na rdzeń kręgowy i objawy neurologiczne.

Czytaj również

Bibliografia

 • RA Schwartz, MI Sidor, ML Musumeci, RL Lin, G Micali, Naczyniaki krwionośne u dzieci: wyzwanie dermatologii pediatrycznej, Dermatologia po Dyplomie 2010;1(5):67-76.
 • Artur Pytlakowski, Wpływ leczenia operacyjnego stenozy zachyłkowej kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego na jakość życia chorych. Rozprawa doktorska, Warszawa 2019.
 • Małgorzata Węgierska, Piotr Ignaczak, Joanna Zalewska, Sławomir Jeka, Choroba Pageta – opis przypadku, Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2011, 57, 3, 64–69.
 • Jankowski R., Nowak S., Kasprzyk M., Szpurek D., Żukiel R., Sokół B., Szmeja J. Szubert S., Objawowy naczyniak kręgosłupa u chorej w ciąży. Opis przypadku, file:///C:/Users/adembowiecka/Downloads/46248-93124-1-PB.pdf, [data dostępu: 04.02.22].
 • Czochra M., Tokarz F.: Naczyniaki rdzenia kręgowego. W: Bidziński J.: Neurochirurgia. PZWL, Warszawa 1988, 438.
Joanna Woźniak
Artykuł napisany przez
Joanna Woźniak
Dziennikarka i copywriterka, specjalizująca się w tematyce medycznej. Przez blisko pół dekady redaktor i wydawca serwisu internetowego Dziennika Łódzkiego. Współpracowała z łódzkim ośrodkiem TVP. Absolwentka Filozofii oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. W wolnych chwilach fotografuje kontrasty ulicy i eksperymentuje w kuchni.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Rodzaje nowotworów
Rak szyjki macicy - objawy i leczenie. Lista badań
Rak szyjki macicy
Rak przełyku - objawy, rokowania, przerzuty, wiek
Przełyk człowieka
Rak krtani - objawy. Jak długo się rozwija?
Osoba trzymająca się za krtań
Podobne artykuły
Nowotwór skóry
Jak wygląda rak płaskonabłonkowy skóry? Leczenie i rokowania
Wizualizacja glejaka wielopostaciowego
Glejak - jak szybko się rozwija i odrasta? Rokowania
Lekarz diagnozuje naczyniaka kręgosłupa
Naczyniak kręgosłupa - rodzaje, przyczyny i objawy. Czy może zniknąć?
Rak sromu – objawy i wygląd. Jak szybko się rozwija?
Rak sromu, czyli podstępna i słabo rozpoznawalna choroba. Jak wygląda leczenie?
Choroba nowotworowa migdałków podniebiennych
Pierwsze objawy raka migdałka podniebiennego - jak wygląda leczenie?

Reklama


1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!