Znajdź chorobę

Nerka podkowiasta - przyczyny, objawy, leczenie

Nerka podkowiasta to wada wrodzona polegająca na zrośnięciu nerek. Połączone organy tworzą twór, który kształtem przypomina podkowę. Najczęściej choroba przebiega bezobjawowo, a pacjent dowiaduje się o niej przypadkiem w trakcie innych badań.Jeśli jednak wada się ujawnia, mogą wystąpić symptomy takie jak: bóle brzucha, częstomocz lub zastój moczu, a także nudności i wymioty. Poznaj przyczyny, objawy i sposoby leczenia nerki podkowiastej.

Spis treści

Nerki to parzysty narząd zlokalizowany w jamie brzusznej, a ich główną rolą jest produkcja moczu. Położone są one na wysokości dwóch ostatnich kręgów piersiowych i trzech górnych kręgów lędźwiowych.

Termin nerka podkowiasta oznacza chorobę należącą do wad wrodzonych (obecnych od urodzenia), która polega na zrośnięciu nerek – tworzą one wówczas jeden twór przypominający kształtem „podkowę”. U dorosłych wada ta występuje w przybliżeniu u jednej osoby na pięćset, natomiast u dzieci ponad dwa razy częściej, czyli około jednej na trzysta. Nerka podkowiasta niemalże dwa razy częściej występuje u mężczyzn.

Czym jest nerka podkowiasta?

Wada ta polega na zrośnięciu dolnych (95% przypadków), znacznie rzadziej górnych biegunów nerek, a przestrzeń łącząca obie nerki nazywana jest cieśnią. Czasami dochodzi jednak do zrośnięcia obu biegunów (górnych i dolnych), wtedy powstaje tzw. nerka dyskowata.

Charakterystyczne jest położenie zrośniętych nerek niżej niż w normalnych warunkach. Najczęściej nerka podkowiasta składa się z nerek jednakowej wielkości symetrycznie położnych, choć czasem jedna z nich może być mniejsza, podwójna lub przemieszczona.

Miąższ nerkowy położony jest przed kręgosłupem, przez co narażony jest na urazy, które mogą stymulować powstawanie tkanki łącznej. Jeśli tkanka ta rozrasta się w okolicy moczowodu i miedniczki nerkowej może powodować zastój moczu.

Przyczyny nerki podkowiastej

Odkryto, że zespół Turnera (genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych, który wynika z całkowitego lub częściowego braku jednego z chromosomów płciowych X), w około 25-45% współistnieje z wadami wrodzonymi nerek, w tym w 10-16% współistnieje z nerką podkowiastą.

W chwili obecnej nie są znane sposoby zapobiegania rozwojowi nerki podkowiastej, która powstaje w okresie życia płodowego.

Nerka podkowiasta - towarzyszące nieprawidłowości w organizmie

Wada powoduje częstsze niż normalnie narażenie na wystąpienie:

  • częstych infekcji,
  • kamieni nerkowych,
  • urazu,
  • wodonercza (powiększenie nerek wskutek zastoju)
  • częstsze występowanie nowotworów.

U dzieci ze stwierdzoną nerką podkowiastą zaobserwowano częstsze występowanie guza Wilmsa (najczęstszy typ guza w jamie brzusznej u dzieci). Ponadto wykazano, że nerka podkowiasta dość często (w około 1/3 części przypadków) może współistnieć z innymi nieprawidłowościami w organizmie (patrz tabela poniżej).

Nieprawidłowości w organizmie, które mogą występować wspólnie z nerką podkowiastą:
wady przewodu pokarmowego takie jak: nieprawidłowe obroty narządów wewnętrznych, niedrożność odbytu
wady serca: wada przegrody międzykomorowej (przegrody oddzielającej prawą i lewą komorę od siebie)
choroby genetyczne takie jak zespół Turnera
wady centralnego układu nerwowego
wady szkieletu, wśród których wymieniane są: stopa szpotawa oraz deformacje żeber

 Bibliografia

  • T. Krzeski,Urologia dziecięca,,
  • pod red. prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika,Choroby wewnętrzne,,
  • pod red. prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika i dr med. Piotra Gajewskiego,Kompendium Choroby Wewnętrzne,,
  • pod red. T. Olszewskiego,Robbins patologia,,Wydanie I polskie
  • pod red. prof. dr hab. Jerzego Stachury i prof. dr Wenancjusza Domagały,Patologia znaczy słowo o chorobie,,
Pytanie: Co sądzisz na temat terapii psychologicznej?

  każdy chociaż raz powinien zasięgnąć porady psychologa

  w razie problemów warto skonsultować się z psychologiem

  nie warto, to strata czasu i pieniędzy