Budowa zewnętrzna człowieka (anatomia) - opis, schemat

Budowa zewnętrzna człowieka to charakterystyczne cechy danej osoby wyróżniające go od innych. Podstawową różnicą w budowie ciała człowieka są cechy płciowe, które odróżniają mężczyzn od kobiet.

Reklama

Spis treści

Budowa zewnętrzna

Nie ma dwóch identycznych osób. Każdego człowieka charakteryzują pewne cechy różniące go od innych. Tylko bliźnięta jednojajowe są do siebie bardzo podobne, choć i tak nie identyczne. Wpływ na wygląd człowieka, oprócz uwarunkowań genetycznych, mają czynniki środowiskowe, tryb życia, nawyki żywieniowe, nałogi oraz przebyte jak i trwające choroby.

Wygląd człowieka - cechy płciowe

Najbardziej charakterystyczne dla wyglądu człowieka są różnice pozwalające na identyfikację płci, czyli odróżnienie kobiety od mężczyzny. Są to tak zwane cechy płciowe. Najistotniejszymi z nich są pierwszorzędowe cechy płciowe - zdeterminowane genetycznie. Określają one wybitne różnice w budowie wewnętrznych narządów płciowych.

O różnicach w budowie zewnętrznej kobiety i mężczyzny decydują również, wykształcone pod wpływem hormonów płciowych, drugorzędowe cechy płciowe. Są to, odmienne dla każdej płci, zewnętrzne narządy płciowe.

O wyglądzie zewnętrznym człowieka decydują także trzeciorzędowe cechy płciowe. Należy do nich między innymi budowa i kształt czaszki, klatki piersiowej, miednicy gruczołów piersiowych, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, rozwój muskulatury, owłosienie i barwa głosu. Kształtują się one szczególnie intensywnie w okresie dojrzewania.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!