Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy oparzeniach, pierwsza pomoc przy zawale, pierwsza pomoc przy omdleniu – dowiedz się, jak powinna wyglądać pierwsza pomoc przedmedyczna, a także przyswój zasady udzielania pierwszej pomocy. W tym dziale poznasz najczęstsze rodzaje zdarzeń, które wymagają natychmiastowej reakcji, jak również instrukcję krok po kroku udzielanie pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – czyli udzielanie pomocy w nagłych wypadkach oraz pierwsza pomoc u dzieci

Pierwsza pomoc jest zbiorem działań, które mają na celu ochronić zdrowie lub życie osoby poszkodowanej. Każdy powinien znać zasady pierwszej pomocy i umieć je zastosować w praktyce, gdyż w wielu przypadkach w oczekiwaniu na przyjazd pogotowia ratunkowego, można ocalić komuś życie lub zniwelować możliwe powikłania.

Udzielanie pierwszej pomocy przebiega w różny sposób w zależności od okoliczności, stanu poszkodowanego i jego wieku, gdyż w przypadku dzieci ten aspekt wygląda nieco inaczej.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Prócz poczucia obowiązku, należy wiedzieć, iż Kodeks Karny nakazuje, iż świadek zdarzenia ma za zadanie powiadomić służby ratownicze o incydencie zagrażającym czyjemuś życiu lub zdrowiu. Dodatkowo ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach powinna przebiegać następująco:

 1. W pierwszej kolejności należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie i założyć kamizelkę i w miarę możliwości rękawiczki ochronne.
 2. Kolejnym krokiem jest ocenienie stanu poszkodowanego i zadzwonienie po służby ratunkowe. Numer alarmowy to 999, bądź 112.
 3. Kolejno należy sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Jeśli nie oddycha, należy położyć go na plecach i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy. Poszukaj również, czy osoba ta ma przy sobie jakieś dokumenty mówiące o chorobie przewlekłej, np. cukrzycy.
 4. Jeśli poszkodowany jest przytomny, spróbuj przeprowadzić z nim wywiad, pytając m.in. o samo zdarzenie, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, uczulenia.

Udzielanie pierwszej pomocy

Zasady udzielania pierwszej pomocy mogą się nieco różnić w zależności od charakteru zdarzenia i jego przyczyny.

Zatem jak udzielić pierwszej pomocy w określonej sytuacji?

 • pierwsza pomoc przy zawale – niestety w przypadku zawału serca, bardzo trudno o udzielenie pierwszej pomocy i należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. Ważne jest właściwe ułożenie chorego – tułów powinien być wyżej niż nogi, by dodatkowo nie obciążać serca. Należy rozpiąć odzież poszkodowanego, by ułatwić oddychanie i starać się cały czas mówić do niego i uspokajać, gdyż stres może zaostrzyć przebieg zawału. W sytuacji krytycznej trzeba jak najszybciej rozpocząć resuscytację,
 • pierwsza pomoc przy porażeniu prądemnajważniejsze co trzeba zrobić w pierwszej kolejności to odłączyć źródło prądu, przed tym nie wolno dotykać osoby poszkodowanej. Następnie należy wezwać pogotowie ratunkowe (999 lub 112) i sprawdzić czy poszkodowany oddycha. Jeśli nie – rozpocznij reanimację, natomiast jeśli oddycha zacznij od ułożenia go w pozycji bocznej i opatrzenia oparzonego miejsca,
 • pierwsza pomoc przy omdleniu – pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest właściwe ułożenie poszkodowanego. Nogi powinny znajdować się wyżej niż tułów, a w przypadku, gdy osoba zasłabnie w dusznym pomieszczeniu, najlepiej wyprowadzić ją na zewnątrz. Kolejnym krokiem jest odchylenie jej głowy do tyłu, w celu udrożnienia dróg oddechowych. Jeśli te czynności nie przynoszą rezultatu – wezwij pogotowie ratunkowe,
 • pierwsza pomoc przy złamaniach kończynzłamaną kończynę należy unieruchomić, pod żadnym pozorem nie nastawiając złamanego miejsca. Gdy jest to złamanie otwarte trzeba być bardzo ostrożnym, a ranę zabezpieczyć opatrunkiem z gazy.
 • pierwsza pomoc przy krwotokach zewnętrznych – najważniejsze jest ocenienie stanu poszkodowanego, a więc sprawdzenie czy oddycha, czy jest przytomny, a kolejno wezwanie służb ratowniczych (999 lub 112). Na krwawiące miejsce należy przyłożyć jałowy opatrunek. Jeśli jeden okaże się niewystarczający, dołóż kolejne bez zdejmowania pierwszego. W sytuacji, gdy jest to krwawienie z nogi, najlepiej by była ona uniesiona do góry nad poziomem klatki piersiowej.

Oparzenia – pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy oparzeniach w szczególności miejsc intymnych, wymaga jak najszybszej konsultacji lekarskiej.

Do oparzeń może dojść na skutek kontaktu z:

 • ogniem,
 • parą wodną,
 • cieczą,
 • promieniowaniem słonecznym,
 • rozgrzanymi metalami.

Jeśli ubranie poszkodowanego się pali, jak najszybciej je ugaś, a jeśli oparzenie jest duże – wezwij pogotowie ratunkowe (112 lub 999). W sytuacji, gdy ubranie jest przyklejone do ciała to nie zrywaj go siłą, tylko zdejmij tyle ile się da. Poparzone miejsce należy schładzać wodą przez kilka minut, a jeśli w jego okolicy obecna jest biżuteria – zdejmij ją jak najszybciej. Na oparzenie nałóż jałowy opatrunek.

Padaczka – pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy padaczce powinna zacząć się przede wszystkim od usunięcia niebezpiecznych przedmiotów z otoczenia chorego, by w czasie ataku nie upadł na nie i w ten sposób nie wyrządził sobie krzywdy.

Przede wszystkim należy ochraniać jego głowę oraz kręgosłup. Atak nie powinien trwać dłużej niż kilka minut i gdy ustanie trzeba ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej. Jeśli po 10 minutach padaczka nie ustępuje – wezwij pogotowie ratunkowe.

Pierwsza pomoc u dzieci

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w przypadku dzieci wygląda nieco inaczej, niż u osób dorosłych.

Jak wykonać reanimację u niemowlaka?

 • Początkowo należy wykonać dwa sztuczne oddechy i jeśli po nich puls dalej będzie niewyczuwalny trzeba wykonać masaż serca.
 • Prawidłowy masaż przeprowadza się za pomocą przyłożenia czubka serdecznego
  i małego palca do mostka, w okolicy sutków.
 • Wykonaj łącznie nie mniej niż 100 uciśnięć na minutę, pamiętając by co pięć z nich zrobić jeden sztuczny oddech.

Sztuczny oddech powinien być przeprowadzany w taki sposób, by usta obejmowały wargi i nos dziecka.